เจ้าชายแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ-บีสเทอร์เฟ็ลท์

เจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งลิพเพอ-บีสเตอร์เฟลด์ (29 มิถุนายน พ.ศ. 2454 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547) ต่อมาคือ เจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ และเป็นพระราชบิดาของพระธิดา 4 พระองค์ รวมทั้งอดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ เจ้าหญิงเบียทริกซ์

เจ้าชายแบร์ฮาร์ดแห่งลิพเพอ-บีสเตอร์เฟลด์ พระราชสวามีแห่งเนเธอร์แลนด์
Bernhard of Lippe-Biesterfeld 1976.jpg
พระอิสริยยศเจ้าชายพระราชสวามีและเจ้าชายแห่งเนเธอร์แลนด์
ราชวงศ์ราชวงศ์ลิพเพอ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ29 มิถุนายน พ.ศ. 2454
เยนา ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค เยอรมนี
สวรรคต1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (93 ปี)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยยูเทรกต์ ยูเทรกต์ เนเธอร์แลนด์
ฝังพระศพ11 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ณ โบสถ์นีเวอแคร์ก เดลฟท์
เนเธอร์แลนด์
พระราชบิดาเจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งลิพเพอ
พระราชมารดาอาร์มการ์ด ฟอน แครม
พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
พระราชบุตรเจ้าหญิงเบียทริกซ์ อดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์
เจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์
เจ้าหญิงมาร์เกรียตแห่งเนเธอร์แลนด์
เจ้าหญิงคริสตินาแห่งเนเธอร์แลนด์
อลิเชีย เดอ บีสเตอร์เฟลด์ (นอกสมรส)
อเล็กเซีย กรินดา (นอกสมรส)
ลายพระอภิไธย

พระประวัติแก้ไข

เจ้าชายแบร์นฮาร์ด เป็นพระโอรสในเจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งลิพเพอกับอาร์มการ์ด ฟอน แครม ประสูติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2454 ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ลิพเพอ

อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2479 มีพระธิดา 4 พระองค์คือ

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระบุตรนอกสมรสอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นพระธิดาทั้งสิ้น นั้นคือ

  1. อลิเชีย เดอ บีสเตอร์เฟลด์
  2. อเล็กเซีย กรินดา

เจ้าชายแบร์นฮาร์ดสวรรคตด้วยพระโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พระศพได้รับการฝังที่เมืองเดลฟท์

พระยศทางทหารแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเนเธอร์แลนด์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชอาณาจักรไทยแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าชายแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ-บีสเทอร์เฟ็ลท์ ถัดไป
ดยุคเฮนริก    
เจ้าชายพระราชสวามีแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(4 กันยายน พ.ศ. 2491 - 30 เมษายน พ.ศ. 2523)
  เจ้าชายเคลาส์แห่งเนเธอร์แลนด์


อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๓๒๖๓