เปิดเมนูหลัก

สมาพันธรัฐเยอรมัน


สมาพันธรัฐเยอรมัน (อังกฤษ: German Confederation; เยอรมัน: Deutscher Bund) เป็นสมาคม 39 รัฐเยอรมันในยุโรปกลางอย่างหลวม ตั้งขึ้นโดยการประชุมใหญ่แห่งเวียนนา ค.ศ. 1815 เพื่อประสานเศรษฐกิจของประเทศที่พูดภาษาเยอรมันต่าง ๆ และเพื่อแทนที่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เดิม สมาพันธรัฐดังกล่าวเป็นกันชนระหว่างรัฐออสเตรียและปรัสเซียที่ทรงอำนาจ ล่มสลายลงจากการแข่งขันระหว่างปรัสเซียและออสเตรียที่เรียกว่า "ทวินิยมเยอรมัน" (German dualism) การสงคราม และ การปฏิวัติ ค.ศ. 1848 ประกอบกับความที่รัฐสมาชิกหลายประเทศไม่สามารถประนีประนอมกันได้ สมาพันธรัฐเยอรมันยุบลงด้วยชัยชนะของปรัสเซียในสงครามเจ็ดสัปดาห์และการสถาปนาสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือใน ค.ศ. 1866

สมาพันธรัฐเยอรมัน
Deutscher Bund
สมาพันธรัฐ

 

 

1815–1866
Horizontal tricolor (black, red, gold)
ธงชาติ (1848 - 1850) ตราแผ่นดิน
อาณาเขตสมาพันธรัฐเยอรมนีในปี 1815
เมืองหลวง แฟรงก์เฟิร์ต
ภาษา เยอรมัน, อิตาลี, เยอรมันตอนล่าง, เช็ก, สโลวีเนีย, โปแลนด์ และ อื่นๆ
ศาสนา โรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนต์
โครงสร้างการเมือง สมาพันธรัฐ
ประธานาธิบดี
 -  1815–1835 จักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1
 -  1835–1848 จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 1
 -  1850–1866 จักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟที่ 1
สภานิติบัญญัติ การประชุมใหญ่สมาพันธรัฐ
ประวัติศาสตร์
 -  ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 8 มิถุนายน 1815
 -  การปฏิวัติเยอรมนี 13 มีนาคม 1848
 -  สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย 14 มิถุนายน 1866
 -  สนธิสัญญาสันติภาพปราก 23 สิงหาคม 1886
พื้นที่
 -  1815 630,100 ตร.กม. (243,283 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  1815 ประมาณการ 29,200,000 
     ความหนาแน่น 46.3 คน/ตร.กม.  (120 คน/ตารางไมล์)
สกุลเงิน ไรคชทาลเลอร์
คอนเวนชั่นทาลเลอร์
เวไรน์ทาลเลอร์
ก่อนหน้า
ถัดไป
สมาพันธรัฐแห่งไรน์
จักรวรรดิออสเตรีย
ราชอาณาจักรปรัสเซีย
สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ
จักรวรรดิออสเตรีย
ราชอาณาจักรบาวาเรีย
ราชอาณาจักรเวือร์ทเทมแบร์ก
แกรนด์ดัชชีบาเดน
แกรนด์ดัชชีเฮสส์
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ราชรัฐลิกเตนสไตน์
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  เยอรมนี
 ออสเตรีย
 โปแลนด์
 เช็กเกีย
 เนเธอร์แลนด์

 เบลเยียม
 ลักเซมเบิร์ก
 โครเอเชีย
 อิตาลี
 สโลวีเนีย
 ลิกเตนสไตน์

อ้างอิงแก้ไข

  • Westermann, Großer Atlas zur Weltgeschichte (in German, detailed maps)
  • WorldStatesmen- here Germany; also links to a map on rootsweb.com
  • Barrington Moore, Jr. 1993 [1966]. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press.

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

  • Blackbourn, David. The Long Nineteenth Century: A History of Germany, 1780–1918 (1998) excerpt and text search
  • Blackbourn, David, and Geoff Eley. The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany (1984) online edition
  • Brose, Eric Dorn. German History, 1789–1871: From the Holy Roman Empire to the Bismarckian Reich. (1997) online edition
  • Evans, Richard J., and W. R. Lee, eds. The German Peasantry: Conflict and Community from the Eighteenth to the Twentieth Centuries (1986)
  • Nipperdey, Thomas. Germany from Napoleon to Bismarck (1996), very dense coverage of every aspect of German society, economy and government
  • Pflanze, Otto. Bismarck and the Development of Germany, Vol. 1: The Period of Unification, 1815-1871 (1971)
  • Ramm, Agatha. Germany, 1789–1919 (1967)
  • Sagarra, Eda (1977). A Social History of Germany: 1648–1914. New York: Holmes & Meier. pp. 37–55, 183–202. ISBN 0841903328. 
  • Sagarra, Eda. Introduction to Nineteenth Century Germany (1980)
  • Sheehan, James J. German History, 1770-1866 (1993), 969pp; the major survey in English
  • Werner, George S. Bavaria in the German Confederation 1820-1848 (1977)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข