เจ้าชายวิลเฮล์ม ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์

เจ้าชายวิลเฮล์ม ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์ (อังกฤษ: Prince Wilhelm, Duke of Södermanland) เป็นพระราชโอรสพระองค์กลางใน สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน กับ วิกตอเรียแห่งบาเดิน สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน ทรงมีพระเชษฐา 1 พระองค์คือ สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟแห่งสวีเดน ทรงมีพระอนุชา 1 พระองค์คือ เจ้าชายเอริก ดยุกแห่งเวสเตร์มันลันด์ พระองค์ทรงเสกสมรสกับ แกรนด์ดัชเชสมาเรีย โรมานอฟแห่งรัสเซีย (ภายหลังดำรงพระอิสริยยศเป็น ดัชเชสแห่งเซอเดร์มันลันด์) มีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ อดีตเจ้าชายเลนนาร์ต ดยุกแห่งซาล์มลันด์

เจ้าชายวิลเฮล์ม ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์

พระนามเต็ม คาร์ล วิลเฮล์ม ลุกวิก
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งสวีเดนและนอร์เวย์
ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์
ราชวงศ์ ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1884(1884-06-17)
สิ้นพระชนม์ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1965 (80 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน
พระราชมารดา วิกตอเรียแห่งบาเดิน สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
พระชายา แกรนด์ดัชเชสมาเรีย โรมานอฟแห่งรัสเซีย ดัชเชสแห่งเซอเดร์มันลันด์
พระบุตร เลนนาร์ต เบอร์นาดอตต์ เคานต์แห่งวิสบอร์ก
ไฟล์:Vilhelmofsodermanland.jpg
เจ้าชายวิลเฮล์ม ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์ ขณะทรงพระเยาว์
ตราอาร์มในฐานะเจ้าชายแห่งสวีเดนและนอร์เวย์
ตราอาร์มในฐานะดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข