สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนาแห่งสวีเดน

สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนาแห่งสวีเดน เป็นพระราชธิดาใน พระเจ้ากุสตาฟ อดอล์ฟที่ 2 แห่งสวีเดน ประสูติในปี ค.ศ. 1626 ในพระราชวังสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน พระนางมีบุคลิกลักษณะเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โปรดการทรงม้า การลุกนั่งแบบผู้ชายและฉลองพระองค์สั้นผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทเรียกพระนางว่า เจ้าชายคริสติน่า

สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนา
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสวีเดน
ครองราชย์16 พฤศจิกายน 1632 - 16 มิถุนายน 1654
ราชาภิเษก20 ตุลาคม 1650
ก่อนหน้ากุสตาฟ อดอลฟ์ที่ 2
ถัดไปคาร์ลที่ 9 กุสตาฟ
พระราชสมภพ18 ธันวาคม ค.ศ. 1626(1626-12-18)
สต็อกโฮล์ม สวีเดน
สวรรคต19 เมษายน ค.ศ. 1689(1689-04-19) (62 ปี)
โรม วาติกัน
ฝังพระศพ22 มิถุนายน 1689
มหาวิหารนักบุญเปโตร, วาติกัน
พระนามเต็ม
คริสตีนา อเล็กซานดรา วาซา
พระมรณนาม
สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนาแห่งสวีเดน
ราชวงศ์วาซา
พระราชบิดาพระเจ้ากุสตาฟ อดอลฟ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
พระราชมารดามาเรีย เอเลโอโนวาแห่งบรานเดนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน

ครองราชย์ แก้

 
สมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าในปี ค.ศ.1653

พระนางขึ้นครองราชย์ตอนพระชันษาครบ 6 ปี การศึกษาของพระองค์เท่ากับรัชทายาททั้งหลาย และการศึกษาอย่างมหาศาลทำให้พระนางเบื่อกับการเป็นกษัตริย์ จึงทำให้พระเจ้าชาลส์ที่ 10 กุสตาฟผู้เป็นญาติของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน เป็นเวลา 22 ปีที่น่าเบื่อของพระนาง พระนางทรงลงพระนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับเยอรมันเป็นอย่างแรกสุด

การสละราชบัลลังก์ แก้

หลังพระนางสละราชบัลลังก์ พระนางพร้อมด้วยบริวารใกล้ชิดเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสันตปาปาและก็เปลี่ยนมานับถือโรมันคาทอลิกพระนางชอบทำตัวให้เป็นที่สนใจเมื่ออยู่ในโรม ชวนคนใหญ่คนโตในโรมทะเลาะ พระสันตปาปาทรงอยากให้พระนางออกไปจากโรมเสียที พระสันตปาปาจึงพระราชทานเงิน 10,000 เหรียญให้พระนางกลับสวีเดนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1656 และเสด็จแวะไปหา พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระเจ้าหลุยส์ทรงต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่พระราชวังฟองแตนโบล พระนางสั่งสังหาร เคานต์ เมนาล เดซิ ที่มีตำแหน่งเจ้ากรมอัศวราชโดยเพราะท่านเคานต์เขียนจดหมายตำหนิพระนาง พระนางยังพยายามเป็นกษัตริย์เนเปิลส์ และโปแลนด์แต่ไม่สำเร็จ

การกลับสู่โรมและการเสด็จสวรรคต แก้

 
อนุสาวรีย์พระนางคริสติน่า

พระนางไม่สามารถกลับสวีเดนได้แล้ว พระนางจึงกลับสู่โรมพระนางอดทำตัวเป็นที่สนใจไม่ได้แต่ไม่มีใครสนเลย พระนางเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1689 พระศพถูกเก็บไว้ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

สมุดภาพ แก้