พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน

พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน (สเปน: Felipe III de España; 14 เมษายน ค.ศ. 1578 - 31 มีนาคม ค.ศ. 1621) หรือ พระเจ้าฟีลิปึที่ 2 แห่งโปรตุเกส (โปรตุเกส: Filipe III) หากเมื่อเรียกพระนามตามแบบสเปน ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสเปน พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกส ประสูติเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1578 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน ที่ประสูติแต่สมเด็จพระราชินีอันนาแห่งสเปน และยังทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1598 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาในวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1598 ขณะที่พระชนม์ได้ 20 พรรษาพอดี ทรงครองราชย์ในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งสเปนเป็นระยะเวลา 23 ปี ทรงอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงมากาเร็ตแห่งออสเตรีย พระเชษฐภคินีของสมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสวรรคตเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1621 ขณะพระชนม์ได้ 43 พรรษา

เฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน
ฟีลิปึที่ 2 แห่งโปรตุเกส
พระบรมสาทิสลักษณ์ราวค.ศ. 1617
พระมหากษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส
ครองราชย์14 เมษายน ค.ศ. 1598 - 31 มีนาคม ค.ศ. 1621
ก่อนหน้าพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
ถัดไปพระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
พระราชสมภพ14 เมษายน ค.ศ. 1578
สวรรคต31 มีนาคม ค.ศ. 1621
(43 พรรษา)
คู่อภิเษกเจ้าหญิงมากาเร็ตแห่งออสเตรีย
พระราชบุตรเจ้าหญิงอานน์แห่งออสเตรีย
พระเจ้าเฟลิเปที่ 4
เจ้าหญิงมาเรีย แอนนาแห่งสเปน
เจ้าชายการ์โลสแห่งสเปน
เจ้าชายเฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรีย
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
พระราชบิดาพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีอันนาแห่งสเปน
ลายพระอภิไธย

พระราชโอรสและพระราชธิดา

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน ถัดไป
พระเจ้าเฟลิเปที่ 2    
พระมหากษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส
(ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค)

(ค.ศ. 1598 - ค.ศ. 1621)
  พระเจ้าเฟลิเปที่ 4