ประเทศเยอรมนีตะวันตก

เยอรมนีตะวันตก (อังกฤษ: West Germany) เป็นคำเรียกอย่างไม่เป็นทางการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในช่วงปี ค.ศ. 1949 ถึง 1990 ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีอีกรัฐเยอรมันดำรงอยู่อีกรัฐหนึ่ง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Bundesrepublik Deutschland
สาธารณรัฐ

ค.ศ. 1949–1990
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ
"Einigkeit und Recht und Freiheit"
"เอกภาพและความยุติธรรมและเสรีภาพ"
เพลงชาติ
Ich hab' mich ergeben และ Hymne an Deutschland
(1952–1990)

"Deutschlandlied"
(1952–1990)
เมืองหลวง บ็อน
ภาษา ภาษาเยอรมัน
การปกครอง สหพันธ์ ระบบรัฐสภา สาธารณรัฐรัฐธรรมนูญ
ประธาน
 -  1949–1959 เทโอดอร์ ฮ็อยส์
 -  1959–1969 ไฮน์ริช ลึพเคอ
 -  1969–1974 กุสทัฟ ไฮเนอมัน
 -  1974–1979 วัลเทอร์ เชล
 -  1979–1984 คาร์ล คาร์สเทินส์
 -  1984–1990 ริชชาร์ท ฟ็อน ไวทซ์เซ็คเคอร์
นายกรัฐมนตรี
 -  1949–1963 ค็อนราท อาเดอเนาเออร์
 -  1963–1966 ลูทวิช แอร์ฮาร์ท
 -  1966–1969 ควร์ท เกออร์ค คีซิงเงอร์
 -  1969–1974 วิลลี บรันท์
 -  1974–1982 เฮ็ลมูท ชมิท
 -  1982–1990 เฮ็ลมูท โคล
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร (Bundestag)
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  เปลี่ยนระบอบการปกครอง 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1949
 -  การรวมประเทศ 3 ตุลาคม 1990
ประชากร
 -  1990 ประมาณการ 63,254,000 
สกุลเงิน มาร์ก

เมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตกคือบ็อน ปัจจุบันในบางครั้งชาวเยอรมันเรียกเยอรมนีตะวันตกว่าสาธารณรัฐบ็อน (die Bonner Republik)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) รวมประเทศกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข