เปิดเมนูหลัก

ราชอาณาจักรบาวาเรีย (เยอรมัน: Königreich Bayern; อังกฤษ: Kingdom of Bavaria) เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเยอรมนีระหว่างปี ค.ศ. 1805 ถึงปี ค.ศ. 1918 พระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรียแห่งราชวงศ์วิตเตลสบาคเป็นกษัตริย์องค์แรกเมื่อปี ค.ศ. 1805 ราชวงศ์วิตเตลสบาคครองราชบัลลังก์บาวาเรียจนกระทั่งอาณาจักรถูกยุบตัวเมื่อปี ค.ศ. 1918 เมื่อแคว้นและราชรัฐต่างๆ รวมตัวกันเป็นสาธารณรัฐไวมาร์ ส่วนใหญ่ของอาณาบริเวณบาวาเรียในปัจจุบันเป็นผลมาจากสนธิสัญญาปารีส ค.ศ. 1814 ซึ่งบาวาเรียคืนไทโรลและโวราร์เบิร์ให้แก่ออสเตรียเป็นการตอบแทนกับอาสชาฟเฟนเบิร์ก และบางส่วนของแคว้นเฮสส์ ในจักรวรรดิเยอรมันบาวาเรียใหญ่เป็นที่สองรองจากราชอาณาจักรปรัสเซีย หลังจากการรวมตัวของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันราชอาณาจักรบาวาเรียคือแคว้นบาวาเรียของประเทศเยอรมนี

ราชอาณาจักรบาวาเรีย
Königreich Bayern (เยอรมัน)
ราชอาณาจักร

 

ค.ศ. 1805ค.ศ. 1918
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
Königsstrophe
ราชอาณาจักบาวาเรียภายในจักรวรรดิเยอรมัน
เมืองหลวง มิวนิก
ภาษา ภาษาเยอรมัน
รัฐบาล ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระเจ้าแผ่นดินแห่งบาวาเรีย
 -  ค.ศ. 1805-1825 แม็กซิมิเลียนที่ 1 (องค์แรก)
 -  ค.ศ. 1913-1918 ลุดวิกที่ 3 (องค์สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา ค.ศ. 1805
 -  การรวมตัวของ สาธารณรัฐไวมาร์ ค.ศ. 1918 ค.ศ. 1918