พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน (สเปน: Carlos II de España) ทรงปกครองทั้งสเปนและโปรตุเกสในฐานะ พระมหากษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส โดยเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ทีมีพระชนม์ชีพอยู่ของพระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน และสมเด็จพระราชินีมาเรียนา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1665 เจ้าชายการ์โลสราชโอรสองค์เดียวของพระองค์ชันษาเพียง 3 พรรษา จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนทรงพระนามว่า พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน ทรงอภิเษกทั้งหมด 2 ครั้งกับ มาเรีย หลุยส์แห่งออร์เลอองส์ และ มาเรีย อันนาแห่งพาลาทิเนท-น็อยแบร์ก เสด็จสวรรคตก่อนวันประสูติเพียง 5 วันคือวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700 ขณะพระชนมพรรษาเพียง 38 พรรษา ครองสิริราชสมบัติได้ 35 ปีสวรรคตโดยไร้รัชทายาท กษัตริย์สเปนสาย พระเจ้าการ์โลสที่ 1 แห่งสเปน จึงสิ้นสุดลง

พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน
Juan de Miranda Carreno 002.jpg
พระนามาภิไธยการ์โลส
พระปรมาภิไธยพระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกส
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค
รัชกาลก่อนพระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
รัชกาลถัดไปพระเจ้าเฟลิเปที่ 5 แห่งสเปน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ6 พฤศจิกายน ค.ศ .1661 สเปน
สวรรคต1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700 มาดริด สเปน
พระราชบิดาพระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
พระราชมารดามาเรียนาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
พระมเหสีมาเรีย หลุยส์แห่งออร์เลอองส์
มาเรีย อันนาแห่งพาลาทิเนท-น็อยแบร์ก
ลายพระอภิไธย