แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก

แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก (พระนามเดิม มาเรีย เตเรซา เมสเตร อี บาติสตา-ฟายา: ประสูติ 22 มีนาคม พ.ศ. 2499) เป็นแกรนด์ดัชเชส พระวรชายา พระองค์ปัจจุบันแห่งลักเซมเบิร์ก พระมเหสีในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก

มาเรีย เตเรซา
แกรนด์ดัชเชสแห่งลักเซมเบิร์ก
ระหว่าง7 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
ก่อนหน้าโฌเซฟีน-ชาร์ล็อต
รัชทายาทสเตฟานี
คู่อภิเษกแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก
พระบุตร
ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-นัสเซา (เสกสมรส)
พระบิดาโคเซ อันโตเนียว เมสเตร อี บาติสตา-ฟายา
พระมารดามาเรีย เตราซา อี บาติสตา-ฟายา เด เมสเตร
พระราชสมภพ22 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
อาบานา ประเทศคิวบา
ศาสนาโรมันคาทอลิก

ช่วงต้นพระชนม์ชีพและการศึกษา แก้ไข

แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก พระราชสมภพในมาเรียนเนา กรุงอาบานา ประเทศคิวบา ทรงเป็นบุตรีของนายโคเซ อันโตเนียว เมสเตร อี บาติสตา-ฟายา กับนางมาเรีย เตราซา อี บาติสตา-ฟายา เด เมสเตร ทั้งคู่มาจากครอบครัวชนชั้นกระฎุมพี ผู้มีเชื้อสายสเปน

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502 เมื่อเกิดการปฏิวัติคิวบา มาเรีย เตเรซาได้ออกจากคิวบาพร้อมกับพ่อแม่ของเธอ ครอบครัวได้ตั้งถิ่นฐานที่ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งได้ศึกษาในวัยเยาว์ที่โรงเรียนแมรีเมานต์ จากพ.ศ. 2504 ได้ศึกษาที่ Lycée Français ในวัยเด็กพระองค์ได้เข้าฝึกบัลเล่ต์และร้องเพลง ได้ฝึกเล่นสกี สเก็ตน้ำแข็งและกีฬาทางน้ำ พระองค์ได้อาศัยที่ นิวยอร์ก,แซนเทนเดอร์ สเปนและกรุงเจนีวา

ในพ.ศ. 2523 ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจนีวา สายรัฐศาสตร์ นางสาวเมสตร์ได้พบกับเจ้าชายอ็องรีที่มหาวิทยาลัยนั้น และได้เรียนวิชาต่างๆร่วมกัน

อภิเษกสมรสและพระราชวงศ์ แก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซา
 
ตราประจำพระองค์
การทูลเฮอร์ รอยัล ไฮเนส
การขานรับยัวร์ รอยัล ไฮเนส
ลำดับโปเจียม2
 
แกรนด์ดยุกอ็องรีที่ 1 และแกรนด์ดัสเชสมาเรีย เทเรซา พระมเหสี

มาเรีย เทรเซา เมสตร์ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์กในวันที่ 4 กุมภาพันธ์/14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ทั้งคู่มีพระราชโอรส-ธิดารวม 5 พระองค์ ได้แก่

และพระนัดดา 5 พระองค์ ได้แก่

อ้างอิง แก้ไข

ก่อนหน้า แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก ถัดไป
แกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก   แกรนด์ดัสเชสแห่งลักเซมเบิร์ก
(บูร์บง-ปาร์มา)
(ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก)

(พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ
แกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก    
ดัสเชสแห่งนัสเซา
(ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก)
ภายใต้กฎหมาย

(พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ