ดัชชีชเลสวิช

ดัชชีชเลสวิช (อังกฤษ: Duchy of Schleswig) หรือ ดัชชีจัตแลนด์ใต้ (เดนมาร์ก: Sønderjylland, เดนมาร์ก: Hertugdømmet Slesvig) เป็นดัชชีที่มีพื้นที่อยู่ระหว่างจุดห่างจากพรมแดนเยอรมนีเดนมาร์กปัจจุบันขึ้นไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร และลงมาทางใต้ 70 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า "Sleswick" (สเลสวิก) ความสัมพันธ์ของบริเวณนี้อยู่ที่การขนส่งสินค้าระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก ที่เชื่อมเส้นทางการค้าของรัสเซียกับเส้นทางการค้าตามลำน้ำไรน์และฝั่งทะเลแอตแลนติก

ดัชชีชเลสวิช
Hertugdømmet Slesvig
อาณาจักรบริวารของราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ค.ศ. 1058–1866


ตราแผ่นดิน

เมืองหลวง ชเลสวิช
การปกครอง ราชาธิปไตย
ดยุก
 -  ค.ศ. 1058-1095 โอลาฟที่ 1
 -  ค.ศ. 1863-1866 คริสเตียนที่ 9
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา ค.ศ. 1058
 -  สิ้นสุด 1866

อ้างอิงแก้ไข

  • Danmarkshistoriens hvornår skete det, Copenhagen: Politiken, 1966, p. 65

ดูเพิ่มแก้ไข