วัดสนามพราหมณ์

วัดในจังหวัดเพชรบุรี

วัดสนามพราหมณ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วัดสนามพราหมณ์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสนามพราหมณ์ ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่ได้รับการบูรณะมาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและใช้ชื่อวัดว่า วัดสามพราหมณ์ปุกมิตตาราม ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดสนามพราหมณ์" ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2412 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถก่ออิฐถือปูน ศิลปะไทยผสมศิลปะตะวันออก ด้านหลังทำเป็นมุขขวาง หลังคาชั้นเดียวมีปีกนกยื่นออกมาทั้งสี่ด้านรองรับด้วยเสา ระหว่างเสาเป็นช่องโค้ง ช่อฟ้าและหางหงส์เป็นรูปหัวนาค หน้าบันตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปสัตว์ เช่น สิงโตจีน และนก ใบเสมาเป็นเสมาทรงสี่เหลี่ยมที่ได้รับความนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กุฏิสงฆ์มีสองลักษณะ แบบแรกเป็นกุฏิตึกแฝดสองชั้น เป็นเครื่องก่อ ได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ชายคาตกแต่งด้วยไม้ฉลุขนมปังขิง อีกแบบเป็นกุฏิเรือนไทยฝาสำหรวด ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยในศาลา[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดสนามพราหมณ์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "ข้อมูลโบราณสถานวัดสนามพราหมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี". สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี.