รายพระนามพระมหากษัตริย์เนเธอร์แลนด์

บทความนี้รวบรวม รายพระนามพระมหากษัตริย์เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: Koningen der Nederlanden) ประกอบไปด้วยรายพระนามสตัดเฮาเดอร์แห่งราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซาตั้งแต่ พ.ศ. 2099 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากมณฑลกึ่งปกครองตนเองในสาธารณรัฐดัตช์และผู้สำเร็จราชการแทน แต่ในทางพฤตินัย (และภายหลังรวมถึงทางนิตินัย) เป็นตำแหน่งประมุขสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ โดยสตัดเฮาเดอร์ทุกพระองค์เป็นพระราชบรรพบุรุษเจ้าของพระมหากษัตริย์เนเธอร์แลนด์ในสมัยปัจจุบัน โดยระบอบราชาธิปไตยของเนเธอร์แลนด์ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2358

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อยู่ในราชสมบัติ
วิลเลม-อเล็กซานเดอร์
ตั้งแต่ 30 เมษายน ค.ศ. 2013
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
รัชทายาทเจ้าหญิงแคเทอรีนา-อมาเลีย
กษัตริย์องค์แรกวิลเลมที่ 1
สถาปนาเมื่อ15 มีนาคม พ.ศ. 2358
ที่ประทับพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม

สาธารณรัฐดัตช์ แก้

ในช่วง พ.ศ. 2102 ถึง พ.ศ. 2338 เป็นช่วงของสาธารณรัฐดัตช์ ต้นกำเนิดของพระมหากษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์สามารถย้อนกลับไปถึงการแต่งตั้งวิลเลิมแห่งราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา ขึ้นเป็นสตัดเฮาเดอร์แห่งฮอลแลนด์ เซลันด์ และยูเทรกต์ ในปี พ.ศ. 2102 โดยพระเจ้าเฟลีเปที่ 2 แห่งสเปน อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงถูกถอดออกจากตำแหน่งและกลายเป็นผู้นำในการลุกฮือของดัตช์ ตามมาด้วยการที่ผู้สำเร็จราชการแทนได้แต่งตั้งให้พระองค์ทรงเป็นสตัดเฮาเดอร์ของจังหวัดที่เกิดการลุกฮือต่อต้านในปี พ.ศ. 2115 และสตัดเฮาเดอร์พระองค์ถัดมาทุกพระองค์ล้วนสืบเชื้อสายมาจากวิลเลิมแห่งออเรนจ์-นัสเซาหรือจากพระอนุชาของพระองค์ วิลเลิมที่ 6 เป็นพระโอรสในสตัดเฮาเดอร์พระองค์สุดท้าย ซึ่งต่อมาพระองค์ทรงทำสงครามชนะนโปเลียนที่ 1 ในปี พ.ศ. 2356 พระองค์ก็ทรงเข้ารับการสาบานพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และทรงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิมที่ 1

รัฐสตัดเฮาเดอร์ภายใต้ราชวงศ์ออร์เรนจ์-นัสเซา แก้

พระนาม วันพระราชสมภพ วันสวรรคต ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา
  วิลเลิมที่ 1
Willem I
24 เมษายน พ.ศ. 2076
(ค.ศ. 1533)
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2127
(ค.ศ. 1584)
พ.ศ. 2102
(ค.ศ. 1559)
พ.ศ. 2127
(ค.ศ. 1584)
  เมาริซ
Maurits
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2110
(ค.ศ. 1567)
23 เมษายน พ.ศ. 2168
(ค.ศ. 1625)
พ.ศ. 2128
(ค.ศ. 1585)
พ.ศ. 2168
(ค.ศ. 1625)
  เฟรเดอริก เฮนดริก
Frederik Hendrik
29 มกราคม พ.ศ. 2127
(ค.ศ. 1584)
14 มีนาคม พ.ศ. 2190
(ค.ศ. 1647)
พ.ศ. 2168
(ค.ศ. 1625)
พ.ศ. 2190
(ค.ศ. 1647)
  วิลเลิมที่ 2
Willem II
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2169
(ค.ศ. 1626)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2193
(ค.ศ. 1650)
14 มีนาคม พ.ศ. 2190
(ค.ศ. 1647)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2193
(ค.ศ. 1650)
  วิลเลิมที่ 3
Willem III
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2193
(ค.ศ. 1650)
8 มีนาคม พ.ศ. 2245
(ค.ศ. 1702)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2215
(ค.ศ. 1672)
8 มีนาคม พ.ศ. 2245
(ค.ศ. 1702)
  วิลเลิมที่ 4
Willem IV
1 กันยายน พ.ศ. 2254
(ค.ศ. 1711)
22 ตุลาคม พ.ศ. 2294
(ค.ศ. 1751)
1 กันยายน พ.ศ. 2254
(ค.ศ. 1711)
ภายใต้การสำเร็จราชการแทนของมารี หลุยส์ จนกระทั่งครองราชย์ด้วยพระองค์เองใน พ.ศ. 2274 (ค.ศ. 1731)
22 ตุลาคม พ.ศ. 2294
(ค.ศ. 1751)
  วิลเลิมที่ 5
Willem V
8 มีนาคม พ.ศ. 2291
(ค.ศ. 1748)
9 เมษายน พ.ศ. 2309
(ค.ศ. 1806)
22 ตุลาคม พ.ศ. 2294
(ค.ศ. 1751)
9 เมษายน พ.ศ. 2309
(ค.ศ. 1806)

เมื่อวิลเลิมที่ 3 เสด็สวรรคตโดยปราศจากรัชทายาท ลำดับราชสันตติวงศ์ออเรนจ์-นัสเซาจึงสิ้นสุดลง[ต้องการอ้างอิง] ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่น เช่น ฟรีสแลนด์ โกรนิงเงิน และเดรนเทอ ที่มักจะเลือกสตัดเฮาเดอร์ของตนจากราชวงศ์นัสเซา เริ่มต้นจากยอนที่ 6 พระอนุชาในวิลเลิมที่ 1 ซึ่งราชสันตติวงศ์สายนี้เองที่ดำรงพระยศเป็นสตัดเฮาเดอร์พระประมุขแห่งสาธารณรัฐ และเป็นราชสันตติวงศ์ของพระมหากษัตริย์เนเธอร์แลนด์พระองค์แรก

รัฐสตัดเฮาเดอร์ภายใต้ราชวงศ์นัสเซา แก้

พระนาม วันพระราชสมภพ วันสวรรคต ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
ราชวงศ์นัสเซา
  ยอนที่ 6
Jan VI
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2079
(ค.ศ. 1536)
8 ตุลาคม พ.ศ. 2149
(ค.ศ. 1606)
พ.ศ. 2121
(ค.ศ. 1578)
พ.ศ. 2124
(ค.ศ. 1581)
  วิลเลม ลอเดอแวค
Willem Lodewijk
13 มีนาคม พ.ศ. 2103
(ค.ศ. 1560)
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2163
(ค.ศ. 1620)
พ.ศ. 2127
(ค.ศ. 1584)
พ.ศ. 2163
(ค.ศ. 1620)
  แอร์นส์ กาซิเมียร์ที่ 1
Ernst Casimir I
22 ธันวาคม พ.ศ. 2126
(ค.ศ. 1573)
2 มิถุนายน พ.ศ. 2175
(ค.ศ. 1632)
พ.ศ. 2163
(ค.ศ. 1620)
พ.ศ. 2175
(ค.ศ. 1632)
  เฮนดริก กาซิเมียร์ที่ 1
Hendrik Casimir I
21 มกราคม พ.ศ. 2155
(ค.ศ. 1612)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2193
(ค.ศ. 1640)
พ.ศ. 2175
(ค.ศ. 1632)
พ.ศ. 2193
(ค.ศ. 1640)
  วิลเลม เฟรเดอริก
Willem Frederik
7 สิงหาคม พ.ศ. 2156
(ค.ศ. 1613)
31 ตุลาคม พ.ศ. 2207
(ค.ศ. 1664)
พ.ศ. 2193
(ค.ศ. 1640)
พ.ศ. 2207
(ค.ศ. 1664)
  เฮนดริก กาซิเมียร์ที่ 2
Hendrik Casimir II
18 มกราคม พ.ศ. 2200
(ค.ศ. 1657)
25 มีนาคม พ.ศ. 2239
(ค.ศ. 1696)
18 มกราคม พ.ศ. 2207
(ค.ศ. 1664)
25 มีนาคม พ.ศ. 2239
(ค.ศ. 1696)
  โยฮัน วิลเลม ฟริโซ
Johan Willem Friso
4 สิงหาคม พ.ศ. 2230
(ค.ศ. 1687)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2254
(ค.ศ. 1711)
25 มีนาคม พ.ศ. 2239
(ค.ศ. 1696)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2254
(ค.ศ. 1711)

ราชอาณาจักรฮอลแลนด์ แก้

พระนาม วันพระราชสมภพ วันสวรรคต ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
ราชวงศ์โบนาปาร์ต
  โลเดอไวก์ที่ 1
Lodewijk I
2 กันยายน พ.ศ. 2321
(ค.ศ. 1778)
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2389
(ค.ศ. 1846)
5 มิถุนายน พ.ศ. 2349
(ค.ศ. 1806)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2353
(ค.ศ. 1810)
  โลเดอไวก์ที่ 2
Lodewijk II
11 ตุลาคม พ.ศ. 2347
(ค.ศ. 1804)
17 มีนาคม พ.ศ. 2374
(ค.ศ. 1831)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2353
(ค.ศ. 1810)
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2353
(ค.ศ. 1810)

ราชรัฐเนเธอร์แลนด์ แก้

พระนาม วันพระราชสมภพ วันสวรรคต ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา
  วิลเลิมที่ 1
Willem I
24 สิงหาคม พ.ศ. 2315
(ค.ศ. 1772)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2386
(ค.ศ. 1843)
6 ธันวาคม พ.ศ. 2356
(ค.ศ. 1813)
16 มีนาคม พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)

สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ แก้

พระนาม วันพระราชสมภพ วันสวรรคต ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา
  วิลเลิมที่ 1
Willem I
24 สิงหาคม พ.ศ. 2315
(ค.ศ. 1772)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2386
(ค.ศ. 1843)
15 มีนาคม พ.ศ. 2358
(ค.ศ. 1815)
19 เมษายน พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839)

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ แก้

พระนาม วันพระราชสมภพ วันสวรรคต ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา
  วิลเลิมที่ 1
Willem I
24 สิงหาคม พ.ศ. 2315
(ค.ศ. 1772)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2386
(ค.ศ. 1843)
19 เมษายน พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839)
7 ตุลาคม พ.ศ. 2383
(ค.ศ. 1840)
  วิลเลิมที่ 2
Willem II
6 ธันวาคม พ.ศ. 2335
(ค.ศ. 1792)
17 มีนาคม พ.ศ. 2392
(ค.ศ. 1849)
7 ตุลาคม พ.ศ. 2383
(ค.ศ. 1840)
17 มีนาคม พ.ศ. 2392
(ค.ศ. 1849)
  วิลเลิมที่ 3
Willem III
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2360
(ค.ศ. 1817)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
(ค.ศ. 1890)
17 มีนาคม พ.ศ. 2392
(ค.ศ. 1849)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
(ค.ศ. 1890)
  วิลเฮลมินา
Wilhelmina
31 สิงหาคม พ.ศ. 2423
(ค.ศ. 1880)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505
(ค.ศ. 1962)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
(ค.ศ. 1890)
4 กันยายน พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
  ยูเลียนา
Juliana
30 เมษายน พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
20 มีนาคม พ.ศ. 2547
(ค.ศ. 2004)
4 กันยายน พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
30 เมษายน พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
  เบียทริกซ์
Beatrix
31 มกราคม พ.ศ. 2481
(ค.ศ. 1938)
ยังทรงพระชนม์ชีพ 30 เมษายน พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
30 เมษายน พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013)
  วิลเลิม-อเล็กซานเดอร์
Willem-Alexander
27 เมษายน พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
ยังทรงพระชนม์ชีพ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013)
ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม แก้