รายพระนามเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ประเทศลักเซมเบิร์กปกครองโดยเจ้าผู้ครองราชรัฐซึ่งมีฐานันดรศักดิ์เป็นเคานต์ ดยุก และแกรนด์ดยุก ตามลำดับ ในอดีตเป็นรัฐนี้ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเยอรมนีและจากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งได้ปกครองตนเองในปี พ.ศ. 2358

แกรนด์ดยุกราชรัฐลักเซมเบิร์ก
อยู่ในราชสมบัติ
แกรนด์ดยุกอ็องรี
ตั้งแต่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2543
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศแกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก
รัชทายาทแกรนด์ดยุกกีโยม
กษัตริย์องค์แรกสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็มที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์
สถาปนาเมื่อ15 มีนาคม พ.ศ. 2358
ที่ประทับพระราชวังหลวงลักเซมเบิร์ก, ลักเซมเบิร์ก
 ลักเซมเบิร์ก


เคานต์แห่งลักเซมเบิร์ก

แก้
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
เคานต์ซีกฟีดแห่งลักเซมเบิร์ก
(Siegfried of Luxembourg)
พ.ศ. 150628 ตุลาคม พ.ศ. 1541
(963–28 October 998)
  ก่อนพ.ศ. 1465
พระโอรสในวิเจอริกแห่งโลแทรินเจียกับพระนางคิวนิกุนดา
เคานท์เตสเฮ็ดวิกแห่งนอร์ดกาว
พ.ศ. 1493
11 พระองค์
28 ตุลาคม พ.ศ. 1541
พระชนมายุราว 78 พรรษา
เคานท์เฮนรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Henry I of Luxembourg)
28 ตุลาคม พ.ศ. 154127 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1569
(28 October 998–27 February 1026)
  ประมาณพ.ศ. 1507
พระโอรสในซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์กกับเคานท์เตสเฮ็ดวิกแห่งนอร์ดกาว
ทรงไม่อภิเษกสมรส 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1569
พระชนมายุราว 62 พรรษา
เคานท์เฮนรีที่ 2 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Henry II of Luxembourg)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 156916 ตุลาคม พ.ศ. 1590
(27 February 1026–16 October 1047)
  ประมาณพ.ศ. 1550
พระโอรสในเฟรเดอริกแห่งลักเซมเบิร์กกับเคาน์เตสเออร์เมนทรูดแห่งเกลอิเบิร์ก
ทรงไม่อภิเษกสมรส 16 ตุลาคม พ.ศ. 1590
พระชนมายุราว 40 พรรษา
เคานต์กิเซลเบิร์กแห่งลักเซมเบิร์ก
(Giselbert of Luxembourg)
16 ตุลาคม พ.ศ. 159014 สิงหาคม พ.ศ. 1602
(16 October 1047–14 August 1059)
ประมาณพ.ศ. 1550
พระโอรสในเฟรเดอริกแห่งลักเซมเบิร์กกับพระนางเออร์เมนทรูดแห่งเกลอิเบิร์ก
ไม่ปรากฏพระนาม
6 พระองค์
14 สิงหาคม พ.ศ. 1602
พระชนมายุราว 52 พรรษา
เคานต์คอนราดที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Conrad I of Luxembourg)
14 สิงหาคม พ.ศ. 16028 สิงหาคม พ.ศ. 1629
(14 August 1059–8 August 1086)
  ประมาณพ.ศ. 1583
พระโอรสในกิเซลเบิร์กแห่งลักเซมเบิร์ก
เคานท์เตสคลีเมนซ์แห่งอากีแตน
พ.ศ. 1618
6 พระองค์
8 สิงหาคม พ.ศ. 1629
พระชนมายุราว 46 พรรษา
เคานต์เฮนรีที่ 3 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Henry III of Luxembourg)
8 สิงหาคม พ.ศ. 1629พ.ศ. 1639
(8 August 1086–1096)
  ประมาณพ.ศ. 1613
พระโอรสในคอนราดที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์กกับเคานท์เตสคลีเมนซ์แห่งอากีแตน
ทรงไม่อภิเษกสมรส พ.ศ. 1639
พระชนมายุราว 26 พรรษา
เคานต์วิลเลียมที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(William I of Luxembourg)
พ.ศ. 1639พ.ศ. 1674
(1096–1131)
  ประมาณพ.ศ. 1624
พระโอรสในคอนราดที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์กกับเคานท์เตสคลีเมนซ์แห่งอากีแตน
เคาน์เตสมาธิลด์แห่งนอร์ธเฮล์ม
พ.ศ. 1648
3 พระองค์
พ.ศ. 1674
พระชนมายุราว 50 พรรษา
เคานท์คอนราดที่ 2 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Conrad II of Luxembourg)
พ.ศ. 1674พ.ศ. 1679
(1131–1136)
 
ประมาณพ.ศ. 1649
พระโอรสในวิลเลียมที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์กกับเคานท์เตสมาธิลด์แห่งนอร์ธเฮล์ม
เคานท์เตสเออร์เมนเกรดแห่งซุทเพน
พ.ศ. 1677
ไม่มีโอรสธิดา
พ.ศ. 1679
พระชนมายุราว 30 พรรษา

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-นาเมอร์

แก้
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
เคานท์เฮนรีที่ 4 ผู้เข้าใจยาก
(Henry IV the Blind)
พ.ศ. 1679พ.ศ. 1732
(1136–1189)
  ประมาณพ.ศ. 1655
พระโอรสในก็อดฟรีย์ที่ 1 แห่งนาเมอร์กับพระนางเออร์เมนซิดา
เคานท์เตสลอว์เร็ตแห่งฟลานเดอร์
พ.ศ. 1695

เคานท์เตสแอ็กเนสแห่งกิวส์เดอร์
พ.ศ. 1711
14 สิงหาคม พ.ศ. 1739
อิชเทอนัก
พระชนมายุราว 84 พรรษา
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
เคานท์ออตโตแห่งลักเซมเบิร์ก
(Otto of Luxembourg)
พ.ศ. 1739พ.ศ. 1740
(1196–1197)
  ประมาณมิถุนายน พ.ศ. 1713
พระราชโอรสในฟรีดริชที่ 1กับเบียทริซแห่งเบอร์กันดี
เคาน์เตสมาร์กาเร็ตแห่งบลัวส์
พ.ศ. 1733
2 พระองค์
13 มิถุนายน พ.ศ. 1743
เบซาคอน
พระชนมายุราว 30 พรรษา

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-นาเมอร์

แก้
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
เคานท์เตสเออร์เมนซีนแห่งลักเซมเบิร์ก
(Ermesinde of Luxembourg)
พ.ศ. 174012 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1790
(1197–12 February 1247)
ปกครองร่วมกับพระสวามี
  ประมาณกรกฎาคม พ.ศ. 1729
พระธิดาในเฮนรีที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์กกับเคานท์เตสแอ็กเนสแห่งกิวส์เดอร์
เคานท์เธโอบาล์ดที่ 1 แห่งบาร์
3 พระองค์

เคานท์วาเลรานที่ 3 แห่งลิมเบิร์ก
3 พระองค์
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1790
พระชนมายุราว 60 พรรษา
เคานท์เธโอบาล์ดที่ 1 แห่งบาร์
(Theobald I of Bar)
พ.ศ. 174013 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1757
(1197–13 February 1214)
ปกครองร่วมกับพระมเหสี
  ประมาณพ.ศ. 1701
พระโอรสในเรจินาดที่ 2 แห่งบาร์กับเคานท์เตสแอ็กเนส เดอ แชมปาญ
เคานท์เตสเออร์เมนซีนแห่งลักเซมเบิร์ก
3 พระองค์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1757
พระชนมายุราว 56 พรรษา
ดยุกวาเลรานที่ 3 แห่งลิมเบิร์ก
(Waleran III of Limburg)
พฤษภาคม พ.ศ. 17572 กรกฎาคม พ.ศ. 1769
(May 1214–2 July 1226)
ปกครองร่วมกับพระมเหสี
 
ประมาณพ.ศ. 1723
พระโอรสในเฮนรีที่ 3 แห่งลิมเบิร์กกับดัสเชสโซเฟียแห่งซารร์บัคเค่น
เคานท์เตสเออร์เมนซีนแห่งลักเซมเบิร์ก
3 พระองค์
2 กรกฎาคม พ.ศ. 1769
พระชนมายุราว 46 พรรษา

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-ลิมเบิร์ก

แก้
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
เคานท์เฮนรีที่ 5 มหาราชแห่งลักเซมเบิร์ก
(Henry V the Great of Luxembourg)
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 179024 ธันวาคม พ.ศ. 1824
(12 February 1247–24 December 1281)
  ประมาณพ.ศ. 1759
พระโอรสในวาเลรานที่ 3 แห่งลิมเบิร์กกับเคานท์เตสเออร์เมนซีนแห่งลักเซมเบิร์ก
เคานท์เตสมาร์กาเร็ตแห่งบาร์
4 มิถุนายน พ.ศ. 1783
7 พระองค์
24 ธันวาคม พ.ศ. 1824
พระชนมายุราว 65 พรรษา
เคานท์เฮนรีที่ 6 ผู้ถูกประณาม
(Henry VI the Condemned)
24 ธันวาคม พ.ศ. 18245 มิถุนายน พ.ศ. 1831
(24 December 1281–5 June 1288)
  ประมาณพ.ศ. 1783
พระโอรสในเฮนรีที่ 5 มหาราชแห่งลักเซมเบิร์กกับเคานท์เตสมาร์กาเร็ตแห่งบาร์
เคานท์เตสเบียทริซแห่งเอเวสเนส
22 พฤษภาคม พ.ศ. 1808
3 พระองค์
5 มิถุนายน พ.ศ. 1831
พระชนมายุราว 48 พรรษา
จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 7 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(Henry VII, Holy Roman Emperor)
5 มิถุนายน พ.ศ. 183124 สิงหาคม พ.ศ. 1856
(5 June 1288–24 August 1313)
  ประมาณพ.ศ. 1818
โอรสในเฮนรีที่ 6 ผู้ถูกประณามกับเคาน์เตสเบียทริซแห่งเอเวสเนส
มาร์กาเร็ตแห่งบราบันด์ สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
9 กรกฎาคม พ.ศ. 1835
3 พระองค์
24 สิงหาคม พ.ศ. 1856
พระชนมายุราว 38 พรรษา
เคานท์จอห์น พระเนตรบอด
(John the Blind)
24 สิงหาคม พ.ศ. 185626 สิงหาคม พ.ศ. 1889
(24 August 1313–26 August 1346)
  10 สิงหาคม พ.ศ. 1839
พระโอรสในไฮน์ริชที่ 7 กับมาร์กาเร็ตแห่งบราบันด์
สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย
1 กันยายน พ.ศ. 1853
5 พระองค์

เบียทริซแห่งบูร์บง สมเด็จพระราชินีแห่งโบฮีเมีย
พ.ศ. 1877
1 พระองค์
26 สิงหาคม พ.ศ. 1889
พระชนมายุ 50 พรรษา
จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(Charles IV, Holy Roman Emperor)
26 สิงหาคม พ.ศ. 1889พ.ศ. 1896
(26 August 1346–1353)
  14 พฤษภาคม พ.ศ. 1859
พระโอรสในเคานท์จอห์น ผู้ตาบอดกับสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย
บรานซ์แห่งวาลัวส์ สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
23 พฤษภาคม พ.ศ. 1866
2 พระองค์

แอนนาแห่งบาวาเรีย สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
11 มีนาคม พ.ศ. 1892
1 พระองค์

แอนนาแห่งชวิดนิกา สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
27 พฤษภาคม พ.ศ. 1896
2 พระองค์

เอลิซาเบธแห่งโพเมราเนีย สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
21 พฤษภาคม พ.ศ. 1906
6 พระองค์
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1921
พระชนมายุ 62 พรรษา
เคานท์แวนเซลอสที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Wenceslaus I of Luxembourg)
พ.ศ. 189613 มีนาคม พ.ศ. 1897
(1353–13 March 1354)
  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1880
พระโอรสในเคานท์จอห์น ผู้ตาบอดกับเบียทริซแห่งบูร์บง สมเด็จพระราชินีแห่งโบฮีเมีย
ดัสเชสโจแอนนาแห่งบราบันด์
มีนาคม พ.ศ. 1896
7 ธันวาคม พ.ศ. 1926
พระชนมายุ 46 พรรษา

ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก

แก้

ในพ.ศ. 1897 ประเทศได้เปลี่ยนเป็นดัชชี

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-ลิมเบิร์ก

แก้
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
ดยุกแวนเซลอสที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Wenceslaus I of Luxembourg)
13 มีนาคม พ.ศ. 18977 ธันวาคม พ.ศ. 1926
(13 March 1354–7 December 1383)
  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1880
พระโอรสในจอห์น ผู้ตาบอดกับเบียทริซแห่งบูร์บง สมเด็จพระราชินีแห่งโบฮีเมีย
ดัสเชสโจแอนนาแห่งบราบันด์
มีนาคม พ.ศ. 1896
7 ธันวาคม พ.ศ. 1926
พระชนมายุ 46 พรรษา
ดยุกแวนเซลอสที่ 2 ผู้เกียจคร้าน
(Wenceslas II the Lazy)
7 ธันวาคม พ.ศ. 1926พ.ศ. 1931
(7 December 1383–1388)
  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1904
พระราชโอรสในคาร์ลที่ 4 กับแอนนาแห่งชวิดนิกา สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
โจแอนนาแห่งบาวาเรีย สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
29 กันยายน พ.ศ. 1931
16 สิงหาคม พ.ศ. 1962
พระชนมายุ 58 พรรษา
มาร์เกรฟจ็อสท์แห่งโมราเวีย
(Jobst of Moravia)
พ.ศ. 193118 มกราคม พ.ศ. 1954
(1388–18 January 1411)
  ธันวาคม พ.ศ. 1894
พระโอรสในจอห์น เฮนรี มาร์เกรฟแห่งโมราเวียกับมาร์เกรฟวีนมาร์กาเร็ตแห่งทร็อปเปา
ดัสเชสเอลิซาเบธแห่งโอโปล
พ.ศ. 1935

ดัสเชสแอ็กเนสแห่งโอโปล
พ.ศ. 1917
18 มกราคม พ.ศ. 1954
พระชนมายุราว 59 พรรษา
ดัสเชสเอลิซาเบธที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Elisabeth I of Luxembourg)
18 มกราคม พ.ศ. 1954พ.ศ. 1987
(18 January 1411–1443)
ปกครองร่วมกับพระสวามี
 
พฤศจิกายน พ.ศ. 1933
พระธิดาในดยุกจอห์นแห่งกอลิทซ์กับดัสเชสริชาร์ดิสแห่งแม็คเลนบูร์ก-ชเวรีน
ดยุกแอนโทนีแห่งบราบันด์
16 กรกฎาคม พ.ศ. 1952
2 พระองค์

ดยุกจอห์นที่ 3 แห่งบาวาเรีย
พ.ศ. 1961
2 สิงหาคม พ.ศ. 1994
พระชนมายุราว 60 พรรษา
ดยุกแอนโทนีแห่งบราบันด์
(Anthony, Duke of Brabant)
18 มกราคม พ.ศ. 195425 ตุลาคม พ.ศ. 1958
(18 January 1411–25 October 1415)
ปกครองร่วมกับพระมเหสี
  สิงหาคม พ.ศ. 1927
พระโอรสในฟิลิปเดอะโบลด์ ดยุกแห่งเบอร์กันดีกับเคานท์เตสมาร์กาเร็ตที่ 3 แห่งฟลานเดอร์ส
ดัสเชสฌานน์แห่งแซงปอล
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1945
2 พระองค์

ดัสเชสเอลิซาเบธที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
พ.ศ. 1952
2 พระองค์
25 ตุลาคม พ.ศ. 1958
พระชนมายุราว 31 พรรษา
ดยุกจอห์นที่ 2 ผู้ไร้ความเมตตา
(John II the Pitiless)
10 มีนาคม พ.ศ. 1961-6 มกราคม พ.ศ. 1968
(10 March 1418–6 January 1425)
ปกครองร่วมกับพระมเหสี
  พ.ศ. 1917
พระโอรสในดยุกอัลเบิร์ตที่ 1 แห่งบาวาเรียกับดัสเชสมาร์กาเร็ตแห่งบริเอจ
ดัสเชสเอลิซาเบธที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
พ.ศ. 1961
6 มกราคม พ.ศ. 1968
พระชนมายุราว 51 พรรษา

ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์

พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
ดัสเชสเอลิซาเบธที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Elisabeth I of Luxembourg)
พ.ศ. 19872 สิงหาคม พ.ศ. 1994
(1443–2 August 1451)
 
พฤศจิกายน พ.ศ. 1933
พระธิดาในดยุกจอห์นแห่งกอลิทซ์กับดัสเชสริชาร์ดิสแห่งแม็คเลนบูร์ก-ชเวรีน
ดยุกแอนโทนีแห่งบราบันด์
16 กรกฎาคม พ.ศ. 1952
2 พระองค์

ดยุกจอห์นที่ 3 แห่งบาวาเรีย
พ.ศ. 1961
2 สิงหาคม พ.ศ. 1994
พระชนมายุราว 60 พรรษา
ดยุกลาดิสลอส ผู้หลังมรณกรรมแห่งบิดา
(Ladislaus the Posthumous)
2 สิงหาคม พ.ศ. 199423 พฤศจิกายน พ.ศ. 2000
(2 August 1451–23 November 1457)
  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1983
พระโอรสในอัลเบร็คท์ที่ 2กับเอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
ทรงไม่อภิเษกสมรส 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2000
พระชนมายุ 17 พรรษา
ดัสเชสแอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก
(Anne of Luxembourg)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 200013 พฤศจิกายน พ.ศ. 2005
(23 November 1457–13 November 1462)
อ้างสิทธิร่วมกับพระสวามี
  12 เมษายน พ.ศ. 1975
พระธิดาในอัลเบร็คท์ที่ 2กับเอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
ดยุกวิลเลียมที่ 3 แห่งลักเซมเบิร์ก
2 มิถุนายน พ.ศ. 1989
2 พระองค์
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2005
พระชนมายุ 30 พรรษา
ดยุกวิลเลียม ผู้กล้าหาญ
(William the Brave)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 200013 พฤศจิกายน พ.ศ. 2005
(23 November 1457–13 November 1462)
อ้างสิทธิร่วมกับพระมเหสี
  30 เมษายน พ.ศ. 1968
พระโอรสในเฟรเดอริคที่ 1กับอีเล็กเตรสแคทเทอรีนแห่งบรุนสวิค-ลุนเบิร์ก
ดัสเชสแอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก
2 มิถุนายน พ.ศ. 1989
2 พระองค์
17 กันยายน พ.ศ. 2025
พระชนมายุ 57 พรรษา
ดัสเชสเอลิซาเบธที่ 2 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Elisabeth II of Luxembourg)
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2005พ.ศ. 2010
(13 November 1462–1467)
อ้างสิทธิร่วมกับพระสวามี
  พ.ศ. 1979
พระธิดาในอัลเบร็คท์ที่ 2กับเอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
พระเจ้าคาซิเมียร์ที่ 4 จากีเลียนแห่งโปแลนด์
10 มีนาคม พ.ศ. 1997
13 พระองค์
30 สิงหาคม พ.ศ. 2048
พระชนมายุ 69 พรรษา
พระเจ้าคาซิเมียร์ที่ 4 จากีเลียนแห่งโปแลนด์
(Casimir IV Jagiellon)
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2005พ.ศ. 2010
(13 November 1462–1467)
อ้างสิทธิร่วมกับพระมเหสี
  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 1970
พระโอรสในวลาดิสเลาสที่ 2 ยากีลโลกับโซเฟียแห่งฮาลชานี
เอลิซาเบธแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งโปแลนด์
10 มีนาคม พ.ศ. 1997
13 พระองค์
7 มิถุนายน พ.ศ. 2035
พระชนมายุ 64 พรรษา

ในปีพ.ศ. 2010 เมื่อดัสเชสเอลิซาเบธที่ 2 ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ลักเซมเบิร์กพระองค์สุดท้าย ทรงได้สละสิทธิอันชอบธรรมของพระนางในราชบัลลังก์ พระโอรสของฟิลลิปเดอะกูด ดยุกแห่งเบอร์กันดีคือ ชาร์ลส์เดอะโบลด์ ดยุกแห่งเบอร์กันดีทรงยอมรับพระอิศริยยศนี้โดยรวมเข้ากับพระยศ"ดยุกแห่งเบอร์กันดี"

พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
ดยุกฟิลลิปที่ 1 ผู้มีเกียรติ
(Philip I the Good)
พ.ศ. 1986-15 มิถุนายน พ.ศ. 2010
(1443–15 June 1467)
  31 กรกฎาคม พ.ศ. 1939
พระโอรสในจอห์นเดอะเฟียร์เลสส์กับดัสเชสมาร์กาเร็ตแห่งบาวาเรีย
มิเชลแห่งวาลัวส์ ดัสเชสแห่งเบอร์กันดี
พ.ศ. 1952

บอนเนแห่งอาร์โทอิส ดัสเชสแห่งเบอร์กันดี
พ.ศ. 1656
2 พระองค์

อิสซาเบลลาแห่งโปรตุเกส ดัสเชสแห่งเบอร์กันดี
7 มกราคม พ.ศ. 1973
1 พระองค์
15 มิถุนายน พ.ศ. 2010
บรูจส์
พระชนมายุ 70 พรรษา
ดยุกชาร์ลส์ที่ 2 ผู้กล้า
(Charles II the Bold)
15 มิถุนายน พ.ศ. 2010-5 มกราคม พ.ศ. 2020
(15 June 1467–5 January 1477)
  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1976
พระโอรสในฟิลลิปเดอะกูดกับอิสซาเบลลาแห่งโปรตุเกส
เคานท์เตสแคทเทอรีนแห่งวาลัวส์
19 พฤษภาคม พ.ศ. 1983

เคานท์เตสอิสซาเบลลาแห่งบูร์บง
พ.ศ. 1997
1 พระองค์

มาร์กาเร็ตแห่งยอร์ก ดัสเชสแห่งเบอร์กันดี
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2011
5 มกราคม พ.ศ. 2020
นองซี
พระชนมายุ 43 พรรษา
ดัสเชสแมรีที่ 1 ผู้มั่งคั่ง
(Mary I the Rich)
5 มกราคม พ.ศ. 2020-27 มีนาคม พ.ศ. 2025
(5 January 1477–27 March 1482)
ปกครองร่วมกับพระสวามี
  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2000
พระธิดาในชาร์ลส์เดอะโบลด์กับเคานท์เตสอิสซาเบลลาแห่งบูร์บง
จักรพรรดิมักซีมีเลียนที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
18 สิงหาคม พ.ศ. 2020
2 พระองค์
27 มีนาคม พ.ศ. 2025
ปราสาทวิจเนนเดล
พระชนมายุ 25 พรรษา
มักซีมีเลียน
(Maximilian I the Last Knight)
5 มกราคม พ.ศ. 2020-27 มีนาคม พ.ศ. 2025
(5 January 1477–27 March 1482)
ปกครองร่วมกับพระมเหสี
22 มีนาคม พ.ศ. 2002
พระโอรสในฟรีดริชที่ 3กับเอเลเนอร์แห่งโปรตุเกส
ดัสเชสแมรีแห่งเบอร์กันดี
18 สิงหาคม พ.ศ. 2020
2 พระองค์

บิแอนกา มาเรีย สฟอร์ซา สมเด็จพระราชินีแห่งเยอรมนี
16 มีนาคม พ.ศ. 2037
12 มกราคม พ.ศ. 2025
เวลซ์
พระชนมายุ 59 พรรษา

ในปีพ.ศ. 2025/พ.ศ. 2049 ลักเซมเบิร์กได้ปกครองโดยราชวงศ์ฮับบูร์ก หลังจากการสละราชสมบัติของจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 ดัชชีแห่งลักเซมเบิร์กจึงตกเป็นของราชวงศ์ฮับบูร์กสายสเปน

พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
ดยุกฟิลิปที่ 2 ผู้หล่อเหลา
(Philip II the Handsome)
27 มีนาคม พ.ศ. 2025-25 กันยายน พ.ศ. 2049
(27 March 1482–25 September 1506)
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2021
พระโอรสในแม็กซิมิเลียนที่ 1กับดัสเชสแมรีแห่งเบอร์กันดี
สมเด็จพระราชินีนาถโจแอนนาแห่งคาสตีล
20 ตุลาคม พ.ศ. 2039
6 พระองค์
25 กันยายน พ.ศ. 2049
บูร์โกส
พระชนมายุ 28 พรรษา
ดยุกชาร์ลส์ที่ 3 เดอะ โกลเดน วัน
(Charles III the Golden One)
25 กันยายน พ.ศ. 2049-16 มกราคม พ.ศ. 2099
(25 September 1506–16 January 1556)
  24 มกราคม พ.ศ. 2043
พระโอรสในฟิลิป ผู้หล่อเหลากับสมเด็จพระราชินีนาถโจแอนนาแห่งคาสตีล
อิซาเบลลาแห่งโปรตุเกส สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
11 มีนาคม พ.ศ. 2063
3 พระองค์
21 กันยายน พ.ศ. 2101
อารามแห่งยัสเต
พระชนมายุ 58 พรรษา
ดยุกฟิลิปที่ 3 ผู้รอบคอบ
(Philip III the Prudent)
16 มกราคม พ.ศ. 2099-13 กันยายน พ.ศ. 2141
(16 January 1556–13 September 1598)
  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2070
พระโอรสในคาร์ลที่ 5กับอิซาเบลลาแห่งโปรตุเกส
เจ้าหญิงมาเรีย มานูเอลาแห่งโปรตุเกส
พ.ศ. 2070
1 พระองค์

สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2096

เอลิซาเบธแห่งวาลัวส์ สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
16 มกราคม พ.ศ. 2102
5 พระองค์


อันนาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งสเปนและโปรตุเกส
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2113
5 พระองค์
13 กันยายน พ.ศ. 2141
มาดริด
พระชนมายุ 71 พรรษา
ดัสเชสอิสซาเบลลา คลารา ยูจีเนียแห่งลักเซมเบิร์ก
(Infanta Isabella Clara Eugenia of Spain)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2141-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2164
(6 May 1598–13 July 1621)
ปกครองร่วมกับพระสวามี
  12 สิงหาคม พ.ศ. 2109
พระธิดาในเฟลีเปที่ 2กับเอลิซาเบธแห่งวาลัวส์ สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
อาร์ชดยุกอัลเบิร์ตที่ 7 แห่งออสเตรีย
18 เมษายน พ.ศ. 2142
1 ธันวาคม พ.ศ. 2176
บรัสเซลส์
พระชนมายุ 67 พรรษา
อาร์ชดยุกอัลเบิร์ตที่ 7 แห่งออสเตรีย
(Albert VII,Archduke of Austria)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2141-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2164
(6 May 1598–13 July 1621)
ปกครองร่วมกับพระมเหสี
  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2102
พระโอรสในแม็กซิมิเลียนที่ 2กับมาเรียแห่งออสเตรีย
เจ้าหญิงอิสซาเบลลา คลารา ยูจีเนียแห่งสเปน
18 เมษายน พ.ศ. 2142
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2164
พระชนมายุ 61 พรรษา
ดยุกฟิลิปที่ 4 ผู้อ้วนท้วม
(Philip IV the Fat)
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2164-17 กันยายน พ.ศ. 2208
(31 July 1621–17 September 1665)
  8 กันยายน พ.ศ. 2148
พระโอรสในเฟลีเปที่ 3กับมาร์กาเร็ตแห่งออสเตรีย
เอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศส สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2158
7 พระองค์

มาเรียนาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสเปน
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2128
5 พระองค์
17 กันยายน พ.ศ. 2208
มาดริด
พระชนมายุ 60 พรรษา
ดยุกชาร์ลส์ที่ 4 ผู้ต้องสาป
(Charles IV the Bewitched)
17 กันยายน พ.ศ. 2208-1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
(17 September 1665–1 November 1700)
  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2204
พระโอรสในเฟลีเปที่ 4กับมาเรียนาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
มาเรีย หลุยส์แห่งออร์เลอองส์ สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2222

มาเรีย อันนาแห่งพาลาทิเนท-น็อยแบร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2233
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
มาดริด
พระชนมายุ 38 พรรษา

ในช่วงสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนปีพ.ศ. 2245 ถึงพ.ศ. 2257 ดินแดนได้กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าชายฟิลิปแห่งอองจูผู้เป็นพระนัดดาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส สายราชวงศ์บูร์บงกับอาร์ชดยุกชาร์ลส์แห่งออสเตรียพระโอรสในสมเด็จพระจักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สายราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ในปีพ.ศ. 2255 ลักเซมเบิร์กและนาเมอร์ได้ถูกครอบครองโดยอิเล็กเตอร์แม็กซิมิลเลียนที่ 2 เอ็มมานูเอลแห่งบาวาเรียโดยพันธมิตรฝรั่งเศส ด้วยจุดจบแห่งสงครามในปีพ.ศ. 2256 และสนธิสัญญาอูเทร็คท์ อิเล็กเตอร์เอ็มมานูเอลทรงฟื้นฟูรัฐอิเล็กเตอร์แห่งบาวาเรียและในปีพ.ศ. 2256 ลักเซมเบิร์กจึงถูกครอบครองโดยราชวงศ์ฮับส์บูรก์สายออสเตรียอีกครั้งหนึ่ง

พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
ดยุกฟิลิปที่ 5 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Philip V of Luxembourg)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243-พ.ศ. 2255
(1 November 1700–1712)
  19 ธันวาคม พ.ศ. 2226
พระโอรสในดอว์ฟินหลุยส์กับมาเรีย แอนนาแห่งบาวาเรีย
มาเรีย ลุยซาแห่งซาวอย สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสเปน
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2244
4 พระองค์

เอลิซาเบธแห่งปาร์มา สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
24 ธันวาคม พ.ศ. 2257
7 พระองค์
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2289
มาดริด
พระชนมายุ 62 พรรษา
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
ดยุกแม็กซิมิลเลียนที่ 2 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Maximilian II of Luxembourg)
พ.ศ. 2255-11 เมษายน พ.ศ. 2256
(1712–11 April 1713)
  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2205
พระโอรสในเฟอร์ดินานด์ มาเรียแห่งบาวาเรียกับเฮนเรียต อเดเลดแห่งซาวอย
มาเรีย แอนโตเนียแห่งออสเตรีย อิเล็กเตรสแห่งบาวาเรีย
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2228
3 พระองค์

เจ้าหญิงเทเรซา คุนนิกุนดา โซเบรสกาแห่งโปแลนด์
2 มกราคม พ.ศ. 2238
10 พระองค์
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2269
มิวนิก
พระชนมายุ 63 พรรษา
พระปรมาภิไธย พระราชสมภพ อภิเสกสมรสและรัชทายาท สวรรคต
ดยุกชาร์ลส์ที่ 5 แห่งลักเซมเบิร์ก
(Charles V of Luxembourg)
11 เมษายน พ.ศ. 2256-20 ตุลาคม พ.ศ. 2283
(11 April 1713–20 October 1740)
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2228
พระโอรสในลีโอโพลด์ที่ 1กับอาร์คดัสเชสเอเลนอร์ แม็กเดเลนาแห่งพาลาทิเน็ต-เนาบูร์ก
อาร์คดัสเชสเอลิซาเบธ คริสทินแห่งบรุนสวิก-วอลเฟนบัทเทิล
1 สิงหาคม พ.ศ. 2251
4 พระองค์
20 ตุลาคม พ.ศ. 2283
เวียนนา
พระชนมายุ 55 พรรษา
ดัสเชสมาเรียที่ 2 เทเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก
(Maria II Theresa of Luxembourg)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2283-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2323
(20 October 1740–29 November 1780)
  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2260
พระราชธิดาในคาร์ลที่ 6 กับเอลิซาเบธ คริสทินแห่งบรุนสวิก-วอลเฟนบัทเทิล
จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2279
16 พระองค์
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2323
พระราชวังหลวงฮอฟบูร์ก
พระชนมายุ 63 พรรษา
พระปรมาภิไธย/พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราชสมภพ อภิเษกสมรสและพระรัชทายาท สวรรคต
ดยุกโจเซฟแห่งลักเซมเบิร์ก
(Joseph of Luxembourg)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2323-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2333
(29 November 1780–20 February 1790)
  13 มีนาคม พ.ศ. 2284
พระราชโอรสในฟรันซ์ที่ 1 กับจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา
เจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งปาร์มา
6 ตุลาคม พ.ศ. 2303
2 พระองค์

มาเรีย โยเซฟาแห่งบาวาเรีย จักรพรรดินีโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
23 มกราคม พ.ศ. 2308
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2333
เวียนนา
พระชนมพรรษา 48 พรรษา
ดยุกลีโอโพลด์แห่งลักเซมเบิร์ก
(Leopold of Luxembourg)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2333-1 มีนาคม พ.ศ. 2335
(20 February 1790-1 March 1792)
  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2290
พระราชโอรสในฟรันซ์ที่ 1กับจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา
มาเรีย ลุยซาแห่งสเปนจักรพรรดินีโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
5 สิงหาคม พ.ศ. 2308
16 พระองค์
1 มีนาคม พ.ศ. 2335
เวียนนา
พระชนมพรรษา 44 พรรษา
ดยุกฟรันซ์แห่งลักเซมเบิร์ก
(Francis of Luxembourg)
1 มีนาคม พ.ศ. 2335-พ.ศ. 2337
(1 March 1792-1794)
  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2311
พระราชโอรสในลีโอโพลด์ที่ 2กับมาเรีย ลุยซาแห่งสเปน
ดัชเชสเอลิซาเบธแห่งวืร์ทเต็มเบิร์ก
6 มกราคม พ.ศ. 2331
1 พระองค์

เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซ่าแห่งเนเปิลส์และซิชิลีส์
15 กันยายน พ.ศ. 2333
12 พระองค์

อาร์คดัชเชสมาเรีย ลูโดวิก้าแห่งออสเตรีย-เอสต์
6 มกราคม พ.ศ. 2341

เจ้าหญิงแคโรไลน์ ออกัสต้าแห่งบาวาเรีย
29 ตุลาคม พ.ศ. 2359
2 มีนาคม พ.ศ. 2378
เวียนนา
พระชนมพรรษา 67 พรรษา

ลักเซมเบิร์กได้ถูกยึดครองโดยเหล่านักปฏิวัติฝรั่งเศสในระหว่าง พ.ศ. 2337 ถึง พ.ศ. 2356 ในการประชุมแห่งเวียนนาได้มีการยกระดับดินแดนเป็น "แกรนด์ดัชชี" และให้สิทธิ์ในการปกครองแก่สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็มที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์

แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก

แก้
 
ธงประจำพระองค์แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก

แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์กเป็นตำแหน่งของพระประมุขของลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศเดียวในโลกที่ปกครองแบบราชรัฐซึ่งได้รับการสถาปนาเมื่อปีพ.ศ. 2358 บนการรวมกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ภายใต้ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา

รัฐธรรมนูญแห่งลักเซมเบิร์กได้กำหนดสถานะของแกรนด์ดยุกว่า "แกรนด์ดยุกเป็นพระประมุขแห่งรัฐ ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพและทรงเป็นผู้ค้ำจุนเอกราชของชาติ พระองค์ทรงสามารถใช้อำนาจเต็มด้วยการเห็นพ้องกันในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งประเทศ"

พระปรมาภิไธย/พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราชสมภพ อภิเษกสมรสและพระรัชทายาท สวรรคต
แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
(William I of Luxembourg)
15 มีนาคม พ.ศ. 2358-7 ตุลาคม พ.ศ. 2383
(15 March 1815-7 October 1840)
  24 สิงหาคม พ.ศ. 2315
พระราชโอรสในวิลเล็มที่ 5กับเจ้าหญิงวิลเฮลมินาแห่งปรัสเซีย
เจ้าหญิงวิลเฮลมิเนแห่งปรัสเซีย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2334
6 พระองค์
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2386
เบอร์ลิน
พระชนมพรรษา 71 พรรษา
แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 2 แห่งลักเซมเบิร์ก
(William II of Luxembourg)
7 ตุลาคม พ.ศ. 2383-17 มีนาคม พ.ศ. 2392
(7 October 1840-17 March 1849)
  6 ธันวาคม พ.ศ. 2335
พระราชโอรสในวิลเล็มที่ 1กับเจ้าหญิงวิลเฮลมิเนแห่งปรัสเซีย
เจ้าหญิงแอนนา ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2359
9 พระองค์
17 มีนาคม พ.ศ. 2392
ทิลเบิร์ก
พระชนมพรรษา 56 พรรษา
แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 3 แห่งลักเซมเบิร์ก
(William III of Luxembourg)
17 มีนาคม พ.ศ. 2392-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
(17 March 1849-23 November 1890)
  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2360
พระราชโอรสในวิลเล็มที่ 2กับแอนนา ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย
เจ้าหญิงโซฟีแห่งเวือร์เทมเบิร์ก
18 มิถุนายน พ.ศ. 2382
3 พระองค์

เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งวัลเด็คและไพร์มอนต์
7 มกราคม พ.ศ. 2422
1 พระองค์
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
พระราชวังเฮ็ท ลู
พระชนมพรรษา 73 พรรษา

ภายใต้พ.ศ. 2328 ข้อตกลงราชสกุลนัสเซา ดินแดนต่างๆของราชวงศ์นัสเซาในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในข้อตกลง(ลักเซมเบิร์กและรัฐนัสเซา)ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎบัตรซาลลิคได้นำมาซึ่งมรดกโดยสตรีหรือผ่านทางสตรีในโอกาสการสูญสิ้นทายาทที่เป็นบุรุษแห่งราชวงศ์ เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเล็มที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จสวรรคต เจ้าหญิงวิลเฮลมินาทรงเป็นรัชทายาทเพียงพระองค์เดียวได้ขึ้นครองราชสมบัติเนเธอร์แลนด์ โดยไม่ผูกมัดตามข้อตกลงของราชสกุล อย่างไรก็ตามราชบัลลังก์ลักเซมเบิร์กได้ผ่านไปถึงเชื้อสายบุรุษของราชวงศ์นัสเซาสายอื่น คือ ดยุกอดอลฟ์ผู้ถูกขับออกจากตำแหน่งดยุกแห่งนัสเซาและเป็นประมุขของสายราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก

ในปีพ.ศ. 2448 เจ้าชายนิโคลอส วิลเฮล์มแห่งนัสเซาผู้เป็นพระอนุชาต่างมารดาของแกรนด์ดยุกอดอลฟีสิ้นพระชนม์ มีพระโอรสคือเคานท์จอร์จ นิโคลอสแห่งมาเรนเบิร์ก อย่างไรก็ตามทรงเป็นทายาทของการสมรสของต่างฐานะ เพราะฉะนั้นทรงเป็นสมาชิกของราชวงศ์เพียงทางนิตินัย ในปีพ.ศ. 2450 แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์กผู้เป็นพระโอรสเพียงองค์เดียวของแกรนด์ดยุกอดอลฟ์ได้รับสิทธิการชอบธรรมแก่พระธิดาองค์โตคือ เจ้าหญิงมารี อเดเลด ซึ่งเป็นสิทธิในการสืบราชสมบัติด้วยความบริสุทธิ์แห่งการไร้บุรุษในราชวงศ์ และระบุไว้ในกฎดั้งเดิมราชสกกุลนัสเซา พระนางจึงทรงเป็นแกรนด์ดัสเชสพระองค์แรกผู้ปกครองแกรนด์ดัชชีแห่งลักเซมเบิร์กเมื่อพระบิดาเสด็จสวรรคตในปีพ.ศ. 2455 และทรงสละราชสมบัติในปีพ.ศ. 2462 พระขนิษฐาจึงครองราชย์สืบต่อคือแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก ผู้ซึ่งอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา เจ้าชายในอดีตดัชชีแห่งพาร์มา เชื้อสายของพระนางได้ครองราชย์สืบต่อมาจนปัจจุบัน เป็นการดำเนินต่อของราชวงศ์นัสเซาและได้สถาปนาราชวงศ์บูร์บง สายบูร์บง-ปาร์มา

พระนามาภิไธย/พระฉายาลักษณ์ พระราชสมภพ อภิเษกสมรสและพระรัชทายาท สวรรคต
แกรนด์ดยุกอดอลฟ์แห่งลักเซมเบิร์ก
(Adolphe of Luxembourg)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448
(23 November 1890-17 November 1905)
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2360
พระราชโอรสในวิลเล็มแห่งนัสเซากับหลุยส์แห่งแซ้กซ์-ฮิลด์เบิร์กเฮาเซน
แกรนด์ดัสเชสเยลิซาเวตา มิเฮย์รอฟนาแห่งรัสเซีย
31 มกราคม พ.ศ. 2387
1 พระองค์

เจ้าหญิงอเดลเฮด-มารีแห่งอันฮัลท์-เดสเซา
23 เมษายน พ.ศ. 2394
5 พระองค์
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448
เลนเจียส์
พระชนมายุ 88 พรรษา
แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก
(William IV of Luxembourg)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455
(17 November 1905-25 February 1912)
  22 เมษายน พ.ศ. 2395
พระราชโอรสในอดอลฟ์แห่งลักเซมเบิร์กกับอเดลเฮด-มารีแห่งอันฮัลท์-เดสเซา
เจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส
24 มิถุนายน พ.ศ. 2436
6 พระองค์
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455
คอลมาร์-เบิร์ก
พระชนมายุ 59 พรรษา
แกรนด์ดัชเชสมารี-อเดเลดแห่งลักเซมเบิร์ก
(Marie-Adélaïde of Luxembourg)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455-14 มกราคม พ.ศ. 2462
(25 February 1912-14 January 1919)
  14 มิถุนายน พ.ศ. 2437
พระราชธิดาในวิลเล็มที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์กกับเจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส
ไม่ทรงอภิเษกสมรส 14 มกราคม พ.ศ. 2462
บาวาเรีย
พระชนมายุ 29 พรรษา
แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
(Charlotte of Luxembourg)
14 มกราคม พ.ศ. 2462-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(14 January 1919-12 November 1964)
  23 มกราคม พ.ศ. 2439
พระราชธิดาในวิลเล็มที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์กกับเจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส
เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462
6 พระองค์
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
พระชนมายุ 89 พรรษา
แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
(Jean of Luxembourg)
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507-7 ตุลาคม พ.ศ. 2543
(12 November 1964-7 October 2000)
  5 มกราคม พ.ศ. 2464
พระราชโอรสในเจ้าชายเฟลิกซ์กับแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
แกรนด์ดัชเชสโจเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
9 เมษายน พ.ศ. 2496
5 พระองค์
23 เมษายน พ.ศ. 2562
พระชนมายุ 98 พรรษา
แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก
(Henri of Luxembourg)
7 ตุลาคม พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน
(7 October 2000-Incumbent)
  16 เมษายน พ.ศ. 2498
พระราชโอรสในฌองแห่งลักเซมเบิร์กกับโจเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งเบลเยี่ยม
มาเรีย เทเรซา เมสตร์ ยี บราทิสตา-เฟลลา
4 กุมภาพันธ์/14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
5 พระองค์
ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grand_Dukes_of_Luxembourg#House_of_Nassau-Weilburg
  • Thewes, Guy (2003). Les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1848 (PDF) (ภาษาฝรั่งเศส) (Édition limitée ed.). Luxembourg City: Service Information et Presse. ISBN 2-87999-118-8. สืบค้นเมื่อ 2007-07-01. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |month= ถูกละเว้น (help)
  • (ฝรั่งเศส)/(เยอรมัน) "Archives of Mémorial A". Service central de législation. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-06-14. สืบค้นเมื่อ 2007-07-01.