เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ (อังกฤษ: George Victor, Prince of Waldeck and Pyrmont) 14 มกราคม 2374 ณ วัลเด็คและเพือร์ม็อนท์, สมาพันธรัฐเยอรมัน เป็นพระโอรสใน เจ้าชายเกออร์คที่ 2 เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ และ เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-เบิร์นบวร์ค-ชัมบวร์ค-ฮอร์ม และทรงดำรงพระอิสริยยศ เจ้าชายพระประมุขแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2388 ขณะนั้นทรงมีพระชันษาเพียง 14 ปี เนื่องจากพระบิดาสิ้นพระชนม์

เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

เกออร์ค วิคทอร์
Georg Victor Waldeck Pyrmont.jpeg
เจ้าชายพระประมุขแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระชายาเจ้าหญิงเฮเลนาแห่งนัสเซา
เจ้าหญิงลูอีสแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซินเนอร์บอร์-กลึคส์บวร์ค
พระบุตรเจ้าหญิงโซฟี
เจ้าหญิงพอลลีนแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงมารีแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงเฮเลนาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าชายฟรีดริช เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าชายวอราดแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
ราชวงศ์วัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระบิดาเจ้าชายเกออร์คที่ 2 เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระมารดาเจ้าหญิงเอ็มมาแห่งอันฮัลท์-เบิร์นบวร์ค-ชัมบวร์ค-ฮอร์ม
ประสูติ14 มกราคม 2374
วัลเด็คและเพือร์ม็อนท์, สมาพันธรัฐเยอรมัน
สิ้นพระชนม์12 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 (62 ปี)
ราชอาณาจักรโบฮีเมีย

เสกสมรสแก้ไข

เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ ทรงเสกสมรสกับ เจ้าหญิงเฮเลนาแห่งนัสเซา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2396 มีพระบุตรดังนี้

 1. เจ้าหญิงโซฟี
 2. เจ้าหญิงพอลลีนแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
 3. เจ้าหญิงมารีแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
 4. เอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
 5. เจ้าหญิงเฮเลนาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
 6. เจ้าชายฟรีดริช เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
 7. เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

ต่อมาทรงเสกสมรสครั้งที่ 2 กับ เจ้าหญิงลูอีสแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซินเนอร์บอร์-กลึคส์บวร์ค เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2434 มีพระโอรส 1 พระองค์

 1. เจ้าชายวอราดแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

เจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2436 ณ ราชอาณาจักรโบฮีเมีย ด้วยพระโรคปอดบวม สิริพระชันษา 62 ปี

อ้างอิงแก้ไข

[1][2][3][4]

 1. Find a Grave
 2. Almanach de Gotha. 1893. p. 111.
 3. "Obituary. Prince George of Waldeck". New York Times. 13 May 1893. p. 2.
 4. "Prince killed on patrol". New York Times. 21 October 1914. p. 3.