พระมหากษัตริย์ออสเตรเลีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระมหากษัตริย์ออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่บุคคลเป็นองค์อธิปัตย์และประมุขแห่งรัฐของเครือรัฐออสเตรเลียแบบสืบราชสันตติวงศ์ ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ออสเตรเลียใช้ระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ บนระบบรัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์อันประกอบด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะตามในรัฐธรรมนูญแห่งออสเตรเลีย

พระมหากษัตริย์ออสเตรเลีย
King of Australia
สหพันธรัฐ
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3
ตั้งแต่ 8 กันยายน 2022
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศHis Majesty
รัชทายาทเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
กษัตริย์องค์แรกพระเจ้าจอร์จที่ 3
สถาปนาเมื่อ1770

พระมหากษัตริย์แห่งออสเตรเลียพระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงมีพระอิสสริยยศเป็น "พระมหากษัตริย์แห่งออสเตรเลีย"[1] เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 โดยในเครือรัฐออสเตรเลีย มีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้แทนพระองค์ตามรัฐธรรมนูญออสเตรเลีย[2]และพระบรมราชโองการจากพระมหากษัตริย์[3][4][5] และในระดับรัฐของออสเตรเลีย มีผู้ว่าราชการเป็นผู้แทนพระองค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการเป็นผู้ช่วย ผู้สำเร็จราชการและผู้ว่าการรัฐฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำจากฝ่ายบริหารทั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐนั้นๆ โดยเป็นเพียงบทบาทหลักของพระมหากษัตริย์ออสเตรเลียตามรัฐธรรมนูญ[6]

ในรัฐธรรมนูญแห่งออสเตรเลียบัญญัติให้พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งออสเตรเลียด้วย[7] โดยตามกฎหมายแล้วทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของออสเตรเลียโดยชอบธรรม โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรโดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถวายคำแนะนำ

เครือรัฐออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสิบหกประเทศในราชอาณาจักรเครือจักรภพซึ่งเป็นรัฐร่วมประมุขโดยมีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกัน ใน ค.ศ. 2021 ถือเป็นปีที่ 9 ที่มิได้เสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย โดยเป็นระยะเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์

รายพระนาม แก้

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม
(เวลาทรงพระชนม์)
พระราชวงศ์
ระยะเวลาครองราชย์ในออสเตรเลีย พระนามเต็ม พระมเหสี/
พระราชสวามี
1   พระเจ้าจอร์จที่ 3
(1738–1820)
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
29 เมษายน 1770 29 มกราคา 1820 จอร์จ วิลเลียม เฟรเดอริก ชาร์ล็อทเทอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเตรลิทซ์
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์: Arthur Phillip, John Hunter, Philip King, William Bligh, Lachlan Macquarie
2   พระเจ้าจอร์จที่ 4
(1762–1830)
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
29 มกราคา 1820 26 มิถุนายน 1830 จอร์จ ออกัสตัส เฟรเดอริก คาโรลีเนอแห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์: Sir Thomas Brisbane, Sir Ralph Darling
3   พระเจ้าวิลเลียมที่ 4
(1765–1837)
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
26 มิถุนายน 1830 20 มิถุนายน 1837 วิลเลียม เฮนรี อาเดิลไฮท์แห่งซัคเซิน-ไมนิงเงิน
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์: Sir Richard Bourke
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย: Sir James Stirling
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย: Sir John Hindmarsh
4   สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
(1819–1901)
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
20 มิถุนายน 1837 22 มกราคม 1901 อเล็กซานดรินา วิกตอเรีย เจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์: Sir George Gipps, Sir Charles FitzRoy, Sir William Denison, Sir John Young, Somerset Lowry-Corry, 4th Earl Belmore, Sir Hercules Robinson, Lord Augustus Loftus, Charles Wynn-Carington, 3rd Baron Carrington, Victor Child Villiers, 7th Earl of Jersey, Sir Robert Duff, Henry Brand, 2nd Viscount Hampden, William Lygon, 7th Earl Beauchamp
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย: Sir James Stirling, John Hutt, Sir Andrew Clarke, Charles Fitzgerald, Sir Arthur Kennedy, John Hampton, Sir Benjamin Pine, Sir Frederick Weld, Sir William Robinson, Sir Harry Ord, Sir Frederick Broome, Sir Gerard Smith
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย: George Gawler, Sir George Grey, Frederick Robe, Sir Henry Young, Sir Richard MacDonnell, Sir Dominick Daly, Sir James Fergusson, Sir Anthony Musgrave, Sir William Jervois, Sir William Robinson, Algernon Keith-Falconer, 9th Earl of Kintore, Sir Thomas Buxton, Hallam Tennyson, 2nd Baron Tennyson
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐวิกตอเรีย: Sir Charles Hotham, Sir Henry Barkly, Sir Charles Darling, John Manners-Sutton, 3rd Viscount Canterbury, Sir Sir George Bowen, George Phipps, 2nd Marquess of Normanby, Sir Henry Loch, John Hope, 7th Earl of Hopetoun, Thomas Brassey, 1st Earl Brassey
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐแทสเมเนีย: Sir Henry Young, Sir Thomas Browne, Sir Charles Du Cane, Sir Frederick Weld, Sir John Lefroy, Sir George Strahan, Sir Robert Hamilton, Jenico Preston, 14th Viscount Gormanston
ผู้ว่าราชการแห่งรัฐควีนส์แลนด์ Sir George Bowen, Samuel Blackall, George Phipps, 2nd Marquess of Normanby, Sir William Cairns, Sir Arthur Kennedy, Sir Anthony Musgrave, Sir Henry Norman, Charles Cochrane-Baillie, 2nd Baron Lamington
ผู้สำเร็จราชการ: John Hope, 7th Earl of Hopetoun
นายกรัฐมนตรี: Edmund Barton
5   พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7
(1841–1910)
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
22 มกราคม 1901 6 พฤษภาคม 1910 อัลเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก
ผู้สำเร็จราชการ: John Hope, 7th Earl of Hopetoun, Hallam Tennyson, 2nd Baron Tennyson, Henry Northcote, 1st Baron Northcote, William Ward, 2nd Earl of Dudley
นายกรัฐมนตรี: Sir Edmund Barton, Alfred Deakin, Chris Watson, George Reid, Alfred Deakin, Andrew Fisher, Alfred Deakin
6   พระเจ้าจอร์จที่ 5
(1865–1936)
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
จนถึงปีค.ศ. 1917

ราชวงศ์วินด์เซอร์หลังจากปีค.ศ. 1917
6 พฤษภาคม 1910 20 มกราคม 1936 จอร์จ เฟรเดอริก เออร์เนสต์ อัลเบิร์ต มาเรียแห่งเท็ค
ผู้สำเร็จราชการ: William Ward, 2nd Earl of Dudley, Thomas Denman, 3rd Baron Denman, Sir Ronald Ferguson, Henry Forster, 1st Baron Forster, John Baird, 1st Baron Stonehaven. Sir Isaac Isaacs
นายกรัฐมนตรี: Andrew Fisher, Joseph Cook, Andrew Fisher, Billy Hughes, Stanley Bruce, James Scullin, Joseph Lyons
7   พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8
(1894–1972)
ราชวงศ์วินด์เซอร์
20 มกราคม 1936 11 ธันวาคม 1936 เอ็ดเวิร์ด อัลเบิร์ต คริสเตียน จอร์จ แอนดรูว์ แพทริก เดวิด ไม่มี
ผู้สำเร็จราชการ: Sir Isaac Alfred Isaacs, Alexander Hore-Ruthven, 1st Earl of Gowrie
นายกรัฐมนตรี: Joseph Lyons
8   พระเจ้าจอร์จที่ 6
(1895–1952)
ราชวงศ์วินด์เซอร์
11 ธันวาคม 1936 6 กุมภาพันธ์ 1952 อัลเบิร์ต เฟรเดอริก อาเธอร์ จอร์จ เอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน
ผู้สำเร็จราชการ: Alexander Hore-Ruthven, 1st Earl of Gowrie, Prince Henry, Duke of Gloucester, Sir William McKell
นายกรัฐมนตรี: Joseph Lyons, Sir Earle Page, Robert Menzies, Arthur Fadden, John Curtin, Frank Forde, Ben Chifley, Sir Robert Menzies
9   สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
(1926–2022)
ราชวงศ์วินด์เซอร์
6 กุมภาพันธ์ 1952 9 กันยายน 2022 เอลิซาเบธ อะเล็กซานดรา แมรี เจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและเดนมาร์ก
ผู้สำเร็จราชการ: Sir William McKell, Sir William Slim, William Morrison, 1st Viscount Dunrossil, William Sidney, 1st Viscount De L'Isle, Richard Casey, Baron Casey, Sir Paul Hasluck, Sir John Kerr, Sir Zelman Cowen, Sir Ninian Stephen, William Hayden, Sir William Deane, Peter Hollingworth, Michael Jeffery, Dame Quentin Bryce, Sir Peter Cosgrove, David Hurley
นายกรัฐมนตรี: Sir Robert Menzies, Harold Holt, John McEwen, John Gorton, William McMahon, Gough Whitlam, Malcolm Fraser, Bob Hawke, Paul Keating, John Howard, Kevin Rudd, Julia Gillard, Kevin Rudd, Tony Abbott, Malcolm Turnbull, Scott Morrison , Anthony Albanese
10
 
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3(1948 –)
ราชวงศ์วินด์เซอร์
9 กันยายน 2022 ยังทรงพระชนม์ ชาลส์ ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ สมเด็จพระราชินีคามิลลา
ผู้สำเร็จราชการ: David Hurley

นายกรัฐมนตรี: Anthony Albanese

อ้างอิง แก้

  1. "Royal Style and Titles Act 1973 (Cth)". Museum of Australian Democracy. สืบค้นเมื่อ 3 November 2015.
  2. Constitution section 2.
  3. Letters Patent Relating to the Office of Governor‑General of the Commonwealth of Australia, 21 August 1984 "Office of Governor-General of the Commonwealth of Australia – 21/08/1984". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 March 2016. สืบค้นเมื่อ 13 August 2015.
  4. Governor-General of the Commonwealth of Australia: Letters Patent Relating to the Office of Governor-General of the Commonwealth of Australia เก็บถาวร 27 กันยายน 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  5. Governor-General of the Commonwealth of Australia: Amendment of Letters Patent เก็บถาวร 20 กรกฎาคม 2008 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  6. Williams, George; Brennan, Sean; Lynch, Andrew (2014). Blackshield and Williams Australian Constitutional Law and Theory (6 ed.). Annandale, NSW: Federation Press. pp. 352–65. ISBN 978-1-86287-918-8.
  7. This is the effect of covering clause 2 of "Commonwealth of Australia Act 1900 (UK)". Federal Register of Legislation. "The provisions of this Act referring to the Queen shall extend to Her Majesty's heirs and successors in the sovereignty of the United Kingdom". The act contains the Constitution of Australia.