สมาพันธรัฐเยอรมัน


สมาพันธรัฐเยอรมัน (อังกฤษ: German Confederation; เยอรมัน: Deutscher Bund) เป็นสมาคม 39 รัฐเยอรมันในยุโรปกลางอย่างหลวม ตั้งขึ้นโดยการประชุมใหญ่แห่งเวียนนา ค.ศ. 1815 เพื่อประสานเศรษฐกิจของประเทศที่พูดภาษาเยอรมันต่าง ๆ และเพื่อแทนที่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เดิม สมาพันธรัฐดังกล่าวเป็นกันชนระหว่างรัฐออสเตรียและปรัสเซียที่ทรงอำนาจ ล่มสลายลงจากการแข่งขันระหว่างปรัสเซียและออสเตรียที่เรียกว่า "ทวินิยมเยอรมัน" (German dualism) การสงคราม และ การปฏิวัติ ค.ศ. 1848 ประกอบกับความที่รัฐสมาชิกหลายประเทศไม่สามารถประนีประนอมกันได้ สมาพันธรัฐเยอรมันยุบลงด้วยชัยชนะของปรัสเซียในสงครามเจ็ดสัปดาห์และการสถาปนาสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือใน ค.ศ. 1866

สมาพันธรัฐเยอรมัน

Deutscher Bund
1815–1866
อาณาเขตสมาพันธรัฐเยอรมนีในปี 1815
อาณาเขตสมาพันธรัฐเยอรมนีในปี 1815
สถานะสมาพันธรัฐ
เมืองหลวงแฟรงก์เฟิร์ต
ภาษาทั่วไปเยอรมัน, อิตาลี, เยอรมันตอนล่าง, เช็ก, สโลวีเนีย, โปแลนด์ และ อื่นๆ
ศาสนา
โรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนต์
องค์ประธาน 
• 1815–1835
จักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1
• 1835–1848
จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 1
• 1850–1866
จักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟที่ 1
สภานิติบัญญัติการประชุมใหญ่สมาพันธรัฐ
ประวัติศาสตร์ 
8 มิถุนายน 1815
13 มีนาคม 1848
14 มิถุนายน 1866
23 สิงหาคม 1886
พื้นที่
1815630,100 ตารางกิโลเมตร (243,300 ตารางไมล์)
ประชากร
• 1815
29200000
สกุลเงินไรคชทาลเลอร์
คอนเวนชั่นทาลเลอร์
เวไรน์ทาลเลอร์
ก่อนหน้า
ถัดไป
สมาพันธรัฐแห่งไรน์
จักรวรรดิออสเตรีย
ราชอาณาจักรปรัสเซีย
สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ
จักรวรรดิออสเตรีย
ราชอาณาจักรบาวาเรีย
ราชอาณาจักรเวือร์ทเทิมแบร์ค
แกรนด์ดัชชีบาเดน
แกรนด์ดัชชีเฮสส์
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐลิกเตนสไตน์
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ เยอรมนี
 ออสเตรีย
 โปแลนด์
 เช็กเกีย
 เนเธอร์แลนด์

 เบลเยียม
 ลักเซมเบิร์ก
 โครเอเชีย


 อิตาลี
 สโลวีเนีย
 ลิกเตนสไตน์

อ้างอิงแก้ไข

 • Westermann, Großer Atlas zur Weltgeschichte (in German, detailed maps)
 • WorldStatesmen- here Germany; also links to a map on rootsweb.com
 • Barrington Moore, Jr. 1993 [1966]. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press.

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

 • Blackbourn, David. The Long Nineteenth Century: A History of Germany, 1780–1918 (1998) excerpt and text search
 • Blackbourn, David, and Geoff Eley. The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany (1984) online edition
 • Brose, Eric Dorn. German History, 1789–1871: From the Holy Roman Empire to the Bismarckian Reich. (1997) online edition
 • Evans, Richard J., and W. R. Lee, eds. The German Peasantry: Conflict and Community from the Eighteenth to the Twentieth Centuries (1986)
 • Nipperdey, Thomas. Germany from Napoleon to Bismarck (1996), very dense coverage of every aspect of German society, economy and government
 • Pflanze, Otto. Bismarck and the Development of Germany, Vol. 1: The Period of Unification, 1815-1871 (1971)
 • Ramm, Agatha. Germany, 1789–1919 (1967)
 • Sagarra, Eda (1977). A Social History of Germany: 1648–1914. New York: Holmes & Meier. pp. 37–55, 183–202. ISBN 0841903328.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sagarra, Eda. Introduction to Nineteenth Century Germany (1980)
 • Sheehan, James J. German History, 1770-1866 (1993), 969pp; the major survey in English
 • Werner, George S. Bavaria in the German Confederation 1820-1848 (1977)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข