รายพระนามพระมหากษัตริย์สเปน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามพระมหากษัตริย์สเปน

พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรสเปน
ตราอาร์มประจำพระองค์
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6
ตั้งแต่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน
กษัตริย์องค์แรกพระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปน
สถาปนาเมื่อ23 มกราคม พ.ศ. 2059
ที่ประทับพระราชวังหลวงกรุงมาดริด มาดริด
 สเปน

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์คหรือราชวงศ์ออสเตรีย

แก้

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค หรือ อับส์บูร์โก (House of Habsburg; Habsburgo) เป็นราชวงศ์ที่สืบทอดมาจากราชวงศ์ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) ซึ่งพระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปนนั้นก็ทรงเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย แต่ในประเทศสเปนจะไม่ใช้คำนำหน้าพระนามว่าพระจักรพรรดิ

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos I de España)
23 มกราคม พ.ศ. 2059
(ค.ศ. 1516)
16 มกราคม พ.ศ. 2099
(ค.ศ. 1556)
 
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe II de España)
16 มกราคม พ.ศ. 2099
(ค.ศ. 1556)
13 กันยายน พ.ศ. 2141
(ค.ศ. 1598)
 
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe III de España)
13 กันยายน พ.ศ. 2141
(ค.ศ. 1598)
31 มีนาคม พ.ศ. 2164
(ค.ศ. 1621)
 
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe IV de España)
31 มีนาคม พ.ศ. 2164
(ค.ศ. 1621)
17 กันยายน พ.ศ. 2208
(ค.ศ. 1665)
 
  พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos II de España)
17 กันยายน พ.ศ. 2208
(ค.ศ. 1665)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
(ค.ศ. 1700)
 

ราชวงศ์บูร์บง

แก้

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 ทรงไม่มีรัชทายาท หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตลง บัลลังก์สเปนได้ส่งผ่านไปยังพระเจ้าเฟลิเปที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสราชวงศ์บูร์บง

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 5 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe V de España)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
(ค.ศ. 1700)
14 มกราคม พ.ศ. 2267
(ค.ศ. 1724)
 
  พระเจ้าลุยส์ที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: Luis I de España)
14 มกราคม พ.ศ. 2267
(ค.ศ. 1724)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2267 (ค.ศ. 1724)  
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 5 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe V de España)
6 กันยายน พ.ศ. 2267
(ค.ศ. 1724)
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2289
(ค.ศ. 1746)
 
  พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 6 แห่งสเปน
(สเปน: Fernando VI de España)
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2289
(ค.ศ. 1746)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2302
(ค.ศ. 1759)
 
  พระเจ้าการ์โลสที่ 3 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos III de España)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2302
(ค.ศ. 1759)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2331
(ค.ศ. 1788)

 

  พระเจ้าการ์โลสที่ 4 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos IV de España)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2331
(ค.ศ. 1788)
19 มีนาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)

 

  พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 7 แห่งสเปน
(สเปน: Fernando VII de España)
19 มีนาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)

 

  พระเจ้าการ์โลสที่ 4 แห่งสเปน
(สเปน: Carlos IV de España)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)

 

ราชวงศ์โบนาปาร์ต

แก้

กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งราชวงศ์โบนาปาร์ตหรือโบนาปาร์เต (Bonaparte) จากฝรั่งเศสนี้คือพระเจ้าโฆเซที่ 1 ซึ่งเป็นพระเชษฐาในจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศสและกษัตริย์แห่งเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าโฆเซที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: José I de España)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1808)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2356
(ค.ศ. 1813)

 

ราชวงศ์บูร์บง (ฟื้นฟูครั้งแรก)

แก้
รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 7 แห่งสเปน
(สเปน: Fernando VII de España)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2356
(ค.ศ. 1813)
29 กันยายน พ.ศ. 2376
(ค.ศ. 1833)
 
  สมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่ 2 แห่งสเปน
(สเปน: Isabel II de España)
29 กันยายน พ.ศ. 2376
(ค.ศ. 1833)
30 กันยายน พ.ศ. 2411
(ค.ศ. 1868)[1]

 

ราชวงศ์ซาวอย

แก้

กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งราชวงศ์ซาวอยหรือซาโบยา (Savoy; Saboya) นี้คือ สมเด็จพระเจ้าอะมาเดโอที่ 1

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าอามาเดโอที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: Amadeo I de España)
2 มกราคม พ.ศ. 2414
(ค.ศ. 1871)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2416
(ค.ศ. 1873)
 

สาธารณรัฐสเปนครั้งที่ 1

แก้

สาธารณรัฐสเปนที่ 1 ดำเนินอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ. 1873) ถึง พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874)

ราชวงศ์บูร์บง (ฟื้นฟูครั้งที่ 2)

แก้

พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน
(สเปน: Alfonso XII de España)
29 ธันวาคม พ.ศ. 2417
(ค.ศ. 1874)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428
(ค.ศ. 1885)
 
  พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน
(สเปน: Alfonso XIII de España)
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429
(ค.ศ. 1886)
14 มิถุนายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
 

สาธารณรัฐสเปนที่ 2

แก้

สาธารณรัฐสเปนที่ 2 ดำเนินอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ถึง พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)

เผด็จการนายพลฟรันซิสโก ฟรังโก

แก้
 

นายพลฟรันซิสโก ฟรังโก ได้ปกครองประเทศสเปนทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) จนถึงการเสียชีวิตของเขาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) นายพลฟรังโกได้ประกาศว่าจะฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตยขึ้น แต่ในขณะนั้นเขายังไม่อนุญาตให้ อินฟันเตฆวน เคานต์แห่งบาร์เซโลนา (Infante Juan, Count of Barcelona) ขึ้นเสวยราชย์ ในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) นายพลฟรังโกได้แถลงให้ทราบโดยทั่วว่า หากตนสิ้นชีวิตไปแล้ว เจ้าชายฆวนจะทรงเป็นผู้สืบทอดจากเขา และเมื่อเขาได้เสียชีวิตลง เจ้าชายฆวน การ์โลสก็ได้ทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศสเปนต่อมาจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ด้านขวาคือตรานายพลฟรันซิสโก

ราชวงศ์บูร์บง (ฟื้นฟูครั้งที่ 3)

แก้
รูป พระนาม เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด ตรา
  สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1 แห่งสเปน
(สเปน: Juan Carlos de España)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975)
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(ค.ศ. 2014)
 
  สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 แห่งสเปน
(สเปน: Felipe VI de España)
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(ค.ศ. 2014)
ปัจจุบัน  

อ้างอิง

แก้
  1. Following Isabel's abdication, there was a more than two year interregnum, during which time the government sought a new monarch from abroad.