สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (Her Majesty Queen Wilhelmina of the Netherlands, วิลเฮลมินา เฮเลนา พอลีน มารี ฟาน ออรันเย-นัสเซา; 24 สิงหาคม ค.ศ. 1880 - 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962) พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์ และ สมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระนางทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 ถึง 1948 และเป็น สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอินโดนีเซีย (พระองค์สุดท้าย) ตั้งแต่ปี 1890 - 1945 และสมเด็จพระราชชนนี (พระอิสริยยศ เจ้าหญิง) ตั้งแต่ ค.ศ. 1890 ถึง 1962 พระองค์ทรงปกครองเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 58 ปี ซึ่งยาวนานกว่ากษัตริย์พระองค์ใด รัชกาลของพระองค์เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในประวัติศาสตร์ดัตช์และของโลก เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 และ สงครามโลกครั้งที่ 2 วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เมื่อ ค.ศ. 1933 รวมถึงความเสื่อมสลายของเนเธอร์แลนด์ในฐานะหนึ่งในจักรวรรดิอาณานิคมใหญ่ของโลก ส่วนนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ทรงเป็นที่จดจำในบทบาทช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่ของชาวดัตช์ในการต่อต้านเยอรมนี และประมุขอันโดดเด่นของรัฐบาลดัตช์พลัดถิ่น

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา
สมเด็จพระราชินีนาถเเห่งเนเธอร์แลนด์
ครองราชย์23 พฤศจิกายน 1890 - 4 กันยายน 1948
(57 ปี 286 วัน)
พิธีขึ้น6 กันยายน 1898
ก่อนหน้าพระเจ้าวิลเลิมที่ 3
ถัดไปสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา
ผู้สำเร็จราชการ
พระราชสมภพ24 สิงหาคม ค.ศ. 1880(1880-08-24)
พระราชวังนูไดนเดอ เดอะเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
สวรรคต28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962(1962-11-28) (82 ปี)
พระราชวังเฮทลู อาเพลโดร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์
ฝังพระศพ8 ธันวาคม ค.ศ. 1962
โบสถ์นีเวอแคร์ก เดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
คู่อภิเษกดยุกเฮนดริกแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
พระราชบุตรสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
พระนามเต็ม
วิลเฮลมินา เฮเลนา พอลีน มารี ฟาน ออรันเย-นัสเซา
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา
พระราชบิดาพระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์
พระราชมารดาเอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
ศาสนาคริสตจักรปฏิรูปดัตช์
ลายพระอภิไธย
เจ้าหญิงวิลเฮลมินาและพระมารดาราชินีเอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

รัชกาล

แก้

พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์หลังจากพระราชบิดาสวรรคต พระองค์มีพระนามว่า สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ครบ 57 ปี 286 วัน หลังจากนั้นพระองค์ทรงสละราชสมบัติ วันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1948 มีพระนามว่า เจ้าหญิงวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ ให้กับ สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระราชธิดาองค์โต พระองค์ทรงเป็นพระราชชนนี ในสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาเเห่งเนเธอร์แลนด์ ภายหลังจากการสละราชสมบัติ สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา ทรงมีพระอิสริยยศอย่างเป็นทางการว่า เจ้าหญิงวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระองค์ยังคงทรงปฏิบัติงานพระราชกุศลมากมายจนกระทั่งสวรรคต วันที่ 23 พฤศจิกายน 1890 รวมอายุ - 4 กันยายน 1948 พระองค์มีรัชทายาทลำดับที่ 1 คือ เจ้าหญิงยูเลียนาห่งเนเธอร์แลนด์

พระราชธิดาองค์โต ในปี 1948 พระองค์ทรงมีประสงค์จะสละราชสมบัติให้กับเจ้าหญิงจูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้นพระองค์มีพระนามเต็มว่า เจ้าหญิงวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (57 ปี 286 วัน)วันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1948 หลังจากการครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลา 57 ปี 286 วัน สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาได้ทรงสละราชบัลลังก์ให้แก่เจ้าหญิงยูเลียนา พระราชธิดาพระองค์เดียว และนับแต่นั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ (Her Royal Highness Princess Wilhelmina of the Netherlands) หลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ อิทธิพลของระบอบราชาธิปไตยดัตช์ได้เริ่มลดน้อยลงแต่ความรักของพสกนิกรต่อพระราชวงศ์ยังคงมีอยู่ เมื่อมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ พระองค์ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังเฮตลู และปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งประเทศประสบกับอุทกภัยจากทะเลเหนือในปี ค.ศ. 1953 พระองค์จึงเสด็จทั่วประเทศเพื่อทรงเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้แก่พสกนิกรชาวดัตช์

สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 ขณะมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา และพระบรมศพฝังอยู่ที่ห้องฝังพระบรมศพใต้ดินประจำพระราชวงศ์ที่โบสถ์ใหม่ (Niuewe Kerk) เมืองเดลฟท์ ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1962 งานพระบรมศพของพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นตามพระประสงค์และต่างจากพิธีการทั่วไป เป็นแบบสีขาวเพื่อแสดงถึงความเชื่อของพระองค์ที่ว่าการสิ้นชีพในทางโลกเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอันเป็นนิรันดร์[1]

ราชตระกูล

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Wilhelmina; Eenzaam maar niet alleen; Uitgeverij W. ten Have; Amsterdam; 1959; p. 251
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์ ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็มที่ 3    
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอินโดนีเซีย (พระองค์สุดท้าย)

(23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1890 – 4 กันยายน ค.ศ. 1948)
  สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา