เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายหนเหนือ

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)
(ผู้รักษาการ)
จวนพระอารามหลวง, วัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ
สมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระบัญชาแต่งตั้ง
มหาเถรสมาคม โดยมีมติเห็นชอบ
วาระตลอดชีวิต
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก)
เงินตอบแทน23,900 บาท[1]

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม[2]

มหาเถรสมาคมจึงตรา "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์" กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่หนเหนือปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7[3]

ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

แก้
ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2516 วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
2   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2526 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
3   สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2537 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
4   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2558 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
5   พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2564 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ผู้รักษาการแทน   พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

อ้างอิง

แก้
  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, หน้า 8
  3. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์