ดยุกเฮนดริกแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวริน

เจ้าชายเฮนดริกแห่งเนเธอร์แลนด์ พระราชสวามีและดยุกเแห่งเม็คเลินบวร์ค-ชเวรีน (เยอรมัน: Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, ดัตช์: Hendrik Wladimir Albrecht Ernst) (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Henry, Duke of Mecklenburg-Schwerin) ทรงเป็นเจ้าชายพระราชสวามีแห่งเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นพระราชสวามีใน สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ ทั้ง 2 มีพระราชธิดาร่วมกันเพียงพระองค์เดียว คือเจ้าหญิงยูเลียนา ต่อมาเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์

เฮนดริกแห่งเม็คเลินบวร์ค-ชเวรีน
เจ้าชายพระราชสวามี
พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์
ดำรงพระยศ7 กุมภาพันธ์ 1901 - 3 กรกฎาคม 1934
(33 ปี 146 วัน)
ก่อนหน้าเอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
(พระราชินี)
ถัดไปแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ-บีสเทอร์เฟ็ลท์
(พระราชสวามี)
ประสูติ19 เมษายน ค.ศ. 1876(1876-04-19)
ชเวรีน เมคเลินบวร์ค-ชเวรีน จักรวรรดิเยอรมัน
สิ้นพระชนม์3 กรกฎาคม ค.ศ. 1934(1934-07-03) (58 ปี)
พระราชวังปาเลส์ นอยเทอร์ไดค์ เดอะเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ฝังพระศพ11 กรกฎาคม ค.ศ. 1934
วิหารเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
คู่อภิเษกสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์
ชายามิลิน โอบโบ-เวนเนเกอร์(นอกสมรส)
พระบุตร
ราชวงศ์เมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
พระบิดาฟรีดริช ฟรันทซ์ที่ 2, ดยุกแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
พระมารดาเจ้าหญิงมารีแห่งชวาร์ซบวร์ค-รูดอลชตัดท์
ศาสนา
อาชีพเจ้าหน้าที่ทหาร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า ดยุกเฮนดริกแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวริน ถัดไป
เอ็มมาแห่งวัลเด็คและไพร์มอนต์ สมเด็จพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์    
เจ้าชายพระราชสวามีแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1901 - 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1934)
  เจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งลิพเพอ-บีสเตอร์เฟลด์
 
ตราอาร์มประจำพระองค์