เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน

สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน (ออสการ์ กุสตาฟ อดอล์ฟ) พระราชสมภพเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2401 พระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน และ เจ้าหญิงโซเฟียแห่งนอสเซา และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ด้วยพระชนมพรรษา 92 พรรษา

สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน
Gustaf V av Sverige.jpg

พระปรมาภิไธย ออสการ์ กุสตาฟ อดอล์ฟ เบอร์นาดอตต์
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
ราชวงศ์ ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์
ครองราชย์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2493
รัชกาล 43 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2401
สวรรคต 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 (92 พรรษา)
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2
พระราชมารดา เจ้าหญิงโซเฟียแห่งนัสเซา
พระอัครมเหสี เจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งบาเด็น
พระราชบุตร สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน
เจ้าชายวิลเฮล์ม ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์
เจ้าชายเอริก ดยุกแห่งเวสเตร์มันลันด์