พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 แห่งสวีเดน

พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 แห่งสวีเดน (Gustav III) เป็นกษัตริย์แห่งสวีเดน ระหว่างปี ค.ศ. 1771 จนถึงการลอบปลงพระชนม์ในปี ค.ศ. 1792 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระเจ้าอดอล์ฟ เฟรดริกแห่งสวีเดน และสมเด็จพระราชินีหลุยเซอ อูลริเคอแห่งสวีเดน ผู้ทรงเป็นพระขนิษฐาในพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 มหาราชแห่งปรัสเซีย

พระเจ้ากุสตาฟที่ 3
กุสตาฟที่ 3 ในปี 1777 โดย อเล็กซานเดอร์ รอสลิน
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
ครองราชย์12 กุมภาพันธ์ 1771 – 29 มีนาคม 1792
ราชาภิเษก29 พฤษภาคม 1772
ก่อนหน้าอดอล์ฟ เฟรดริก
ถัดไปกุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟ
พระราชสมภพ24 มกราคม ค.ศ. 1746(1746-01-24)
สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
สวรรคต29 มีนาคม ค.ศ. 1792(1792-03-29) (46 ปี)
สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
ฝังพระศพ14 พฤษภาคม 1792
โบสถ์ริดดาร์โฮล์ม, สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
คู่อภิเษกโซเฟีย มักดาลีนาแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
พระราชบุตรพระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟแห่งสวีเดน
เจ้าชายคาร์ล กุสตาฟ, ดยุกแห่งสมาแลนด์
ราชวงศ์ฮ็อลชไตน์ ก็อททอร์ป
พระราชบิดาพระเจ้าอดอล์ฟ เฟรดริกแห่งสวีเดน
พระราชมารดาหลุยเซอ อูลริเคอแห่งปรัสเซีย สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
ศาสนาลูเธอรัน
ลายพระอภิไธย
ก่อนหน้า พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 แห่งสวีเดน ถัดไป
พระเจ้าอดอล์ฟ เฟรดริก พระมหากษัตริย์สวีเดน
(พ.ศ. 2314 - 2335)
พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟ