รายพระนามและชื่อประธานในพิธีเปิดโอลิมปิก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามและชื่อประธานในพิธีเปิดโอลิมปิก ในปัจจุบันเป็นการแข่งขันหลากหลายประเภทกีฬาทั้งฤดูร้อน ฤดูหนาว รวมถึงเยาวชน โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี สลับกันระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อน และโอลิมปิกฤดูหนาว ในระหว่างพิธีเปิดโอลิมปิก ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในสมัยนั้นๆจะกล่าวสุนทรพจน์ก่อนที่จะเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการ ตามกฎบัตรโอลิมปิก ผู้ที่จะกล่าวเปิดกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการจะต้องเป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศเจ้าภาพ[1]

สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโอลิมปิกในปี 1964กรุงโตเกียว และปี 1972 ณ เมืองซัปโปะโระ
ประธานาธิบดี จิโอวานี กรองกี เป็นประธานในพิธีเปิดโอลิมปิกในปี 1960กรุงโรม และปี 1956 ณ เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโอลิมปิกในปี 1936กรุงเบอร์ลิน และปี 1936 ณ เมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชิน

พิธีเปิดแก้ไข

ในข้อเท็จจริงนั้น ผู้ที่จะกล่าวเปิดกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการจะต้องเป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศเจ้าภาพ ทั้งฐานะประมุขของราชวงศ์ หรือประธานาธิบดีก็ตาม นอกจากนี้ในกรณีที่ประมุขแห่งรัฐไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็จะสามารถใช้รองประธานาธิบดี, สมาชิกของราชวงศ์ หรือผู้สำเร็จราชการทำหน้าที่แทนได้[2] ตามกฎบัตรโอลิมปิกหมวกที่ 5 ข้อที่ 29 จะกำหนดคำกล่าวสุนทรพจน์ไว้ดังนี้

 • โอลิมปิกฤดูร้อน

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก [ชื่อเมืองเจ้าภาพ] เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิก [ครั้งที่] ในยุคปัจจุบัน

 • โอลิมปิกฤดูหนาว

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬากีฬาโอลิมปิกฤดุหนาว [ครั้งที่] ณ [ชื่อเมืองเจ้าภาพ]

อย่างไรก็ตาม ในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว 2010 ผู้สำเร็จราชการแคนาดา มีชาแอล ชอง ได้ใช้รูปแบบสุนทรพจน์ของโอลิมปิกฤดูร้อนแทน โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแวนคูเวอร์ เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 21

ในปี 1960 ประธานาธิบดีแห่งประเทศอิตาลี จิโอวานี กรองกี ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาอิตาลี โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโรม เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 17 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 1964 สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ทรงกล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยกล่าวว่า

เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกยุคปัจจุบัน ครั้งที่ 18 ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว ณ ที่นี้

ในปี 1976 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งแคนาดา ทรงกล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาฝรั่งเศส ตามด้วยภาษาอังกฤษ โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมอนทรีออล เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 21 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 1980 ประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียต เลโอนิด เบรจเนฟ ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษารัสเซีย โดยกล่าวว่า

เรียน ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล! นักกีฬาทั่วโลก! แขกทั้งหลาย! สหายทั้งหลาย! ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 1980 เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 22 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 1984 ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา โรนัลด์ เรแกน ได้กล่าวเปิดการแข่งขันว่า

เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกยุคปัจจุบัน ครั้งที่ 23 ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอสแอนเจลิส

ในปี 1988 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โน แท-อู ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาเกาหลี โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าประกาศที่จะเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโซล ในขณะการเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 1992 สมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 แห่งสเปน ทรงกล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาคาตาลัน และภาษาสเปน โดยกล่าวว่า

(ภาษาคาตาลัน) ยินดีต้อนรับทุกคนสู่เมืองบาร์เซโลนา! (ภาษาสเปน) วันนี้วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ข้าพเจ้าประกาศที่จะเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบาร์เซโลนา ที่จะเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 25 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 1996 ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา บิล คลินตัน ได้กล่าวเปิดการแข่งขันว่า

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแอตแลนตา เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 26 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 1998 สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ทรงกล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยกล่าวว่า

ในที่นี้ ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 18 ณ เมืองนะงะโนะ

ในปี 2000 ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย เซอร์ วิลเลียม ดีน ได้กล่าวเปิดการแข่งขันว่า

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซิดนัย์ เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 27 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 2002 ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ได้กล่าวเปิดการแข่งขันว่า

ในนามของประเทศที่มีความภาคภูมิใจ เด็ดเดี่ยว และปลื้มปีติ ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซอลต์เลกซิตี เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

ในปี 2004 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก คอนแสตนติน สเตปฮาโนโปลุส ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษากรีก โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าประกาศที่จะเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงเอเธนส์ และการเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 28 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 2006 ประธานาธิบดีแห่งประเทศอิตาลี คาร์โล อาเซกลิโอ ชัมปี ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาอิตาลี โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 20 ณ นครตูริน

ในปี 2008 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หู จิ่นเทา ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาจีน โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปักกิ่ง ครั้งที่ 29

ในปี 2012 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ทรงกล่าวเปิดการแข่งขันว่า

ข้าพเจ้าประกาศเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน เพื่อเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 2014 ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย วลาดีมีร์ ปูติน ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษารัสเซีย โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 22 ณ เมืองโซชิ

ในปี 2016 รองประธานาธิบดีแห่งประเทศบราซิล มีแชล เตเมร์ ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาโปรตุเกส โดยกล่าวว่า

หลังจากการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ ข้าพเจ้าประกาศที่จะเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกริโอ และการเฉลิมฉลองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 31 ในยุคปัจจุบัน

ในปี 2018 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี มุน แจ-อิน ได้กล่าวเปิดการแข่งขันเป็นภาษาเกาหลี โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้าเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พย็องชัง ครั้งที่ 23

รายพระนามและรายนามประธานในพิธีเปิดโอลิมปิกแก้ไข

ปี การแข่งขัน เมืองเจ้าภาพ ประธานในพิธี[a] ตำแหน่งของประธาน[a] หมายเหตุ
1896 ฤดูร้อน ครั้งที่ 1   เอเธนส์, กรีซ พระเจ้าจอร์จที่ 1 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเฮเลนส์ [3]
1900 ฤดูร้อน ครั้งที่ 2   ปารีส, ฝรั่งเศส ไม่มีพิธีเปิด ไม่มีพิธีเปิด [4]
1904 ฤดูร้อน ครั้งที่ 3   เซนต์หลุยส์, สหรัฐ เดวิด อาร์. ฟรานซิส ประธานคณะกรรมการนิทรรศการลุยเซียนา[b] [5]
1908 ฤดูร้อน ครั้งที่ 4   ลอนดอน, สหราชอาณาจักร พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร [6]
1912 ฤดูร้อน ครั้งที่ 5   สต็อกโฮล์ม, สวีเดน สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน [7]
1920 ฤดูร้อน ครั้งที่ 7   แอนต์เวิร์ป, เบลเยียม สมเด็จพระเจ้าอัลแบร์ที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่งเบลเยียม [8]
1924 ฤดูหนาว ครั้งที่ 1   ชาโมนิกส์, ฝรั่งเศส แกสตัน ไวดาล ปลัดกระทรวงพลศึกษาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส[c] [9]
1924 ฤดูร้อน ครั้งที่ 8   ปารีส, ฝรั่งเศส กัสตง ดูแมร์ก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส [10]
1928 ฤดูหนาว ครั้งที่ 2   ซังคท์โมริทซ์, สวิตเซอร์แลนด์ เอ็ดมันด์ ชูเทส ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์[d] [11]
1928 ฤดูร้อน ครั้งที่ 9   อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ Hendrikเจ้าชายเฮนรี พระราชสวามีแห่งเนเธอร์แลนด์[e] [12]
1932 ฤดูหนาว ครั้งที่ 3   เลคพลาซิด, สหรัฐ แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก[f] [13]
1932 ฤดูร้อน ครั้งที่ 10   ลอสแอนเจลิส, สหรัฐ ชาร์ล เคอร์ติส รองประธานาธิบดีสหรัฐ[f] [14]
1936 ฤดูหนาว ครั้งที่ 4   การ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชิน, เยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรชส์แห่งเยอรมนี[g] [15]
1936 ฤดูร้อน ครั้งที่ 11   เบอร์ลิน, เยอรมนี [16]
1948 ฤดูหนาว ครั้งที่ 5   ซังคท์โมริทซ์, สวิตเซอร์แลนด์ เอ็นริโค เชลีโอ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์[d] [17]
1948 ฤดูร้อน ครั้งที่ 14   ลอนดอน, สหราชอาณาจักร สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร [18]
1952 ฤดูหนาว ครั้งที่ 6   ออสโล, นอร์เวย์ Ragnhildเจ้าหญิงรัญฮิลด์ เจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์ [h] [19]
1952 ฤดูร้อน ครั้งที่ 15   เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ ยุโฮ กุสติ ปาสิกิวิ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ [20]
1956 ฤดูหนาว ครั้งที่ 7   กอร์ตีนาดัมเปซโซ, อิตาลี จิโอวานี กรองกี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี [21]
1956 ฤดูร้อน ครั้งที่ 16 (กีฬาขี่ม้า)   สต็อกโฮล์ม, สวีเดน สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน [22]
1956 ฤดูร้อน ครั้งที่ 16   เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย Philipดยุกแห่งเอดินบะระ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถแห่งออสเตรเลีย[i] [23]
1960 ฤดูหนาว ครั้งที่ 8   สควอว์วัลเลย์, สหรัฐ ริชาร์ด นิกสัน รองประธานาธิบดีสหรัฐ[j] [24]
1960 ฤดูร้อน ครั้งที่ 17   โรม, อิตาลี จิโอวานี กรองกี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี [25]
1964 ฤดูหนาว ครั้งที่ 9   อินส์บรุค, ออสเตรีย อดอล์ฟ ชาร์ฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย [26]
1964 ฤดูร้อน ครั้งที่ 18   โตเกียว, ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ จักรพรรดิญี่ปุ่น [27]
1968 ฤดูหนาว ครั้งที่ 10   เกรอนอบล์, ฝรั่งเศส ชาร์ล เดอ โกล ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส [28]
1968 ฤดูร้อน ครั้งที่ 19   เม็กซิโกซิตี, เม็กซิโก กุสตาโว เดียซ ออดาซ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก [29]
1972 ฤดูหนาว ครั้งที่ 11   ซัปโปะโระ, ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ จักรพรรดิญี่ปุ่น [30]
1972 ฤดูร้อน ครั้งที่ 20   มิวนิก, เยอรมนีตะวันตก กุสทัฟ ไฮเนอมัน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี [31]
1976 ฤดูหนาว ครั้งที่ 12   อินส์บรุค, ออสเตรีย รูด็อล์ฟ เคียร์ชชเลเกอร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย [32]
1976 ฤดูร้อน ครั้งที่ 21   มอนทรีออล, แคนาดา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถแห่งแคนาดา [33]
1980 ฤดูหนาว ครั้งที่ 13   เลคพลาซิด, สหรัฐ วอลเตอร์ มอนเดล รองประธานาธิบดีสหรัฐ[k] [34]
1980 ฤดูร้อน ครั้งที่ 22   มอสโก, สหภาพโซเวียต เลโอนิด เบรจเนฟ ประธานคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต[l] [35]
1984 ฤดูหนาว ครั้งที่ 14   ซาราเยโว, ยูโกสลาเวีย มิกา สปิลจัก ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย [36]
1984 ฤดูร้อน ครั้งที่ 23   ลอสแอนเจลิส, สหรัฐ โรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐ [37]
1988 ฤดูหนาว ครั้งที่ 15   แคลกะรี, แคนาดา ฌาน เซาฟ ผู้สำเร็จราชการแคนาดา[m] [38]
1988 ฤดูร้อน ครั้งที่ 24   โซล, สาธารณรัฐเกาหลี โน แท-อู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี [39]
1992 ฤดูหนาว ครั้งที่ 16   แอลเบอร์วีลล์, ฝรั่งเศส ฟร็องซัว มีแตร็อง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส [40]
1992 ฤดูร้อน ครั้งที่ 25   บาร์เซโลนา, สเปน สมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 พระมหากษัตริย์สเปน [41]
1994 ฤดูหนาว ครั้งที่ 17   ลิลเลฮัมเมร์, นอร์เวย์ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 พระมหากษัตริย์นอร์เวย์ [42]
1996 ฤดูร้อน ครั้งที่ 26   แอตแลนตา, สหรัฐ บิล คลินตัน ประธานาธิบดีสหรัฐ [43]
1998 ฤดูหนาว ครั้งที่ 18   นะงะโนะ, ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ จักรพรรดิญี่ปุ่น [44]
2000 ฤดูร้อน ครั้งที่ 27   ซิดนีย์, ออสเตรเลีย วิลเลียม ดีน ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย[n] [45][46][47][48][49]
2002 ฤดูหนาว ครั้งที่ 19   ซอลต์เลกซิตี, สหรัฐ จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ประธานาธิบดีสหรัฐ [50]
2004 ฤดูร้อน ครั้งที่ 28   เอเธนส์, กรีซ อนแสตนติน สเตปฮาโนโปลุส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก [51]
2006 ฤดูหนาว ครั้งที่ 20   ตูริน, อิตาลี คาร์โล อาเซกลิโอ ชัมปี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี [52]
2008 ฤดูร้อน ครั้งที่ 29   ปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน หู จิ่นเทา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [53]
2010 ฤดูหนาว ครั้งที่ 21   แวนคูเวอร์, แคนาดา มีชาแอล ชอง ผู้สำเร็จราชการแคนาดา[m] [54]
2012 ฤดูร้อน ครั้งที่ 30   ลอนดอน, สหราชอาณาจักร สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร [55]
2014 ฤดูหนาว ครั้งที่ 22   โซชี, สหพันธรัฐรัสเซีย วลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย [56]
2016 ฤดูร้อน ครั้งที่ 31   รีโอเดจาเนโร, บราซิล มีแชล เตเมร์ รองประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล[o]
2018 ฤดูหนาว ครั้งที่ 23   พย็องชัง, สาธารณรัฐเกาหลี มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

หมายเหตุ:

 1. 1.0 1.1 รายพระนามและรายนามที่เป็น ตัวอักษรย่อ เป็นผู้แทนหรือผู้แทนพระองค์ของประมุขแห่งรัฐ
 2. ผู้แทนของประธานาธิบดี ธีโอดอร์ โรสเวลต์.
 3. ผู้แทนของประธานาธิบดี อาเล็กซ็องดร์ มีลร็อง
 4. 4.0 4.1 ตำแหน่งนี้ไม่ใช้ตำแหน่งประมุขของรัฐ แต่เป็นประธานของสภาสหพันธรัฐ แต่โดยรวมมีหน้าที่เหมือนประมุข
 5. ผู้แทนพระองค์ของ สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา
 6. 6.0 6.1 ผู้แทนของประธานาธิบดี เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์
 7. คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้บันทึกตำแหน่งของฮิตเลอร์ว่า "นายกรัฐมนตรี" (ประมุขฝ่ายรัฐบาล) แต่ตำแหน่งที่ถูกต้องคือ ฟือเรอร์ ซึ่งในปี 1934 ได้แต่งตั้งตำแหน่งนี้ ซึ่งมีหน้าที่ทั้งประมุขฝ่ายรัฐบาล และประมุขแห่งรัฐ
 8. ผู้แทนพระองค์ของ สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7
 9. ผู้แทนพระองค์ของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
 10. ผู้แทนของประธานาธิบดี ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์
 11. ผู้แทนของประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์
 12. คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้บันทึกตำแหน่งของเบรจเนฟว่า "ประธานาธิบดี" ซึ่งทางนิตินัยนั้นตำแหน่งนี้คือประธานคณะผู้บริหารสูงสุดแห่งสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต ส่วนทางพฤตินัยคือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
 13. 13.0 13.1 ผู้แทนพระองค์ของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
 14. ผู้แทนพระองค์ของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
 15. ดำรงตำแหน่งฐานะผู้รักษาการประธานาธิบดี ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจิลมา รูเซฟถูกปลดออกจากตำแหน่ง

รายพระนามและรายนามประธานในพิธีเปิดโอลิมปิกเยาวชนแก้ไข

ปี การแข่งขัน เมืองเจ้าภาพ ประธานในพิธี ตำแหน่งของประธาน หมายเหตุ
2010 ฤดูร้อน ครั้งที่ 1   สิงคโปร์ เซลลัปปัน รามนาทัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 ฤดูหนาว ครั้งที่ 1   อินส์บรุค, ออสเตรีย ไฮนทซ์ ฟิชเชอร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
2014 ฤดูร้อน ครั้งที่ 2   หนานจิง, สาธารณรัฐประชาชนจีน สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 ฤดูหนาว ครั้งที่ 2   ลิลเลฮัมเมร์, นอร์เวย์ สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 พระมหากษัตริย์นอร์เวย์
2018 ฤดูร้อน ครั้งที่ 3   บัวโนสไอเรส, อาร์เจนตินา เมาริซิโอ มากริ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. International Olympic Committee (11 February 2010). Olympic Charter (PDF). p. 103. สืบค้นเมื่อ 6 November 2010.
 2. IOC Factsheet
 3. "เอเธนส์ 1896 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 4. "ปารีส 1900 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 5. "St Louis 1904 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 6. "ลอนดอน 1908 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 7. "Stockholm 1912 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 8. "Antwerp 1920 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 9. ครั้งที่ -olympics "Chamonix 1924 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 10. "ปารีส 1924 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 11. ครั้งที่ -olympics "St Moritz 1928 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 12. "Amsterdam 1928 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 13. ครั้งที่ -olympics "Lake Placid 1932 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 14. "Los Angeles 1932 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 15. ครั้งที่ -olympics "Garmisch-Partenkirchen 1936 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 16. "Berlin 1936 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 17. ครั้งที่ -olympics "St Moritz 1948 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 18. "ลอนดอน 1948 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 19. ครั้งที่ -olympics "Oslo 1952 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 20. "Helsinki 1952 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 21. ครั้งที่ -olympics "Cortina d'Ampezzo 1956 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 22. Kubatko, Justin. "1956 Stockholm Equestrian Games". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. สืบค้นเมื่อ 6 November 2010.
 23. "Melbourne-Stockholm 1956 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 24. ครั้งที่ -olympics "Squaw Valley 1960 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 25. "Rome 1960 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 26. ครั้งที่ -olympics "อินส์บรุค 1964 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 27. "Tokyo 1964 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 28. ครั้งที่ -olympics "Grenoble 1968 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 29. "Mexico City 1968 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 30. ครั้งที่ -olympics "Sapporo 1972 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 31. "Munich 1972 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 32. ครั้งที่ -olympics "อินส์บรุค 1976 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 33. "Montreal 1976 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 34. ครั้งที่ -olympics "Lake Placid 1980 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 35. "Moscow 1980 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 36. ครั้งที่ -olympics "Sarajevo 1984 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 37. "Los Angeles 1984 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 38. ครั้งที่ -olympics "Calgary 1988 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 39. "Seoul 1988 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 40. ครั้งที่ -olympics "Albertville 1992 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 41. "Barcelona 1992 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 42. ครั้งที่ -olympics "Lillehammer 1994 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 43. "Atlanta 1996 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 44. ครั้งที่ -olympics "Nagano 1998 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 45. "Sydney 2000 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 46. "Get ready to watch the Opening Ceremony: Heads of state". NBC. 24 March 2016. สืบค้นเมื่อ 1 June 2016.
 47. Harvey, Randy (16 September 2000). "Down Wonders". LA Times. สืบค้นเมื่อ 1 June 2016.
 48. Olsen, Lisa (10 September 2000). "History Lesson Despite the stereotypes, don't expect to run into Crocodile Dundee at the Sydney Games". New York Daily News. สืบค้นเมื่อ 1 June 2016.
 49. "ออสเตรเลีย: Britain's Queen Elizabeth Visit". AP Archive. Associated Press. 21 March 2000. |access-date= requires |url= (help)
 50. ครั้งที่ -olympics "Salt Lake City 2002 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 51. "เอเธนส์ 2004 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 17 January 2013. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 52. ครั้งที่ -olympics "Turin 2006 โอลิมปิกฤดูหนาว" Check |url= value (help). International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 53. "Beijing 2008 โอลิมปิกฤดูร้อน". International Olympic Committee. สืบค้นเมื่อ 31 August 2013.
 54. "Governor General to Open the Vancouver 2010 Olympic ฤดูหนาว ครั้งที่ Games". Governor General of Canada. February 8, 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-02-10.
 55. "ลอนดอน 2012 Olympics launches with huge ceremony". BBC News. 27 July 2012. สืบค้นเมื่อ 27 July 2012.
 56. Sam Sheringham (February 7, 2014). ครั้งที่ -olympics/25885398 "Sochi 2014: โอลิมปิกฤดูหนาว opens with glittering ceremony" Check |url= value (help). BBC. สืบค้นเมื่อ February 7, 2014.