พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร)

พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) (นามเดิม : สุพจน์ ใช้สงวน) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร


พระธรรมปัญญาจารย์
(สุพจน์ ปภสฺสโร)
พระธรรมปัญญาจารย์0001.jpg
เกิด 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462
มรณภาพ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
อายุ 93 ปี 225 วัน
อุปสมบท 2 มิถุนายน พ.ศ. 2483
พรรษา 73
วัด วัดราชผาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 3 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร

ประวัติแก้ไข

ชาติภูมิแก้ไข

พระธรรมปัญญาจารย์ มีนามเดิมว่า สุพจน์ ใช้สงวน เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ที่บ้านอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือ กรุงเทพมหานคร) บิดาชื่อนายฮี้ ใช้สงวน มารดาชื่อนางคร้าม ใช้สงวน

การศึกษาปฐมวัยแก้ไข

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมบริบูรณ์ ป.3 (เทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) จากโรงเรียนกิ่งพงษ์วิทยามูล อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร

อุปสมบทแก้ไข

พระธรรมปัญญาจารย์ บรรพชาเมื่ออายุ 17 ปี โดยได้บวชหน้าไฟในงานปลงศพของโยมบิดา เมื่อ พ.ศ. 2479 ณ วัดส้มเกลี้ยง (ปัจจุบันคือวัดราชผาติการาม) อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร และอุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ณ วัดราชผาติการาม อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยมีพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีฉายาว่า "ปภสฺสโร" แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง, ผู้มีความผ่องใส

ตำแหน่งและหน้าที่ทางคณะสงฆ์แก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์วัดราชผาติการาม วรวิหาร
 • พ.ศ. 2480 - 2530 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักวัดราชผาติการาม
 • พ.ศ. 2498 - 2536 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดราชผาติการาม
 • พ.ศ. 2493 - 2502 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง/เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ-เขตดุสิต (ธ)
 • พ.ศ. 2503 - 2531 เป็นเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2505 เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดนิโครธาราม รัฐคาดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
 • พ.ศ. 2527 - 2556 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2532 - 2542 ดำรงตำแหน่ง รองแม่กองธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหาร เถรสมาคมธรรมยุต
 • พ.ศ. 2536 ดำรงตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2542 เป็นกรรมการการศึกษาสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, เป็นประธานคณะแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษาไปเปิดสอบ ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส นครลอสแอนเจลิส วัดป่าพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย และไปร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมณศักดิ์แก้ไข

 
พัดยศพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏที่ พระธรรมปัญญาจารย์
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัด
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุภัทรวิหารการ[1]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณธรรมาภรณ์[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสารโมลี ศรีปริยัติกิจธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธากร สุนทรธรรมวรยุต วิสุทธิธรรมปกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ สุนทรอรรถสาธิต วิจิตรธรรมภาณี ศรีปริยัติโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏที่ พระธรรมปัญญาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลสีลาจารประยุต วิสุทธิธรรมนายก ดิลกคุณาลงกรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]

เกียรติคุณและโล่รางวัลแก้ไข

การอาพาธและมรณภาพแก้ไข

 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระธรรมปัญญาจารย์
 
พระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาจารย์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) อาพาธด้วยโรคชรามาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งไม่มีโรคร้ายแรงแต่อย่างใด มีแต่โรคต่อมลูกหมาก โรคความดัน และโรคภูมิแพ้ ซึ่งได้รับการรักษาและได้ทุเลาลงแล้ว ในทุก ๆ เดือนได้เข้าไปรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำ โดยไปตามที่หมอนัด จนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้เข้าไปรับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากมีอาการไอ แพทย์ได้วินิจฉัยแล้วจัดยาถวายและให้จำวัดที่โรงพยาบาลศิริราช แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้เจาะเลือดไปตรวจและพบว่าได้ติดเชื้อในกระแสเลือด นับตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างใกล้ชิด แต่อาการไม่ดีขึ้น มีอาการหายใจลำบากมากขึ้น มีอาการติดเชื้อในปอด และตามผิวหนังมีอาการแพ้ยา แพทย์ได้พยายามรักษาอย่างดีโดยได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ และให้ภัตตาหารทางสายยาง แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น

จนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19.34 น. พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) ได้มรณภาพลงด้วยโรคปอดอักเสบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ 93 ปี 7 เดือน 12 วัน พรรษา 73[7]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานไตรครอง โกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ รับศพอยู่ในพระราชานุเคราะห์ 7 วัน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 7 คืน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปวางที่หน้าโกศศพพระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) ณ ศาลา 80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม วรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปเป็นองค์ประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร พร้อมทั้งเชิญพวงมาลาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปวางที่หน้าโกศศพ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.14 น. ณ ศาลา 80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม วรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วย[8][9]

และเมื่อถึงกำหนดการออกเมรุพระราชทานเพลิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.3) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น.[10][11]

อ้างอิงแก้ไข

 • สูจิบัตร ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 - 17 กุมภาพาพันธ์ พ.ศ. 2557
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 72, ตอนที่ 95, 13 ธันวาคม พ.ศ. 2498, หน้า 3013
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 80, ตอนที่ 3 ง ฉบับพิเศษ, 4 มกราคม พ.ศ. 2506, หน้า 8
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 90, ตอนที่ 177 ง ฉบับพิเศษ, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516, หน้า 4-5
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 97, ตอนที่ 63 ง ฉบับพิเศษ, 18 เมษายน พ.ศ. 2523, หน้า 1-2
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 107, ตอนที่ 242 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533, หน้า 1
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 118, ตอนที่ 24 ข, 7 ธันวาคม พ.ศ. 2544, หน้า 10-12
 7. ข่าวพระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) มรณภาพคม ชัด ลึก
 8. ข่าวพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระธรรมปัญญาจารย์แนวหน้า
 9. ข่าวพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระธรรมปัญญาจารย์ช่อง 7
 10. ข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาจารย์ไทยรัฐ
 11. ข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาจารย์ช่อง 7