พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน (สเปน: Carlos II de España) ทรงปกครองทั้งสเปนและโปรตุเกสในฐานะ พระมหากษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส โดยเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ทีมีพระชนม์ชีพอยู่ของพระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน และสมเด็จพระราชินีมาเรียนา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1665 เจ้าชายการ์โลสราชโอรสองค์เดียวของพระองค์ชันษาเพียง 3 พรรษา จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนทรงพระนามว่า พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน ทรงอภิเษกทั้งหมด 2 ครั้งกับ มาเรีย หลุยส์แห่งออร์เลอองส์ และ มาเรีย อันนาแห่งพาลาทิเนท-น็อยแบร์ก เสด็จสวรรคตก่อนวันประสูติเพียง 5 วันคือวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700 ขณะพระชนม์เพียง 38 พรรษา ครองสิริราชสมบัติได้ 35 ปีสวรรคตโดยไร้รัชทายาท กษัตริย์สเปนสาย พระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปน จึงสิ้นสุดลง

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน
Juan de Miranda Carreno 002.jpg

พระนามาภิไธย การ์โลส
พระปรมาภิไธย พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส
ราชวงศ์ ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
รัชกาลก่อน พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
รัชกาลถัดไป พระเจ้าเฟลิเปที่ 5 แห่งสเปน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 6 พฤศจิกายน ค.ศ .1661 สเปน
สวรรคต 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700 มาดริด สเปน
พระราชบิดา พระเจ้าฟิลิปที่ 4
พระราชมารดา มาเรียนาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
พระมเหสี มาเรีย หลุยส์แห่งออร์เลอองส์
มาเรีย อันนาแห่งพาลาทิเนท-น็อยแบร์ก
ลายพระอภิไธย