ฮ็อลชไตน์[1] (เยอรมัน: Holstein) เป็นแคว้นระหว่างแม่น้ำเอลเบและแม่น้ำไอเดอร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ทางตอนเหนือสุดของเยอรมนี

คาบสมุทรจัตแลนด์และทางตอนเหนือสุดของเยอรมนีแสดงบริเวณชเลสวิชและฮ็อลชไตน์ในรัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ของเยอรมนีปัจจุบัน

เดิมฮ็อลชไตน์เป็น “เคาน์ตีฮ็อลชไตน์” (เยอรมัน: Grafschaft Holstein) และต่อมาเป็น “ดัชชีฮ็อลชไตน์” (เยอรมัน: Herzogtum Holstein) และเป็นดินแดนบริวารทางตอนเหนือสุดของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ประวัติของฮ็อลชไตน์มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ของดัชชีชเลสวิช[2]ของราชอาณาจักรเดนมาร์ก ฮ็อลชไตน์มีเมืองหลวงอยู่ที่คีล

“ฮ็อลชไตน์” มาจากคำว่า “Holcetae” ซึ่งเป็นภาษาชาวแซกซันที่อาดัมแห่งเบรเมินกล่าวถึง ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเอลเบ ทางตะวันตกของฮัมบวร์ค ที่แปลว่า “คนป่า”

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 705
  2. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Schleswig

ดูเพิ่ม แก้