สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (Her Majesty Queen Wilhelmina of the Netherlands, วิลเฮลมินา เฮเลนา พอลีน มารี ฟาน ออรันเย-นัสเซา; 31 สิงหาคม พ.ศ. 2423 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505) พระองค์ทรงเป็นธิดาของพระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์ และ สมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระนางทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 ถึงปี พ.ศ. 2491 และสมเด็จพระราชชนนี (พระอิสริยยศ เจ้าหญิง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ถึงปี พ.ศ. 2505 พระองค์ทรงปกครองเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 58 ปี ซึ่งยาวนานกว่ากษัตริย์พระองค์ใด รัชกาลของพระองค์เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในประวัติศาสตร์ดัตช์และของโลก เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 และ สงครามโลกครั้งที่ 2 วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2476 รวมถึงความเสื่อมสลายของเนเธอร์แลนด์ในฐานะหนึ่งในจักรวรรดิอาณานิคมใหญ่ของโลก ส่วนนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ทรงเป็นที่จดจำในบทบาทช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่ของชาวดัตช์ในการต่อต้านเยอรมนี และประมุขอันโดดเด่นของรัฐบาลดัตช์พลัดถิ่น

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์
Wilhelmina as a young woman.jpg
สมเด็จพระราชินีนาถครั้นทรงพระเยาว์
พระบรมนามาภิไธยวิลเฮลมินา เฮเลนา พอลีน มารี ฟาน ออรันเย-นัสเซา
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์
พระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์
ราชวงศ์เนเธอร์แลนด์
ครองราชย์23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433 -
4 กันยายน พ.ศ. 2491
รัชกาล57 ปี 285 วัน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็มที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ31 สิงหาคม พ.ศ. 2423
พระราชวังนูไดนเดอ
เดอะเฮก เนเธอร์แลนด์
สวรรคต28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (82 ปี)
พระราชวังแฮ็ตลู
อาเพลโดร์น เนเธอร์แลนด์
ฝังพระศพ8 ธันวาคม พ.ศ. 2505
ณ โบสถ์นีเวอแคร์ก เดลฟท์
เนเธอร์แลนด์
พระราชบิดาพระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์
พระราชมารดาเอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระราชสวามีดยุกเฮนดริกแห่งเม็คเล็นบูร์ก-ชเวริน
พระราชบุตรสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
ลายพระอภิไธย
เจ้าหญิงวิลเฮลมินาและพระมารดาราชินีเอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

รัชกาลแก้ไข

สงครามโลกครั้งที่ 1แก้ไข

ช่วงระหว่างสงครามแก้ไข

สงครามโลกครั้งที่ 2แก้ไข

ปลายพระชนม์ชีพแก้ไข

ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2491 หลังจากการครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลา 58 ปี 50 วัน สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาได้ทรงสละราชบัลลังก์ให้แก่เจ้าหญิงยูเลียนา พระราชธิดาพระองค์เดียว และนับแต่นั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (Her Royal Highness Princess Wilhelmina of the Netherlands) หลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ อิทธิพลของระบอบราชาธิปไตยดัตช์ได้เริ่มลดน้อยลงแต่ความรักของพสกนิกรต่อพระราชวงศ์ยังคงมีอยู่ เมื่อมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ พระองค์ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังเฮตลู และปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งประเทศประสบกับอุทกภัยจากทะเลเหนือในปี พ.ศ. 2496 พระองค์จึงเสด็จทั่วประเทศเพื่อทรงเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้แก่พสกนิกรชาวดัตช์

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ขณะมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา และพระบรมศพฝังอยู่ที่ห้องฝังพระบรมศพใต้ดินประจำพระราชวงศ์ที่โบสถ์ใหม่ (Niuewe Kerk) เมืองเดลฟท์ ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2505 งานพระบรมศพของพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นตามพระประสงค์และต่างจากพิธีการทั่วไป เป็นแบบสีขาวเพื่อแสดงถึงความเชื่อของพระองค์ที่ว่าการสิ้นชีพในทางโลกเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอันเป็นนิรันดร์[1]

ถ้าสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินามิได้ทรงสละราชสมบัติให้กับพระราชธิดาก่อนการเสด็จสวรรคต พระองค์จะทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา 72 ปี 5 วัน ซึ่งเป็นการครองราชสมบัติยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่สองของทวีปยุโรป (หลังจากรัชกาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส) เป็นอันดับที่หกของโลกและเป็นรัชกาลที่ยาวนานที่สุดของพระประมุขที่เป็นผู้หญิงในประวัติศาสตร์

ราชตระกูลแก้ไข

พระราชตระกูลในสามรุ่นของสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา
วิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระชนก:
วิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
วิลเลิมที่ 2 แห่งเนเธอร์แลนด์
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
วิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
วิลเฮลมีเนอแห่งปรัสเซีย
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
แอนนา ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พอลที่ 1 แห่งรัสเซีย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
โซฟี โดโรเทอาแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
พระชนนี:
เอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
จอร์จ วิคตอร์แห่งวัลเด็คและไพร์มอนต์
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
แม็กซิมิเลียนแห่งวัลเด็คและไพร์มอนต์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
กุสตาวาแห่งพลาเท็น-ฮัลเลอร์มุนด์
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เฮเลนาแห่งนัสเซา
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
วิลเฮล์ม ดยุคแห่งนัสเซา
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
พอลีนแห่งเวือร์ทเท็มแบร์ก

อ้างอิงแก้ไข

  1. Wilhelmina; Eenzaam maar niet alleen; Uitgeverij W. ten Have; Amsterdam; 1959; p. 251