เยอรมัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เยอรมัน หรือ เยอรมนี อาจหมายถึง

  • ประเทศเยอรมนี (Germany) - ประเทศในทวีปยุโรป
  • ภาษาเยอรมัน (German language) ภาษากลุ่มเจอร์แมนิกที่ใช้แพร่หลายในทวีปยุโรป เป็นภาษาราชการของประเทศเยอรมนี ลิกเตนสไตน์ ออสเตรีย เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และอิตาลี
  • ชาวเยอรมัน (Germans) - กลุ่มคนในวัฒนธรรมเยอรมัน (ไม่ได้ระบุว่าเป็นพลเมืองของประเทศไหนโดยตรง)
  • ฟุตบอลทีมชาติเยอรมัน (German Football-team) ทีมชาติที่เล่นฟุตบอลของประเทศเยอรมนี