มาริอา เตเรซาแห่งสเปน หรือ มารี แตเรสแห่งออสเตรีย เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสและ สมเด็จพระราชินีแห่งนาวาร์ ในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

มาริอา เตเรซาแห่งสเปน
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
ประสูติ10 กันยายน ค.ศ. 1638
พระราชวังอีแอล อีลีโคเซีย ประเทศสเปน
สิ้นพระชนม์30 มกราคม ค.ศ. 1683
พระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส
พระบุตร3 คน
ราชวงศ์บูร์บง
ฮาพส์บวร์ค
พระบิดาพระเจ้าเฟลีเปที่ 4 แห่งสเปน
พระมารดาเอลิซาเบทแห่งฝรั่งเศส
ลายพระอภิไธย

ครั้งเมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ออกรบกับ วิลเลียมแห่งออเรนจ์ ฮอลแลนด์ พระราชินีมารีทรงต้องปกครองพระราชวังแวร์ซายส์แทน และ ทรงสั่งห้ามพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม งานเลี้ยงมั่วสุม การพนัน และ อบายมุขทุกชนิด เนื่องจากอุปนิสัยของพระนางที่เครงศาสานา

นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเจรจาต่อรองสนธิสัญญากับสุลต่านจากอินเดีย

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
ตราพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1
พระราชโอรส/ธิดา
   พระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน
   มาเรีย
   โจน เจ้าหญิงแห่งโปรตุเกส
   ดอน จอหน์
   มากาเร็ตแห่งปาร์มา
พระเจ้าเฟลิเปที่ 2
พระราชโอรส/ธิดา
   ชาลส์ เจ้าชายแห่งอัสตูเซีย
   อินฟานตา อิซาเบลลา แห่งออสเตรีย
   แคทเธอรีน ดัชเชสแห่งซาวอย
   พระเจ้าเฟลีเปที่ 3 แห่งสเปน
พระเจ้าเฟลีเปที่ 3
พระราชโอรส/ธิดา
   อานน์แห่งออสเตรีย
   พระเจ้าเฟลีเปที่ 4
   มาเรีย แอนนา แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
   อินฟานเต้ การ์โลส์
   เฟอร์ดินานด์
พระเจ้าเฟลีเปที่ 4
พระราชโอรส/ธิดา
   เบาวทาซา เจ้าชายแห่งอัสตูเซีย
   มาเรีย เทเรสแห่งสเปน
   มากาเร็ต
   พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งสเปน
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2