รายพระนามพระมหากษัตริย์สวีเดน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระมหากษัตริย์สวีเดน (สวีเดน: Monarki i Sverige) เป็นประมุขของราชอาณาจักรสวีเดนมายาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศสวีเดนมีการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและองค์กษัตริย์เองมิได้มีพระราชอำนาจทางการเมือง กระนั้นก็ยังทรงเป็นสถาบันสูงสุดรวมถึงได้รับความเคารพจากสังคมของราชอาณาจักรสวีเดนมาโดยตลอด

ตราแห่งสวีเดน

ในปี ค.ศ. 1810 รัฐธรรมนูญสวีเดนว่าด้วยการสืบทอดราชสมบัติได้กำหนดไว้ว่า ราชวงศ์แบร์นาด็อตเป็นพระราชวงศ์ผู้ปกครองราชอาณาจักรสวีเดน อีกทั้งผู้สืบทอดราชสมบัติต้องนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

ในสมัยโบราณ นอกจากพระมหากษัตริย์สวีเดนจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวีเดนแล้ว พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ และพระมหากษัตริย์ฟินแลนด์อีกด้วย

ราชวงศ์อุปปซาลา

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าอีริค ผู้ชนะแห่งสวีเดน ค.ศ. 970ค.ศ. 995
  พระเจ้าโอลอฟ สก็อทโคนุงแห่งสวีเดน ค.ศ. 995ค.ศ. 1022
  พระเจ้าอนุนด์ จาค็อบแห่งสวีเดน ค.ศ. 1022ค.ศ. 1050
  พระเจ้าเอ็ดมันด์ ผู้อาวุโสแห่งสวีเดน ค.ศ. 1050ค.ศ. 1060

ราชวงศ์สเตนคิล

แก้
รูป รัชกาล พระมหากษัตริย์
  ค.ศ. 1060ค.ศ. 1066 พระเจ้าสเตนคิลแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1066ค.ศ. 1067 พระเจ้าอีริค สเตนคิลสันแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1066ค.ศ. 1067 พระเจ้าอีริค เดอะ เพแกนแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1067ค.ศ. 1070 พระเจ้าฮัลสเตน สเตนคิลสันแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1070ค.ศ. 1075 พระเจ้าอนุนด์ การ์ดสเกแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1075ค.ศ. 1079 พระเจ้าฮากอน เดอะ เรดแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1079ค.ศ. 1084 พระเจ้าอินเก ผู้อาวุโสแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1084ค.ศ. 1087 พระเจ้าบลอทสเวนแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1087ค.ศ. 1105 พระเจ้าอินเก ผู้อาวุโสแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1105ค.ศ. 1118 พระเจ้าฟิลิปแห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1118ค.ศ. 1125 พระเจ้าอินเก ผู้เยาว์แห่งสวีเดน
  ค.ศ. 1125ค.ศ. 1126 พระเจ้ามักนุสที่ 1 แห่งสวีเดน

ราชวงศ์สเวอร์เกอร์และอีริค

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าสเวอร์เกอร์ที่ 1 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1130ค.ศ. 1156
  พระเจ้าอีริคที่ 9 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1156ค.ศ. 1160
  พระเจ้าแมกนัสที่ 2 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1160ค.ศ. 1161
  พระเจ้าคาร์ลที่ 7 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1161ค.ศ. 1167
  พระเจ้าคานูทที่ 1 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1167ค.ศ. 1196
  พระเจ้าสเวอร์เกอร์ที่ 2 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1196ค.ศ. 1208
  พระเจ้าอีริคที่ 10 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1208ค.ศ. 1216
  พระเจ้าจอห์นที่ 1 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1216ค.ศ. 1222
  พระเจ้าอีริคที่ 11 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1222ค.ศ. 1229
  พระเจ้าคานูทที่ 2 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1229ค.ศ. 1234
  พระเจ้าอีริคที่ 11 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1234ค.ศ. 1250

ราชวงศ์บเจลโบ

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าวาลดีมาร์แห่งสวีเดน ค.ศ. 1250ค.ศ. 1275
  พระเจ้าแมกนัสที่ 3 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1275ค.ศ. 1290
  พระเจ้าบีเกอร์แห่งสวีเดน ค.ศ. 1290ค.ศ. 1318
  พระเจ้าแมกนัสที่ 4 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1319ค.ศ. 1364
  พระเจ้าอีริคที่ 12 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1356ค.ศ. 1359
  พระเจ้าฮากอนที่ 2 แห่งสวีเดน ค.ศ. 1362ค.ศ. 1364

ราชวงศ์เม็คเคลนบวร์ก

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าอัลเบิร์ตแห่งสวีเดน ค.ศ. 1364ค.ศ. 1389

ราชวงศ์แอสตริดเซน

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธที่ 1 แห่งเดนมาร์ก
(ประสูติ ค.ศ.1353 - สวรรคต 28 ตุลาคมค.ศ. 1412)
(พระชนมายุได้ 58 พรรษา)
ค.ศ. 1389ค.ศ. 1412

ราชวงศ์โพเมราเนีย

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าอีริกที่ 13
(ประสูติ ค.ศ. 1582 - สวรรคต 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1459)
(พระชนมายุได้ 77 พรรษา)
ค.ศ. 1396ค.ศ. 1439

ราชวงศ์พาลาทิเนต-เนาต์มาร์ก

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคริสโตเฟอร์ที่ 1 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1416 - สวรรคต 6 มกราคม ค.ศ. 1448)
(พระชนมายุได้ 29 พรรษา)
ค.ศ. 1440ค.ศ. 1448

ราชวงศ์บอนเด

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคาร์ลที่ 8 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1408 - สวรรคต 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1470)
(พระชนมายุได้ 62 พรรษา)
ค.ศ. 1448ค.ศ. 1457

ราชวงศ์โอเดนบูร์ก

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งสวีเดน
(ประสูติ ค.ศ. 1496 - สวรรคต 21พฤษภาคม ค.ศ. 1560)
(พระชนมายุได้ 55 พรรษา)
ค.ศ. 1457ค.ศ. 1464

ราชวงศ์บอนเด

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคาร์ลที่ 8 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1408 - สวรรคต 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1470)
(พระชนมายุได้ 62 พรรษา)
ค.ศ. 1464ค.ศ. 1470

ราชวงศ์อ็อลเดินบวร์ค

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1455 - สวรรคต 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1513)
(พระชนมายุได้ 58 พรรษา)
ค.ศ. 1483ค.ศ. 1513
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 2 แห่งสวีเดน
(ประสูติ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1481 - สวรรคต 25 มกราคม ค.ศ. 1559)
(พระชนมายุได้ 77 พรรษา)
ค.ศ. 1520ค.ศ. 1521

ราชวงศ์วาซา

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้ากุสตาฟที่ 1
(ประสูติ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1496 - สวรรคต 29 กันยายน ค.ศ. 1560)
(พระชนมายุได้ 64 พรรษา)
ค.ศ. 1521ค.ศ. 1560
ใช้พระนามว่า กุสตาฟ อีริคส์สัน
ค.ศ. 1521 - ค.ศ. 1523
  พระเจ้าอีริกที่ 14
(ประสูติ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1533 - สวรรคต 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1577)
(พระชนมายุได้ 43 พรรษา)
ค.ศ. 1560ค.ศ. 1568
  พระเจ้าโยฮันที่ 3 ค.ศ. 1568ค.ศ. 1592
  พระเจ้าซักมาวด์ วาซา ค.ศ. 1592ค.ศ. 1599
  พระเจ้าคาร์ลที่ 9 ค.ศ. 1604ค.ศ. 1611
ใช้พระนามว่า ดยุก คาร์ล
ค.ศ. 1599 - ค.ศ. 1604
  พระเจ้ากุสตาฟที่ 2 อดอล์ฟ ค.ศ. 1611ค.ศ. 1632
  สมเด็จพระราชินีนาถคริสตินาแห่งสวีเดน ค.ศ. 1632ค.ศ. 1654

ราชวงศ์ฟัลทซ์-ซไวบรึคเคิน

แก้

และยังรู้จักกันในนาม ราชวงศ์วิทเทิ้ลแบช พาลาทิเนต - สเวิร์คบรุคเคิร์น - คลีเบิร์ก หรือ ราชวงศ์ปฟาลส์

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าคาร์ลที่ 10 กุสตาฟ ค.ศ. 1654ค.ศ. 1660
  พระเจ้าคาร์ลที่ 11 ค.ศ. 1660ค.ศ. 1697
  พระเจ้าคาร์ลที่ 12 ค.ศ. 1697ค.ศ. 1718
  สมเด็จพระราชินีนาถอัลริกา เอเลอโนรา ค.ศ. 1718ค.ศ. 1720

ราชวงศ์เฮ็สเซิน

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 ค.ศ. 1720ค.ศ. 1751

ราชวงศ์ฮ็อลชไตน์-ก็อททอร์พ

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าอดอล์ฟ เฟรเดอริก ค.ศ. 1751ค.ศ. 1771
  พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 ค.ศ. 1771ค.ศ. 1792
  พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟ ค.ศ. 1792ค.ศ. 1809
สำเร็จราชการแทนโดย คาร์ล ดยุกแห่งซัดเดอร์แมนแลนด์
ค.ศ. 1792 - ค.ศ. 1796
  พระเจ้าคาร์ลที่ 13 ค.ศ. 1809ค.ศ. 1818

ราชวงศ์แบร์นาด็อต

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 14 โยฮัน ค.ศ. 1818ค.ศ. 1844
  สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 1 ค.ศ. 1844ค.ศ. 1859
  สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 15 ค.ศ. 1859ค.ศ. 1872
  สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 ค.ศ. 1872ค.ศ. 1907
  สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 5 ค.ศ. 1907ค.ศ. 1950
  สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ ค.ศ. 1950 - ค.ศ. 1973
  สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ค.ศ. 1973 – ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้