กุสทัฟ ไฮเนอมัน

นักการเมืองเยอรมัน ประธานาธิบดีเยอรมนี พ.ศ. 2512–2517

กุสทัฟ วัลเทอร์ ไฮเนอมัน (เยอรมัน: Gustav Walter Heinemann) เป็นนักการเมืองชาวเยอรมัน เขาเป็นนายกเทศมนตรีนครเอ็สเซินระหว่าง ค.ศ. 1946–1949 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยอรมนีตะวันตกระหว่าง ค.ศ. 1949–1950, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระหว่าง ค.ศ. 1966–1969 และประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) ระหว่าง ค.ศ. 1969–1974

กุสทัฟ ไฮเนอมัน
ประธานาธิบดีเยอรมนี
(เยอรมนีตะวันตก)
ดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม ค.ศ. 1969 – 30 มิถุนายน ค.ศ. 1974
หัวหน้ารัฐบาลควร์ท เกออร์ค คีซิงเงอร์
วิลลี บรันท์
เฮ็ลมูท ชมิท
ก่อนหน้าไฮน์ริช ลึพเคอ
ถัดไปวัลเทอร์ เชล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
กุสทัฟ วัลเทอร์ ไฮเนอมัน

23 กรกฎาคม ค.ศ. 1899(1899-07-23)
ชเว็ล์ม ราชอาณาจักรปรัสเซีย
เสียชีวิต7 กรกฎาคม ค.ศ. 1976(1976-07-07) (76 ปี)
เอ็สเซิน เยอรมนีตะวันตก
ศาสนาMember of the Reformed Church
พรรคการเมืองChristian Social People's Service
(ค.ศ. 1930–1933)
พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน
(ค.ศ. 1945–1952)
All-German People's Party
(ค.ศ. 1952–1957)
พรรคประชาธิปไตยสังคม
(ค.ศ. 1957–1976)
คู่สมรสฮิลดา ออร์เดอมัน (ค.ศ. 1896–1979)
บุตร4 คน
ลายมือชื่อ