รายชื่อนายกรัฐมนตรีสวีเดน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บทความนี้รวบรวมรายนามและสถิติของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรสวีเดนตั้งแต่การสถาปนาตำแหน่งในปี พ.ศ. 2419 ซึ่งรายนามในบทความนี้ได้ไม่ได้รวมเอาบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการณ์มาไว้ด้วย

รายนาม

แก้
รายนาม
(ช่วงชีวิต)
ภาพ วาระการดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี รัชกาล
เริ่มต้น สิ้นสุด
หลุยส์ ยาราร์ด เดอ ยาร์
(พ.ศ. 2361 - 2439)
  20 มีนาคม พ.ศ. 2319 19 เมษายน พ.ศ. 2423 ไม่สังกัดพรรคการเมือง เดอ ยาร์ 2  
พระเจ้าออสการ์ที่ 2
(พ.ศ. 2415 - 2450)
อาร์วิด โพสเซอ
(พ.ศ. 2363 - 2444)
  19 เมษายน พ.ศ. 2423 13 มิถุนายน พ.ศ. 2326 พรรคลันต์มันนา โพสเซอ
คาร์ล โยฮัน ติสซีลิวส์
(พ.ศ. 2355 – 2434)
  13 มิถุนายน พ.ศ. 2326 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2327 ไม่สังกัดพรรคการเมือง ติสซีลิวส์
โรเบิร์ต เตมพ์ตันแด
(พ.ศ. 2387 - 2440)
  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2327 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2431 ไม่สังกัดพรรคการเมือง เตมพ์ตันแด
จีลลิส ปิลด์
(พ.ศ. 2363 - 2437)
  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2431 12 ตุลาคม พ.ศ. 2432 ไม่สังกัดพรรคการเมือง ปิลด์
กุสตาฟ โอแคเฮล์ม
(พ.ศ. 2376 - 2443)
  12 ตุลาคม พ.ศ. 2432 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2434 พรรคโพรเตกโคนนิสติสกา โอแคเฮล์ม
เอริก กุสตาฟ โบสตรัม
(พ.ศ. 2385 – 2450)
  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2434 12 กันยายน พ.ศ. 2443 พรรคลันต์มันนา โบสตรัม 1
เฟรดิก ฟอน โอตแต
(พ.ศ. 2376 - 2453)
  12 กันยายน พ.ศ. 2443 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 ไม่สังกัดพรรคการเมือง ฟอน โอตแต
เอริก กุสตาฟ โบสตรัม (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2385 – 2450)
  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 13 เมษายน พ.ศ. 2448 พรรคลันต์มันนา โบสตรัม 2
โยฮัน รอมสเตดท์
(พ.ศ. 2395 - 2478)
  13 เมษายน พ.ศ. 2448 2 สิงหาคม พ.ศ. 2448 ไม่สังกัดพรรคการเมือง รอมสเตดท์
คริสเตียน ลุนเดอแบร์ก
(พ.ศ. 2385 - 2454)
  2 สิงหาคม พ.ศ. 2448 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 พรรคโพรเตกโคนนิสติสกา ลุนเดอแบร์ก

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน

แก้
รายนาม
(ช่วงชีวิต)
ภาพ วาระการดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี
(พรรครัฐบาล)
รัชกาล
เริ่มต้น สิ้นสุด
คาร์ล สตาฟฟ์
(พ.ศ. 2403 – 2458)
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 พรรคสัมพันธมิตรเสรี สตาฟฟ์ 1
(สัมพันธมิตรเสรี)
 
พระเจ้าออสการ์ที่ 2
(พ.ศ. 2415 - 2450)
อาร์วิด ลินด์มัน
(พ.ศ. 2405 - 2479)
  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 7 ตุลาคม พ.ศ. 2454 สันนิบาตผู้เลือกตั้งทั่วไป ลินด์มัน 1
(อาเวเอฟ)
คาร์ล สตาฟฟ์ (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2403 – 2458)
  7 ตุลาคม พ.ศ. 2454 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 พรรคสัมพันธมิตรเสรี สตาฟฟ์ 2
(สัมพันธมิตรเสรี)
 
พระเจ้ากุสตาฟที่ 5
(พ.ศ. 2450 - 2493)
ยัลมาร์ ฮัมมาร์โคลด์
(พ.ศ. 2405 – 2496)
  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 30 มีนาคม พ.ศ. 2460 ไม่สังกัดพรรคการเมือง ฮัมมาร์โคลด์
คาร์ล ซาทช์
(พ.ศ. 2401 – 2469)
  30 มีนาคม พ.ศ. 2460 19 ตุลาคม พ.ศ. 2460 พรรคแห่งชาติ ซาทช์
(พรรคแห่งชาติ)
นิล เซเดียน
(พ.ศ. 2514 - 2488)
  19 ตุลาคม พ.ศ. 2460 10 มีนาคม พ.ศ. 2463 พรรคสัมพันธมิตรเสรี เซเดียน
(สัมพันธมิตรเสรี · สังคมนิยมประชาธิปไตย)
ยัลมาร์ บรานติง
(พ.ศ. 2403 - 2468)
  10 มีนาคม พ.ศ. 2463 27 ตุลาคม พ.ศ. 2463 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย บรานติง 1
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
ยาราร์ด หลุยส์ เดอ ยาร์
(พ.ศ. 2397 - 2478)
  27 ตุลาคม พ.ศ. 2463 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 ไม่สังกัดพรรคการเมือง กี.แอล. เดอ ยาร์
ออสการ์ ฟอน ซีโดว์
(พ.ศ. 2416 - 2479)
  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 13 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ไม่สังกัดพรรคการเมือง ฟอน ซีโดว์
ยัลมาร์ บรานติง (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2403 - 2468)
  13 ตุลาคม พ.ศ. 2464 19 เมษายน พ.ศ. 2466 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย บรานติง 2
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
แอนส์ ทรีกแก
(พ.ศ. 2400 - 2486)
  19 เมษายน พ.ศ. 2466 18 ตุลาคม พ.ศ. 2467 พรรคแห่งชาติ ทรีกแก
(แห่งชาติ)
ยัลมาร์ บรานติง (สมัยที่สาม)
(พ.ศ. 2403 - 2468)
  18 ตุลาคม พ.ศ. 2467 24 มกราคม พ.ศ. 2468 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย บรานติง 3
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
ริคการ์ด ซันแล
(พ.ศ. 2427 - 2507)
  24 มกราคม พ.ศ. 2468 7 มิถุนายน พ.ศ. 2469 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ซันแล
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
คาร์ล กุสตาฟ เอกมัน
(พ.ศ. 2415 - 2488)
  7 มิถุนายน พ.ศ. 2469 2 ตุลาคม พ.ศ. 2471 พรรคจิตเสรีชน เอกมัน 1
(จิตเสรีชน · เสรีนิยม)
อาร์วิด ลินด์มัน (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2405 - 2479)
  2 ตุลาคม พ.ศ. 2471 7 มิถุนายน พ.ศ. 2473 สันนิบาตผู้เลือกตั้งทั่วไป ลินด์มัน 2
(อาเวเอฟ)
คาร์ล กุสตาฟ เอกมัน (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2415 - 2488)
  7 มิถุนายน พ.ศ. 2473 6 สิงหาคม พ.ศ. 2475 พรรคจิตเสรีชน เอกมัน 2
(จิตเสรีชน)
ฟีลิกซ์ ฮัมริน
(พ.ศ. 2418 - 2480)
  6 สิงหาคม พ.ศ. 2475 24 กันยายน พ.ศ. 2475 พรรคจิตเสรีชน ฮัมริน
(จิตเสรีชน)
แพ อัลบิน ฮอนซ์ซอน
(พ.ศ. 2428 - 2489)
  24 กันยายน พ.ศ. 2475 19 มิถุนายน พ.ศ. 2479 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ฮอนซ์ซอน 1
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
อักเซิล แพซอน-บรัมสตรอพ
(พ.ศ. 2426 - 2497)
  19 มิถุนายน พ.ศ. 2479 28 กันยายน พ.ศ. 2479 สันนิบาตเกษตรกร แพซอน-บรัมสตรอพ
(ฝ่ายกลาง)
แพ อัลบิน ฮอนซ์ซอน (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2428 - 2489)
  28 กันยายน พ.ศ. 2479 13 ธันวาคม พ.ศ. 2482 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ฮอนซ์ซอน 2
(สังคมนิยมประชาธิปไตย · ฝ่ายกลาง)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2482 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ฮอนซ์ซอน 3
(สังคมนิยมประชาธิปไตย · ฝ่ายกลาง · อาเวเอฟ · จิตเสรีชน)
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 6 ตุลาคม พ.ศ. 2489 ฮอนซ์ซอน 4
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
ทอเก แอลันแด
(พ.ศ. 2444 - 2528)
  11 ตุลาคม พ.ศ. 2489 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย แอลันแด 1
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 31 ตุลาคม พ.ศ. 2500 แอลันแด 2
(สังคมนิยมประชาธิปไตย · ฝ่ายกลาง)
 
พระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ
(พ.ศ. 2493 - 2516)
31 ตุลาคม พ.ศ. 2500 14 ตุลาคม พ.ศ. 2512 แอลันแด 3
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
โอลอฟ พาลเมอ
(พ.ศ. 2470 - 2529)
  14 ตุลาคม พ.ศ. 2512 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย พาลเมอ 1
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
ธอร์บียอน เฟลล์ดีน
(พ.ศ. 2469 - 2559)
  8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 18 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พรรคฝ่ายกลาง เฟลล์ดีน 1
(ฝ่ายกลาง · มัชฌิมา · เสรีชน)
 
พระเจ้าคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ
(พ.ศ. 2516 - ปัจจุบัน)
โอลา อุลล์สเตน
(พ.ศ. 2474 - 2561)
  18 ตุลาคม พ.ศ. 2521 12 ตุลาคม พ.ศ. 2522 พรรคเสรีชน อุลล์สเตน
(เสรีชน)
ธอร์บียอน เฟลล์ดีน (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2469 - 2559)
  12 ตุลาคม พ.ศ. 2522 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 พรรคฝ่ายกลาง เฟลล์ดีน 2
(ฝ่ายกลาง · มัชฌิมา · เสรีชน)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 เฟลล์ดีน 3
(ฝ่ายกลาง · เสรีชน)
โอลอฟ พาลเมอ (สมัยที่สอง)

(พ.ศ. 2470 - 2529)
  8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529[1] พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย พาลเมอ 2
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
อิงวา คอร์ลชอน
(พ.ศ. 2477)
  1 มีนาคม พ.ศ. 2529[2] 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1990 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย คอร์ลชอน 1
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 4 ตุลาคม พ.ศ. 2534 คอร์ลชอน 2
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
คอร์ล ปิลด์
(พ.ศ. 2492)
  4 ตุลาคม พ.ศ. 2534 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537 พรรคมัชฌิมา ซี. ปิลด์
(มัชฌิมา · ฝ่ายกลาง · เสรีชน · คริสเตียนประชาธิปไตย)
อิงวา คอร์ลชอน (สมัยที่สอง)
(พ.ศ. 2477)
  7 ตุลาคม พ.ศ. 2537 22 มีนาคม พ.ศ. 2539 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย คอร์ลชอน 3
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
โยรัน แพร์ชชอน
(พ.ศ. 2492)
  22 มีนาคม พ.ศ. 2539 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย แพร์ชชอน
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
เฟรดริก เรนเฟลด์ท
(พ.ศ. 2508)
  6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พรรคมัชฌิมา
(พันธมิตรเพื่อสวีเดน)
เรนเฟลด์ท
(มัชฌิมา · ฝ่ายกลาง · เสรีชน · คริสเตียนประชาธิปไตย)
สเตฟัน เลอเวน
(พ.ศ. 2500)
  3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เลิฟเวน
(สังคมนิยมประชาธิปไตย · กรีน)
มักดาเลียนา อันเดอช็อน
(พ.ศ. 2510)
  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย อันเดอช็อน
(สังคมนิยมประชาธิปไตย)
อุล์ฟ คริสเตอช็อน
(พ.ศ. 2506)
  18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน พรรคมัชฌิมา คริสเตอช็อน
(มัชฌิมา · คริสเตียนประชาธิปไตย · เสรีชน)

สถิติ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ถูกลอบสังหารขณะดำรงตำแหน่ง
  2. หลังเหตุลอบสังหารโอลอฟ พาลเมอ อิงวา คอร์ลชอนเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการณ์ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2529