เจ้าหญิงเฮเลเนอแห่งนัสเซา

เจ้าหญิงเฮเลเนอแห่งนัสเซา (อังกฤษ: Princess Helena of Nassau) ประสูติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2374 ณ วีสบาเดิน เป็นพระธิดาในวิลเลียม ดยุกแห่งนัสเซา และเจ้าหญิงเพาลีเนอแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค พระองค์ทรงเป็นพระขนิษฐาในแกรนด์ดยุกอดอล์ฟแห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าหญิงเฮเลเนอแห่งนัสเซา

เฮเลเนอ วิลเฮ็ลมีเนอ เฮ็นรีเอ็ทเทอ เพาลีเนอ มารีอันเนอ
เจ้าหญิงพระชายาในเจ้าชายพระประมุขแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
ประสูติ18 สิงหาคม 237
วีสบาเดิน สมาพันธรัฐเยอรมัน
สิ้นพระชนม์28 ตุลาคม พ.ศ. 2431 (57 ปี)
จักรวรรดิเยอรมัน
พระสวามีเจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระบุตรเจ้าหญิงโซฟี
เจ้าหญิงเพาลีเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงมารีแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงเฮเลเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าชายฟรีดริช เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
เจ้าหญิงเอลีซาเบ็ทแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
ราชวงศ์ราชวงศ์นัสเซา-ไวล์บวร์ค
วัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
พระบิดาวิลเลียม ดยุกแห่งนัสเซา
พระมารดาเจ้าหญิงเพาลีเนอแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค

เสกสมรส แก้

เจ้าหญิงเฮเลเนอแห่งนัสเซา ทรงเสกสมรสกับเจ้าชายเกออร์ค วิคทอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2396 มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงโซฟี
  2. เจ้าหญิงเพาลีเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  3. เจ้าหญิงมารีแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  4. เอ็มมาแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  5. เจ้าหญิงเฮเลเนอแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  6. เจ้าชายฟรีดริช เจ้าชายแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์
  7. เจ้าหญิงเอลีซาเบ็ทแห่งวัลเด็คและเพือร์ม็อนท์

พระองค์เป็นพระราชอัยยิกา (ยาย) ใน สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์

อ้างอิง แก้