ดยุกแห่งบราบันต์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ดยุกแห่งบราบันต์ หรือ ดยุกแห่งบราบ็อง (อังกฤษ: Duke of Brabant) เป็นพระอิสริยยศที่จักรพรรดิฟรีดริชที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ทรงสถาปนาให้แก่อ็องรีที่ 1 พระราชโอรสของก็อดฟรีที่ 3 เคานต์แห่งลูแวง (ซึ่งเป็นดยุกแห่งโลธารินเจีย อีกบรรดาศักดิ์หนึ่งด้วย) ซึ่งดัชชีบราบันต์ถูกสถาปนาขึ้นราวปี ค.ศ. 1183 โดยยกสถานะจากแลนด์กราฟบราบันต์ (Landgrave of Brabant) ซึ่งมีอยู่เดิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1085

ดยุกแห่งบราบันต์
รัชทายาทแห่งเบลเยียม
ตราอาร์มประจำพระองค์
สถาปนา16 ธันวาคม ค.ศ. 1840
องค์แรกเจ้าชายเลโอโปลด์ ดยุคแห่งบราบันต์ (สายเบลเยียม)
องค์ปัจจุบันเจ้าหญิงเอลีซาแบ็ต ดัชเชสแห่งบราบันต์ (สายเบลเยียม)​

ในปี ค.ศ. 1288 ผู้ถือบรรดาศักดิ์ "ดยุกแห่งบราบันต์" ยังถือเป็น "ดยุกแห่งลิมบูร์ก" อีกด้วย และต่อมาได้ขึ้นเป็นบรรดาศักดิ์ของ "ดยุกแห่งเบอร์กันดี" ในปี ค.ศ. 1430 ซึ่งยังคงใช้อยู่และสืบตระกูลกันต่อมาจนกระทั่งสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าดินแดนแถบภาคเหนือของบราบันต์นั้นจะเป็นดินแดนที่ปกครองโดยสาธารณรัฐดัตช์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 ก็ตาม

รายพระนามและชื่อ แก้

ตระกูลรีจีนาริดส์ แก้

รูป ชื่อ เกิด เริ่มต้น สิ้นสุด ถึงแก่อสัญกรรม ตรา
  อ็องรีที่ 1 ค.ศ. 1165 21 สิงหาคม ค.ศ. 1190 5 กันยายน ค.ศ. 1235  
  อ็องรีที่ 2 ค.ศ. 1207 5 กันยายน ค.ศ. 1235 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1248  
  อ็องรีที่ 3 ค.ศ. 1230 1 กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 1248 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1261  
อ็องรีที่ 4 ค.ศ. 1251 28 กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 1261 ค.ศ. 1267 29 เมษายน ค.ศ. 1272  
  ยอนที่ 1 ค.ศ. 1252 ค.ศ. 1267 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1294  
ยอนที่ 2 27 กันยายน ค.ศ. 1275 3 พฤษภาคม​ ค.ศ. 1294 27 ตุลาคม ค.ศ. 1312  
  ยอนที่ 3 ค.ศ. 1300 27 ตุลาคม​ ค.ศ. 1312 5 ธันวาคม ค.ศ. 1355  
  โยฮันนา 24 มิถุนายน ค.ศ. 1322 5 ธันวาคม ค.ศ. 1355 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1406  

ราชวงศ์วาลัว แก้

พระรูป/รูป พระนาม/ชื่อ ประสูติ/เกิด เริ่มต้น สิ้นสุด สิ้นพระชนม์/ถึงแก่อสัญกรรม ตรา
  อ็องตอนี สิงหาคม ค.ศ. 1384 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1406 25 ตุลาคม ค.ศ. 1415  
  ฌ็องที่ 4 11 มิถุนายน ค.ศ. 1403 25 ตุลาคม ค.ศ. 1415 17 เมษายน ค.ศ. 1427  
  ฟิลิปที่ 1 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1404 17 เมษายน​ ค.ศ. 1427 4 สิงหาคม ค.ศ. 1430  
  ฟิลิปที่ 3 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1396 4 สิงหาคม ค.ศ. 1430 15 มิถุนายน ค.ศ. 1467  
  ชาร์ลที่ 1 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1433 15 มิถุนายน​ ค.ศ. 1467 5 มกราคม ค.ศ. 1477  
  เจ้าหญิงแมรี 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1457 5 มกราคม​ ค.ศ. 1477 27 มีนาคม ค.ศ. 1482  
  เจ้าชายฟร็องซัว​​
(พิพาท)​
18 มีนาคม ค.ศ. 1555 ค.ศ. 1582 27 มิถุนายน ค.ศ. 1584  

ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค แก้

พระฉายาลักษณ์​/พระรูป พระนาม พระราชสมภพ/ประสูติ เริ่มต้น สิ้นสุด สวรรคต/สิ้นพระชนม์ ตรา
  อาร์ชดยุคมัคซีมีลีอาน
(รักษาการ)​
22 มีนาคม ค.ศ. 1459 27 มีนาคม ค.ศ. 1482 ค.ศ. 1494 12 มกราคม ค.ศ. 1519  
  สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 1 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1482 ค.ศ. 1494 25 กันยายน ค.ศ. 1506  
  สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 24 กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 1500 25 กันยายน​ ค.ศ. 1506 ค.ศ. 1555 21 กันยายน ค.ศ. 1558  
  สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1527 ค.ศ.​ 1555 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1598  
  เจ้าหญิงอิซาเบล กลารา เอวเฆเนีย 12 สิงหาคม ค.ศ. 1566 6 พฤษภาคม​ ค.ศ. 1598 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1621 1 ธันวาคม ค.ศ. 1633  
  อาร์ชดยุคอัลเบร็คท์​​
(ร่วม)​
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1559 6 เมษายน ค.ศ. 1598 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1621  
  สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 4 8 เมษายน ค.ศ. 1605 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1621 17 กันยายน ค.ศ. 1665  
  สมเด็จพระเจ้าการ์โลสที่ 2 6 พฤศจิกายน​ ค.ศ. 1661 17 กันยายน ค.ศ. 1665 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700  
  สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 6 1 ตุลาคม ค.ศ. 1865 ค.ศ.​ 1714 20 ตุลาคม ค.ศ. 1740  
  จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1717 20 ตุลาคม​ ค.ศ. 1740 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1780  
  สมเด็จพระจักรพรรดิโยเซ็ฟที่ 2​​ 13 มีนาคม ค.ศ. 1741 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1780 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1790  
  สมเด็จพระจักรพรรดิเลโอพ็อลท์ที่ 2 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1747 20 กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 1790 1 มีนาคม ค.ศ. 1792  
  สมเด็จพระจักรพรรดิฟรันทซ์ที่ 2 12 กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 1768 17 กันยายน ค.ศ. 1665 ค.ศ. 1793 2 มีนาคม ค.ศ. 1835  

ราชวงศ์บูร์บง แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มต้น สิ้นสุด สวรรคต ตรา
  สมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่ 5​​ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1683 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700 ค.ศ. 1714 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1746  

พระมหากษัตริย์แห่งสเปน แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มต้น สิ้นสุด สวรรคต ตรา
  สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1​​ 5 มกราคม ค.ศ. 1938 22 พฤศจิกายน​ ค.ศ. 1975 19 มิถุนายน​ ค.ศ. 2014 ​ยังทรงพระชนม์  
  สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6​​ 30 มกราคม ค.ศ. 1968 19 มิถุนายน​ ค.ศ. 2014 ปัจจุบัน ​ยังทรงพระชนม์  


ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา แก้

รัชทายาทแห่งเบลเยียม แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม รัชทายาทใน ความสัมพันธ์ พระราชสมภพ เริ่มต้น สิ้นสุด สวรรคต ตรา
  เจ้าชายเลออปอล​​ สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 1​​​ พระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 1​​​ และสมเด็จพระราชินีหลุยส์-มารี 9 เมษายน ค.ศ. 1835 16 ธันวาคม ค.ศ. 1840 17 ธันวาคม ค.ศ. 1865​
(สืบราชสมบัติ)​
17 ธันวาคม ค.ศ. 1909  
  เจ้าชายเลออปอล​​ สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2 พระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2​​​ และสมเด็จพระราชินีมารี เฮนรีทเทอ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1859 17 ธันวาคม ค.ศ. 1865 22 มกราคม ค.ศ. 1869  
เจ้าชายเลออปอล​​​ สมเด็จพระเจ้าอัลแบร์ที่ 1 พระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้าอัลแบร์ที่ 1​​​ และสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1901 23 ธันวาคม ค.ศ. 1909 17 กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 1934​
(สืบราชสมบัติ)
25 กันยายน ค.ศ. 1983  
  เจ้าชายโบดวง​​ สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 3 พระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 3​​​ และสมเด็จพระราชินีอัสตริด 7 กันยายน ค.ศ. 1930 17 กุมภาพันธ์​ ค.ศ. 1934 17 กรกฎาคม​ ค.ศ. 1951​
(สืบราชสมบัติ)
31 กรกฎาคม​ ค.ศ. 1993  
  เจ้าชายฟีลิป​​ สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 พระราชโอรส ในสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2​​​ และสมเด็จพระราชินีเปาลา 15 เมษายน ค.ศ. 1960 9 สิงหาคม ค.ศ. 1993 21 กรกฎาคม​ ค.ศ. 2013​
(สืบราชสมบัติ)
​ยังทรงพระชนม์  
เจ้าหญิงเอลีซาแบ็ต​​ สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป พระราชธิดา ในสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป​​​ และสมเด็จพระราชินีมาตีลด์ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2001 21 กรกฎาคม​ ค.ศ. 2013 ปัจจุบัน ​ยังทรงพระชนม์  

บรรดาศักดิ์ในยุคปัจจุบัน แก้

ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา แก้

ราชอาณาจักรเบลเยียมในยุคปัจจุบันได้นำบรรดาศักดิ์ "ดยุกแห่งบราบันต์" กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้สำหรับพระราชทานเพื่อประกอบพระอิสริยยศของรัชทายาท (ถึงแม้ว่าจังหวัดนอร์ทบราบันต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของดัชชีในอดีต จะตกอยู่ในดินแดนของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ ค.ศ. 1648 เป็นต้นมา)

รัชทายาทที่เฉลิมพระอิสริยยศเป็นดยุกแห่งบราบันต์ ได้แก่

พระอิสริยยศของเจ้าหญิงเอลีซาแบ็ตในฐานะรัชทายาทนั้น เรียกว่า "เจ้าหญิงแห่งเบลเยียม" มิใช่ "เจ้าหญิงแห่งชาวเบลเยียม" ซึ่งไม่ถูกต้อง และมักใช้ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการเทียบเคียงกับพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ในฐานะ "พระมหากษัตริย์แห่งชาวเบลเยียม"

เจ้าหญิงเอลีซาแบ็ต ยังมีพระอิสริยยศเป็น "ดัชเชสแห่งบราบันต์" ซึ่งจะพระราชทานเฉพาะสำหรับองค์รัชทายาท ซึ่งบรรดาศักดิ์นี้ถือว่าสูงกว่าอิสริยยศ "เจ้าหญิง/เจ้าชายแห่งเบลเยียม"

กฎหมาย แก้

จากพระราชบัญญัติลงวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1840 มาตรา 1 ย่อหน้าที่ 2 แก้ครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ. 2001 ระบุเกี่ยวกันการพระราชทานไว้ว่า : บรรดาศักดิ์ "ดยุกหรือดัชเชสแห่งบราบันต์" จะพระราชทานให้สำหรับเจ้าชาย หรือเจ้าหญิงซึ่งเป็นพระราชโอรส/ธิดาพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ โดยหากพระราชโอรส/ธิดาพระองค์หาได้ไม่ ให้บรรดาศักดิ์นี้ตกลงเป็นของพระโอรสหรือพระธิดาพระองค์ใหญ่ของเจ้าชายหรือเจ้าหญิงซึ่งเป็นพระราชโอรส หรือพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ (พระราชนัดดาพระองค์ใหญ่)[1]


อ้างอิง แก้

  1. Text in French of the 2001 amendment : « Le titre de Duc de Brabant ou de Duchesse de Brabant sera toujours porté, à l'avenir, par le Prince ou la Princesse, fils aîné ou fille aînée du Roi, et, à défaut, par le Prince ou la Princesse, fils aîné ou fille aînée du fils aîné de la fille aînée du Roi. »