แกรนด์ดัชชีอ็อลเดินบวร์ค

แกรนด์ดัชชีอ็อลเดินบวร์ค (เยอรมัน: Groß Herzogtum Oldenburg หรือ เยอรมันใต้ 'Ollnborg', อังกฤษ: Oldenburg) เป็นอดีตรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]

แกรนด์ดัชชีอ็อลเดินบวร์ค
Groß Herzogtum Oldenburg (เยอรมัน)
รัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัฐในเครือสมาพันธรัฐเยอรมัน
รัฐในเครือจักรวรรดิเยอรมัน

ค.ศ. 1180–ค.ศ. 1918
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
Heil dir, o Oldenburg
อ็อลเดินบวร์ค ภายในจักรวรรดิเยอรมัน
เมืองหลวง อ็อลเดินบวร์ค
การปกครอง ดัชชี
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  สถาปนา ค.ศ. 1180
 -  ส่วนหนึ่งของเดนมาร์ก ค.ศ. 1667–1773
 -  เลื่อนฐานะขึ้นเป็นดัชชี ค.ศ. 1774
 -  เลื่อนฐานะขึ้นเป็นแกรนด์ดัชชี ค.ศ. 1829
 -  การปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1918

อ็อลเดินบวร์คก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1180 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1918 ในฐานะเคาน์ตี ดัชชี และแกรนด์ดัชชี มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำเวเซอร์ ผู้ปกครองคือราชวงศ์อ็อลเดินบวร์คซึ่งมีอำนาจในเดนมาร์กและรัสเซียด้วย

อ้างอิงแก้ไข

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่มแก้ไข