เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-แบร์นบวร์ค-เชาม์บวร์ค-ฮ็อยม์

เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-แบร์นบวร์ค-เชาม์บวร์ค-ฮ็อยม์ (อังกฤษ: Princess Emma of Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym) ประสูติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2345 เป็นพระธิดาในเจ้าชายวิคทอร์ที่ 2 เจ้าชายแห่งอันฮัลท์-แบร์นบวร์ค-เชาม์บวร์ค-ฮ็อยม์ และเจ้าหญิงอมาเลียแห่งนัสเซา-วิลล์เบิร์ก

เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-แบร์นบวร์ค-เชาม์บวร์ค-ฮ็อยม์

เอ็มมา
Emma von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.jpg
เจ้าหญิงพระชายาในเจ้าชายพระประมุขแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระสวามีเจ้าชายเกออร์คที่ 2 เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระบุตรเจ้าหญิงออกัสตาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าชายโจเซฟแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงเฮอร์มินน์แห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าชายวอราดแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
ราชวงศ์ราชวงศ์อัสคาเนีย
วัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระบิดาเจ้าชายวิคทอร์ที่ 2 เจ้าชายแห่งอันฮัลท์-แบร์นบวร์ค-เชาม์บวร์ค-ฮ็อยม์
พระมารดาเจ้าหญิงอมาเลียแห่งนัสเซา-วิลล์เบิร์ก
ประสูติ20 พฤษภาคม 2345
สิ้นพระชนม์1 สิงหาคม พ.ศ. 2401 (56 ปี)

เสกสมรสแก้ไข

เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-แบร์นบวร์ค-เชาม์บวร์ค-ฮ็อยม์ ทรงเสกสมรสกับเจ้าชายเกออร์คที่ 2 เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2366 มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงออกัสตาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  2. เจ้าชายโจเซฟแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  3. เจ้าหญิงเฮอร์มินน์แห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  4. เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  5. เจ้าชายวอราดแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

อ้างอิงแก้ไข

[1][2][3][4]

  1. Christian von Stramberg, Anton Joseph Weidenbach: Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, R. F. Hergt, Koblenz, 1853, p. 322
  2. Ingeborg Schnack: Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck 1830-1930, vol. 20, part 6, N. G. Elwert, Marburg, 1958, p. 366
  3. see Rauch
  4. Dicke Emma. Page at MiMi.hu