เปิดเมนูหลัก

รายพระนามพระมหากษัตริย์สวีเดน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
ตราแห่งสวีเดน

พระมหากษัตริย์สวีเดน (สวีเดน: Monarki i Sverige) เป็นประมุขของราชอาณาจักรสวีเดนมายาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศสวีเดนมีการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและองค์กษัตริย์เองมิได้มีพระราชอำนาจทางการเมือง กระนั้นก็ยังทรงเป็นสถาบันสูงสุดรวมถึงได้รับความเคารพจากสังคมของราชอาณาจักรสวีเดนมาโดยตลอด

ในปี ค.ศ. 1810 รัฐธรรมนูญสวีเดนว่าด้วยการสืบทอดราชสมบัติได้กำหนดไว้ว่า ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์เป็นพระราชวงศ์ผู้ปกครองราชอาณาจักรสวีเดน อีกทั้งผู้สืบทอดราชสมบัติต้องนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

ในสมัยโบราณ นอกจากพระมหากษัตริย์สวีเดนจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวีเดนแล้ว พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ และพระมหากษัตริย์ฟินแลนด์อีกด้วย

เนื้อหา

ราชวงศ์อุปปซาลาแก้ไข

ราชวงศ์สเตนคิลแก้ไข

รูป รัชกาล พระมหากษัตริย์
  ค.ศ. 1060ค.ศ. 1066 พระเจ้าสเตนคิลแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1066ค.ศ. 1067 พระเจ้าอีริค สเตนคิลสันแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1066ค.ศ. 1067 พระเจ้าอีริค เดอะ เพแกนแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1067ค.ศ. 1070 พระเจ้าฮัลสเตน สเตนคิลสันแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1070ค.ศ. 1075 พระเจ้าอนุนด์ การ์ดสเกแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1075ค.ศ. 1079 พระเจ้าฮากอน เดอะ เรดแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1079ค.ศ. 1084 พระเจ้าอินเก ผู้อาวุโสแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1084ค.ศ. 1087 พระเจ้าบลอทสเวนแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1087ค.ศ. 1105 พระเจ้าอินเก ผู้อาวุโสแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1105ค.ศ. 1118 พระเจ้าฟิลิปแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1118ค.ศ. 1125 พระเจ้าอินเก ผู้เยาว์แห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1125ค.ศ. 1126 พระเจ้าแมกนัสที่ 1 แห่งสวีเดน

ราชวงศ์สเวอร์เกอร์และอีริคแก้ไข

ราชวงศ์บเจลโบแก้ไข

ราชวงศ์เม็คเคลนบวร์กแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าอัลเบิร์ตแห่งสวีเดน ค.ศ. 1364ค.ศ. 1389

ราชวงศ์แอสตริดเซนแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
(ประสูติ ค.ศ.1353 - สวรรคต 28 ตุลาคมค.ศ. 1412)
(พระชนมายุได้ 58 พรรษา)
ค.ศ. 1389ค.ศ. 1412

ราชวงศ์โพเมราเนียแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าอีริกที่13
(ประสูติ ค.ศ. 1582 - สวรรคต 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1459)
(พระชนมายุได้ 77 พรรษา)
ค.ศ. 1396ค.ศ. 1439

ราชวงศ์พาลาทิเนต-เนาต์มาร์กแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคริสโตเฟอร์ที่ 1 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1416 - สวรรคต 6 มกราคม ค.ศ. 1448)
(พระชนมายุได้ 29 พรรษา)
ค.ศ. 1440ค.ศ. 1448

ราชวงศ์บอนเดแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคาร์ลที่ 8 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1408 - สวรรคต 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1470)
(พระชนมายุได้ 62 พรรษา)
ค.ศ. 1448ค.ศ. 1457

ราชวงศ์โอเดนบูร์กแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งสวีเดน
(ประสูติ ค.ศ. 1496 - สวรรคต 21พฤษภาคม ค.ศ. 1560)
(พระชนมายุได้ 55 พรรษา)
ค.ศ. 1457ค.ศ. 1464

ราชวงศ์บอนเดแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคาร์ลที่ 8 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1408 - สวรรคต 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1470)
(พระชนมายุได้ 62 พรรษา)
ค.ศ. 1464ค.ศ. 1470

ราชวงศ์โอเดนบูร์กแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1455 - สวรรคต 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1513)
(พระชนมายุได้ 58 พรรษา)
ค.ศ. 1483ค.ศ. 1513
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 2 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1481 - สวรรคต 25 มกราคม ค.ศ. 1559)
(พระชนมายุได้ 77 พรรษา)
ค.ศ. 1520ค.ศ. 1521

ราชวงศ์วาซาแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้ากุสตาฟที่ 1
(ประสูติ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1496 - สวรรคต 29 กันยายน ค.ศ. 1560)
(พระชนมายุได้ 64 พรรษา)
ค.ศ. 1521ค.ศ. 1560
ใช้พระนามว่า กุสตาฟ อีริคส์สัน
ค.ศ. 1521 - ค.ศ. 1523
  พระเจ้าอีริกที่ 14
(ประสูติ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1533 - สวรรคต 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1577)
(พระชนมายุได้ 43 พรรษา)
ค.ศ. 1560ค.ศ. 1568
  พระเจ้าโยฮันที่ 3 ค.ศ. 1568ค.ศ. 1592
  พระเจ้าซักมาวด์ วาซา ค.ศ. 1592ค.ศ. 1599
  พระเจ้าคาร์ลที่ 9 ค.ศ. 1604ค.ศ. 1611
ใช้พระนามว่า ดยุก คาร์ล
ค.ศ. 1599 - ค.ศ. 1604
  พระเจ้ากุสตาฟที่ 2 อดอล์ฟ ค.ศ. 1611ค.ศ. 1632
  สมเด็จพระราชินีนาถคริสตินาแห่งสวีเดน ค.ศ. 1632ค.ศ. 1654

ราชวงศ์พาลาทิเนต - สเวิร์คบรุคเคิร์นแก้ไข

และยังรู้จักกันในนาม ราชวงศ์วิทเทิ้ลแบช พาลาทิเนต - สเวิร์คบรุคเคิร์น - คลีเบิร์ก หรือ ราชวงศ์ปฟาลส์

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคาร์ลที่ 10 กุสตาฟ ค.ศ. 1654ค.ศ. 1660
  พระเจ้าคาร์ลที่ 11 ค.ศ. 1660ค.ศ. 1697
  พระเจ้าคาร์ลที่ 12 ค.ศ. 1697ค.ศ. 1718
  สมเด็จพระราชินีนาถอัลริกา เอเลอโนรา ค.ศ. 1718ค.ศ. 1720

ราชวงศ์เฮสส์แก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 ค.ศ. 1720ค.ศ. 1751

ราชวงศ์โฮลส์เลิร์น - ก็อททรอปแก้ไข

ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข