กองทัพสมาพันธรัฐเยอรมัน

กองทัพสมาพันธรัฐเยอรมัน (เยอรมัน: Deutsches Bundesheer) เป็นกองทัพของสมาพันธรัฐเยอรมัน สถาปนาขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1815 ถึง 1866 โดยมีรากฐานจากการรวมกันของกองทหารรัฐต่างๆในแว่นแคว้นเยอรมัน - มีหน้าที่ปกป้องดินแดน พิทักษ์อธิปไตยของสมาพันธรัฐจากศัตรูผู้รุกราน ในช่วงก่อตั้งฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพเข้าร่วมทำสงครามต่อต้านจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์, ทั้งนี้รัสเซีย เข้ามามีบทบาทในระหว่างการผนวกดินแดนของชาวสลาฟ.[1] ประกอบกับความที่รัฐสมาชิกหลายประเทศไม่สามารถประนีประนอมกันได้ เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเชลวิก ครั้งที่ 2 (โดยดยุคแห่งโฮลเสตียนได้ทำการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก) ไม่ขอเข้าร่วมในสมาพันธรัฐ. สงครามปรัสเซีย-ออสเตรีย โดยชนะของกองทัพปรัสเซียเหนือกองทัพบกอิมพีเรียลของออสเตรีย ส่งผลให้สมาพันธรัฐเยอรมันยุบลง เมื่อ ค.ศ. 1866.

กำลังพล แก้

กำลังพลที่ประจำการในปี ค.ศ. 1835 จำนวน 303,484 นาย ดังนี้:[2]

รัฐสมาชิกของสมาพันธรัฐ กองกำลัง กำลังพล ทหารราบเบา ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง Geschütze
จักรวรรดิออสเตรีย I.,II.,III. Armeekorps 94,826 3,675 69,826 13,546 6,827 948 192
ปรัสเซีย IV.,V.,VI. Armeekorps 79,234 3,071 58,347 11,319 5,705 792 160
บาวาเรีย VII. Armeekorps 35,600 1,380 26,215 05,068 2,563 356 072
เวือร์ทเทิมแบร์ค VIII. Armeekorps (Teile) 13,955 10,826 01,994 1,145 018
บาเดิน VIII. Armeekorps (Teile) 10,000 07,751 01,429 0820 020
แกรนด์ดัชชีเฮ็สเซิน VIII. Armeekorps (Teile) 06,195 04,820 00885 0508 012
ซัคเซิน IX. Armeekorps (Teile) 31,679 1,168 23,369 04,308 2,473 301 060
เฮสส์-คาสเซิล IX. Armeekorps (Teile) 05,679 04,402 00812 0466 010
ดัชชีนาซอ IX. Armeekorps (Teile) 04,039 03,721 0318 008
ลักเซมเบิร์ก Besatzung Festung Luxemburg 02,556 01,981 00365 0210 004
ฮันโนเฟอร์ X. Armeekorps (Teile) 13,054 10,118 01,865 1.071 217 026
ฮ็อลชไตน์-ลิมบวร์ก X. Armeekorps (Teile)[3] 03,600 1 กองพัน 02.791 00514 0295 1 กองร้อย 006
ดัชชีเบราน์ชไวค์ X. Armeekorps (Teile) 02,096 01,625 00299 0172 004
เมคเลินบวร์ค-ชเวรีน X. Armeekorps (Teile) 03.580 02,775 00511 0294 006
เมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์ X. Armeekorps (Teile) 00718 00588 00071 0059
ออลเดนบูร์ก X. Armeekorps (Teile) 02,800 02,621 0179 004
ลือเบค, เบรเมิน, ฮัมบวร์ค X. Armeekorps (Teile) 02,190 01,699 00312 0179 004
ซัคเซิน-อัลเทนบูร์ก 1. Btl. der Reservedivision 00982 00982
ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา 2. Btl. der Reservedivision 01,366 01,366
ซัคเซิน-ไมนิงเงิน 3. Btl. der Reservedivision 01,150 01,150
ซัคเซิน-ไวมาร์ 4. + 5. Btl. der Reservedivision 02,010 0300 01,710
อันฮัลท์-เดสเซา 6. + 7. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00529 00529
อันฮัลท์-เคอเทิน 6. + 7. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00325 00325
อันฮัลท์-แบร์นบูร์ก 6. + 7. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00370 00370
เฮสส์-ฮอมบวร์ก 6. + 7. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00200 0200
ชวาร์ซบวร์ก-รูโดลชตัดท์ 10. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00539 00539
ชวาร์ซบวร์ก-ซอนเดิร์สเฮาเซน 10. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00351 00351
โฮเอ็นโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน 11. Btl. d. Reservedivision
(2 กองร้อย)
00356 00356
โฮเอ็นโซลเลิร์น-เฮ็คคิงเงิน 11. Btl. d. Reservedivision
(1 กองร้อย)
00155 00155
ลิกเตนสไตน์ 11. Btl. d. Reservedivision (1 Zug) 00055 00055
Reuß ä. Linie 12. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00223 00223
Reuß j. Linie 12. Btl. d. Reservediv. (Teile) 00522 00522
ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ Stabswache Generalkommando 00400 00400

กำลังพลกองทัพสมาพันธรัฐ แก้

รัฐสมาชิกของสมาพันธรัฐ พื้นที่ [ตร.กม.] ประชากร Bundesmatrikularkasse[A 1]
(Anteil [%])
Bundesmatrikularkasse
(Absolut in Gulden)
จักรวรรดิออสเตรีย[A 2] 197,573[A 3] 10,086,900[A 3] 0 31,44 0 9.432
ราชอาณาจักรปรัสเซีย[A 4] 185,496[A 3] 09,957,000[A 3] 0 26,52 0 7.956
ราชอาณาจักรบาวาเรีย 076,258 04,120,000 0 11,8 0 3.540
ราชอาณาจักรเวือร์ทเทิมแบร์ค 019,504 01.547.400 0 4,63 0 1.389
ราชอาณาจักรซัคเซิน 014,993 01,480.000 0 3,98 0 1.194
ราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์ 038,452 01,549,000 0 4,33 0 1.299
แกรนด์ดัชชีบาเดิน 015,269 01,175,000 0 3,31 0 993
Großherzogtum Hessen-Darmstadt 007,680 00720,000 0 2,05 0 615
เมคเลินบวร์ค-ชเวรีน 013,304 00455,000 0 1,19 0 357
เมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์ 002,929 00085,000 0 0,24 0 72
แกรนด์ดัชชีโอลเดนบูร์ก 006,420 00250,000 0 0,73 0 219
ซัคเซิน-ไวมาร์ 003,593 00233.814 0 0,67 0 201
ลักเซมเบิร์ก 002,586 00259,500 0 0,40 0 120
Kurfürstentum Hessen 009,581 00629,000 0 1,88 0 564
อันฮัลท์-เดสเซา 000840 00057,629 0 0,19 0 57
อันฮัลท์-เคอเทิน 000727 00036,000 0 0,10 0 30
อันฮัลท์-แบร์นบูร์ก 000780 00043,325 0 0,12 0 36
ดัชชีเบราน์ชไวค์ 003,690 00245,783 0 0,69 0 20
Herzogtum Holstein und Herzogtum Sachsen-Lauenburg 009,580 00450,000 0 0,12 0 35
ดัชชีนาซอ 004,700 00360,000 0 1,00 0 300
ซัคเซิน-อัลเทนบูร์ก 001,287 00114,048 0 0,33 0 99
ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา[A 5] 002,688 00156,639 0 0,37 0 111
Herzogtum Sachsen-Hildburghausen[A 6] 000000 00000000 00 0 0
ซัคเซิน-ไมนิงเงิน 002,293 00136,000 0 0,38 0 114
โฮเอ็นโซลเลิร์น-เฮ็คคิงเงิน 000236 00017,000 0 0,05 0 15
โฮเอ็นโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน 000906 00042,341 0 1,40 0 420
Fürstentum Lippe-Detmold 001,133 00077,500 0 0,23 0 69
Fürstentum Lippe-Schaumburg 000536 00023.128 0 0,07 0 21
ลิกเตนสไตน์ 000159 00005.800 0 0,02 0 6
Fürstentum Reuß älterer Linie 000316 00024,500 0 0,07 0 21
Fürstentum Reuß jüngerer Linie 000826 00059,000 0 0,17 0 51
Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt 000940 00060,000 0 0,18 0 54
Fürstentum Waldeck 001.121 00056,000 0 0,17 0 51
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen 000862 00051,767 0 0,15 0 45
Landgrafschaft Hessen-Homburg 000275 00023,000 0 0,07 0 21
นครรัฐลือเบค 000298 00045,600 0 0,13 0 39
นครรัฐฮัมบวร์ค 000410 00154,000 0 0,43 0 129
นครรัฐเบรเมิน 000256 00052,000 0 0,16 0 48
นครรัฐแฟรงก์เฟิร์ต 000101 00054,000 0 0,16 0 48
หมายเหตุ
 1. Die Bundesmatrikularkasse war die Kriegskasse des Bundes. Angegeben sind die prozentual jährlich einzuzahlenden Anteile und Beträge der einzelnen Staaten.
 2. ฮังการี, ทรานซิลเวเนีย, กาลิเซีย, แดลเมเชีย, สลาโวเนีย, Illyrien und die oberitalienischen Landesteile aber mit Triest.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Bundesanteil
 4. ohne ปรัสเซียตะวันออก, ปรัสเซียตะวันตก, และ จังหวัดโปเซน.
 5. 1825 fiel Sachsen-Gotha durch Erbschaft an Sachsen-Coburg und wurde mit diesem zu Sachsen-Coburg-Gotha vereinigt.
 6. 1826 wird Sachsen-Hildburghausen aufgelöst und zwischen Sachsen-Coburg und Gotha und Sachsen-Meiningen aufgeteilt.

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. Franz Herre: Franz Joseph, Kaiser von Österreich. Bechtermünz, Augsburg 1997, p. 110.
 2. Heinrich A. Eckert: Das deutsche Bundesheer. München 1835, S. 16.
 3. waren in die dänische Armee eingegliedert. Siehe H.A. Eckert „Das Deutsche Bundesheer“ S. 391

บรรณานุกรม แก้

 • Allmayer-Beck, Lessing: Die K. (u.) K.-Armee. 1848–1918. Bertelsmann, Munich etc., 1974, ISBN 3-570-07287-8.
 • Jürgen Angelow: Von Wien nach Königgrätz – Sicherheitspolitik des Deutschen Bundes. Oldenbourg, Munich, 1996, ISBN 3-486-56143-X.
 • Georg Ball: Germersheim. „Die geschleifte Festung“. Geschichte und Führer. Verlag der Dr. E. Jaegerschen Buchhandlung, Speyer, 1930 (2nd reprint: Steimer, Germersheim, 1991).
 • Siegmund Bergmann (ed.) : Die Infanterie des Kaisers und Königs. In: Moderne Illustrierte Zeitung. Doppelnummer 10/11, Vienna, 1 June 1914.
 • Officieller Bericht über die Kriegsereignisse zwischen Hannover und Preußen im Juni 1866 und Relation der Schlacht bei Langensalza am 27. Juni 1866. Gerold, Vienna, 1866 (reprint: Rockstuhl, Bad Langensalza, 2001, ISBN 3-934748-72-4 (Erinnerungen an die Schlacht bei Langensalza 1866 4)).
 • Gordon A. Craig: Königgrätz. 1866 - eine Schlacht macht Weltgeschichte. 4th edition, Zsolnay, Vienna, 1997, ISBN 3-552-04824-3.
 • Heinrich A. Eckert: Das deutsche Bundesheer. Munich, 1835.
 • Liliane Funcken, Fred Funcken: Historische Uniformen. Napoleonische Zeit, 18. und 19. Jahrhundert. Preussen, Deutschland, Österreich, Frankreich, Grossbritannien, Russland. Orbis-Verlag, Munich, 1989, ISBN 3-572-07442-8.
 • Franz Herre: Franz Joseph. Kaiser von Österreich. Bechtermünz, Augsburg, 1997, ISBN 3-86047-814-1.
 • Ian Hogg, John Batchelor: Artillerie. Das Geschütz, Eisenbahngeschütze, Küstengeschütze, Flak, Pak, Geschütze auf Selbstfahrlafetten, rückstossfreie Geschütze, Zünder. (= Die Geschichte der Artillerie) Heyne, Munich, 1977, ISBN 3-453-52068-8 (Heyne-Bildpaperback).
 • Otmar Schäuffelen: Die Bundesfestung Ulm und ihre Geschichte. Europas größte Festungsanlage. 2nd edn., Vaas, Ulm, 1982, ISBN 3-88360-019-9.
 • Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Vienna, 1967.
 • Rüdiger Wischemann: Die Festung Koblenz. Vom römischen Kastell und Preussens stärkster Festung zur grössten Garnison d. Bundeswehr. Rhenania, Koblenz, 1978.
 • Das zehnte deutsche Bundes-Armeecorps im Lager bei Lüneburg In: Illustrirte Zeitung. No. 26, 23. December 1843, J.J. Weber, Leipzig, 1843, pp. 403-408.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

รัฐเยอรมัน