รัฐสันตะปาปา

สำหรับรัฐสันตะปาปาปัจจุบัน ดูที่ นครรัฐวาติกัน

รัฐสันตะปาปา (อังกฤษ: Papal States; Pontifical States; อิตาลี: Stati Pontificii) หรือ รัฐคริสตจักร (อังกฤษ: State(s) of the Church; อิตาลี: Stato Ecclesiastico; Stato della Chiesa; Stati della Chiesa')

รัฐคริสตจักร
พระอาณาจักรแห่งคริสตจักรคาทอลิก

ค.ศ. 754–ค.ศ. 1870
 

ธงชาติ (ค.ศ. 1825–1870 ตราแผ่นดิน (ศตวรรษที่ 19)
เพลงชาติ
รัฐสันตะปะปาในปี ค.ศ. 1815 หลังสงครามนโปเลียน
เมืองหลวง โรม
ภาษา ภาษาละติน, ภาษาอิตาลี
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง รัฐเดี่ยว เทวาธิปไตย สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ราชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง
พระสันตะปาปา
 -  ค.ศ. 754-757 สตีเฟนที่ 2 (เลือก)
 -  ค.ศ. 1846-1870 ปิอุสที่ 9
ประวัติศาสตร์
 -  ก่อตั้ง ค.ศ. 754
 -  ชาร์เลอมาญมอบให้พระสันตะปาปา ค.ศ. 781
 -  ยุบครั้งแรก 15 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 1798
 -  การรวมชาติอิตาลี 20 กันยายน ค.ศ. 1870
 -  นครรัฐวาติกัน 11 กุมภาพันธ์, ค.ศ. 1929
สกุลเงิน สคูโด (-ค.ศ. 1866)
ลีรา (ค.ศ. 1866-1870)

“รัฐสันตะปาปา” เป็นหนึ่งในรัฐทางประวัติศาสตร์ของอิตาลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 จนกระทั่งอิตาลีรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันในปี ค.ศ. 1861 โดยการนำของราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย (หลังจากนั้นรัฐพระสันตะปาปาก็ยังมีอยู่จนปี ค.ศ. 1870) รัฐสันตะปาปาเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของพระสันตะปาปา ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดมีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมบริเวณประเทศอิตาลีสมัยใหม่ที่รวมทั้งโรมันยา, มาร์เก, อุมเบรีย และลาซีโอ อำนาจในการปกครองนี้เรียกว่า อำนาจการปกครองของพระสันตะปาปา (Temporal power) ที่ตรงข้ามกับอำนาจทางศาสนา

“Papal States” มักจะเป็นคำที่นิยมมากกว่า ส่วน “Papal State” มักจะใช้กับนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นอาณาบริเวณภายในตัวกรุงโรม นครรัฐวาติกันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อให้เป็นสันตะสำนักที่เป็นรัฐอิสระ (Holy See) ของพระสันตะปาปา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข