วีสบาเดิน (เยอรมัน: Wiesbaden) เป็นเมืองหลวงของรัฐเฮ็สเซิน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ตรงข้ามเมืองไมนทซ์ อยู่ไม่ไกลจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ต มีประชากรประมาณในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ประมาณ 277,493 คน

ทิวทัศน์มุมกว้างของเมือง
แผนที่ประเทศเยอรมนีแสดงตำแหน่งของเมือง

ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองนี้เพื่อทอดพระเนตรสปาบำบัดและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองอีกด้วย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้