พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)

พระพรหมวัชราจารย์ นามเดิม พูนศักดิ์ ฉายา วรภทฺทโก นามสกุล มาเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) รองแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระพรหมวัชราจารย์

(พูนศักดิ์ วรภทฺทโก)
ไฟล์:พระธรรมไตรโลกาจารย์.jpg
ส่วนบุคคล
เกิด15 มิถุนายน พ.ศ. 2485 (82 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 8 ประโยค
ศน.บ. , M.A. , Ph.D.
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
พรรษา62
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
กรรมการมหาเถรสมาคม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
รองแม่กองธรรมสนามหลวง

ประวัติ

แก้

พระพรหมวัชราจารย์ มีนามเดิมว่า พูนศักดิ์ มาเจริญ ฉายา วรภทฺทโก เกิดที่ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

การศึกษา

แก้

สมณศักดิ์

แก้
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธาธรรมรส[1]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชบัณฑิต ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมงคลสุธี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์ ปรีชาญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โปรดให้สถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมวัชราจารย์ นานาศาสนการโกศล วิมลปัญญาโสภิต สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 97, ตอนที่ 60, 16 เมษายน 2523, หน้า 12
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 10
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 12
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 15 ข, 6 กรกฎาคม 2549, หน้า 1
 5. "พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 8 กรกฎาคม 2564. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
บรรณานุกรม
 • พิชญา สุ่มจินดา. ราชประดิษฐพิพิธทรรศนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2555.
 • พิชญา สุ่มจินดา. ราชประดิษฐพิพิธบรรณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2555.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
เว็บไซต์