พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน

พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน (สเปน: Felipe IV de España) หรือ พระเจ้าฟีลิปึที่ 3 แห่งโปรตุเกส (โปรตุเกส: Filipe III) ทรงปกครองทั้งสเปนและโปรตุเกสในฐานะ พระมหากษัตริย์สเปนและโปรตุเกส ทรงดำรงพระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสถึง ค.ศ. 1640 พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปคือ พระเจ้าโจอาวที่ 4 แห่งโปรตุเกส ตั้งแต่ ค.ศ. 1621 - ค.ศ. 1665 พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน และ เจ้าหญิงมากาเร็ตแห่งออสเตรีย เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระราชินีอานน์แห่งฝรั่งเศส [1]และทรงเป็นน้าของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกด้วย

เฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
ฟีลิปึที่ 3 แห่งโปรตุเกส
พระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 ในฟรากา ค.ศ. 1644
พระมหากษัตริย์แห่งสเปน
ครองราชย์31 มีนาคม ค.ศ. 1621 – 17 กันยายน ค.ศ. 1665
ก่อนหน้าพระเจ้าเฟลิเปที่ 3
ถัดไปพระเจ้าการ์โลสที่ 2
พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสและอัลการ์วึช
ครองราชย์31 มีนาคม ค.ศ. 1621 – 1 ธันวาคม ค.ศ. 1640
ก่อนหน้าพระเจ้าฟีลิปึที่ 2
ถัดไปพระเจ้าฌูเอาที่ 4
พระราชสมภพ8 เมษายน ค.ศ.1605 บายาโดลิด สเปน
สวรรคต17 กันยายน ค.ศ. 1665 มาดริด สเปน
คู่อภิเษกเอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศส
มาเรียนาแห่งออสเตรีย
พระราชบุตร6 คน
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
พระราชบิดาพระเจ้าเฟลิเปที่ 3
พระราชมารดามาร์กาเร็ตแห่งออสเตรีย
ลายพระอภิไธย

ต้นพระชนม์ชีพ

แก้

พระองค์เสด็จพระราชสมภพ ณ เมืองบายาโดลิด สเปน เป็นพระโอรสองค์โตของพระเจ้าเฟลิเปที่ 3 และพระนางมาร์กาเร็ตแห่งออสเตรีย พระราชอิสริยยศก่อนเป็นพระมหากษัตริย์คือเจ้าชายแห่งอัสตูเซีย โปรตุเกสและแคว้นในกลุ่มประเทศต่ำ (เนเธอร์แลนด์ของสเปน) ทั้ง 17 รัฐ

ครอบครัว

แก้

พระองค์ทรงอภิเษกสมรส 2 ครั้งและมีพระราชโอรสพระราชธิดามากมาย

พระมเหสี

แก้

พระราชโอรสและพระราชธิดา

แก้

อ้างอิง

แก้
 
พระองค์ขณะทรงพระเยาว์กับอินฟานตาแอนน์

แม่แบบ:ราชวงศ์ฮับส์บรูก์(สเปน ตราพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน)

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
ตราพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1
 

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1
พระราชโอรส/ธิดา
   พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
   มาเรีย
   โจน เจ้าหญิงแห่งโปรตุเกส
   ดอน จอหน์
   มากาเร็ตแห่งปาร์มา
พระเจ้าเฟลิเปที่ 2
พระราชโอรส/ธิดา
   ชาลส์ เจ้าชายแห่งอัสตูเซีย
   อินฟานตา อิซาเบลลา แห่งออสเตรีย
   แคทเธอรีน ดัชเชสแห่งซาวอย
   พระเจ้าเฟลีเปที่ 3 แห่งสเปน
พระเจ้าเฟลีเปที่ 3
พระราชโอรส/ธิดา
   อานน์แห่งออสเตรีย
   พระเจ้าเฟลีเปที่ 4
   มาเรีย แอนนา แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
   อินฟานเต้ การ์โลส์
   เฟอร์ดินานด์
พระเจ้าเฟลีเปที่ 4
พระราชโอรส/ธิดา
   เบาวทาซา เจ้าชายแห่งอัสตูเซีย
   มาเรีย เทเรสแห่งสเปน
   มากาเร็ต
   พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งสเปน
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2
ก่อนหน้า พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน ถัดไป
พระเจ้าเฟลิเปที่ 3    
พระมหากษัตริย์แห่งสเปน
(ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค)

(ค.ศ. 1621 - ค.ศ. 1665)
  พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2