รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระประมุขแห่งลักเซมเบิร์ก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระประมุขแห่งลักเซมเบิร์ก

เคานท์เตสแห่งลักเซมเบิร์ก (Countess consort of Luxembourg) แก้

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-อาร์เดนเนส (พ.ศ. 1506 - พ.ศ. 1679) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เคานท์เตสเฮ็ดวิกแห่งนอร์ดกาว
Hedwig of Nordgau
อีเบิร์นฮาร์ดที่ 4 เคานท์แห่งนอร์ดกาว
(ราชวงศ์คอนราด)
พ.ศ. 1480 พ.ศ. 1493 พ.ศ. 1506
สถาปนาประเทศ
13 ธันวาคม พ.ศ. 1535 13 ธันวาคม พ.ศ. 1535 เคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์ก
  เคานท์เตสเออร์เมนทรูดแห่งกลีเบิร์ก
Ermentrude of Gleiberg
ไม่ปรากฏนาม พ.ศ. 1507 หลังพ.ศ. 1528/1533 หลังพ.ศ. 1528/1533 หลังพ.ศ. 1538 หลังพ.ศ. 1538 เคานท์เฟรเดอริคที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
  ดัสเชสคลีเมนเทียแห่งอากีแตน
Clementia of Aquitaine
วิลเลียมที่ 7 ดยุคแห่งอากีแตน
(ราชวงศ์รัมนูลฟิดส์)
พ.ศ. 1603 พ.ศ. 1618 พ.ศ. 1618 8 สิงหาคม พ.ศ. 1629
พระสวามีสวรรคต
4 มกราคม พ.ศ. 1685 เคานท์คอนราดที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
  เคานท์เตสมาธิลด์แห่งนอร์ธเฮล์ม หรือ ลูอิทการ์ด
Mathilde/Luitgarde of Northeim
คูโนแห่งนอร์ธเฮล์ม เคานท์แห่งบิร์ชลิงเง็น
(ราชวงศ์นอร์ธเฮล์ม)
ไม่ปรากฏหลักฐาน พ.ศ. 1648 พ.ศ. 1648 หลังพ.ศ. 1663 หลังพ.ศ. 1663 เคานท์วิลเลียมที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
  เคานท์เตสเออร์เมนเกรดแห่งซุทเพน
Ermengarde Countess of Zutphen
ออตโต เคานท์แห่งซุทเพน ไม่ปรากฏหลักฐาน พ.ศ. 1677 พ.ศ. 1677 พ.ศ. 1679
พระสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1681 เคานท์คอนราดที่ 2 แห่งลักเซมเบิร์ก

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-นาเมอร์ (พ.ศ. 1679 - พ.ศ. 1739) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เคานท์เตสลอว์เร็ตแห่งฟลานเดอร์
Laurette of Flanders
ตรีเอร์รี เคานท์แห่งฟลานเดอร์
(ราชวงศ์เมทซ์)
พ.ศ. 1673 พ.ศ. 1695/1702 พ.ศ. 1695/1702 พ.ศ. 1706
ทรงหย่า
พ.ศ. 1718 เคานท์เฮนรีที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก
  เคานท์เตสแอ็กเนสแห่งกิวส์เดอร์
Agnes of Guelders
เฮนรีที่ 1 เคานท์แห่งกิวส์เดอร์
(ราชวงศ์วาสเซนเบิร์ก)
ไม่ปรากฏหลักฐาน พ.ศ. 1711/1714 พ.ศ. 1711/1714 หลังพ.ศ. 1729 หลังพ.ศ. 1729 เคานท์เฮนรีที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก

ราชวงศ์โฮเฮ็นสเตาเฟ็น (พ.ศ. 1739 - พ.ศ. 1740) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เคานท์เตสมาร์กาเร็ตแห่ง
บลัว

Margaret, Countess of Blois
เธโอบาล์ดที่ 5 เคานท์แห่งบลัว
(ราชวงศ์บลัว)
พ.ศ. 1707/1713 พ.ศ. 1733 14 สิงหาคม พ.ศ. 1739
พระสวามีครองราชย์
พ.ศ. 1740
ประเทศกลับคืนสู่อำนาจการปกครองของราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก
12 กรกฎาคม พ.ศ. 1773 เคานท์ออตโต 1 แห่งเบอร์กันดี

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-นาเมอร์ (พ.ศ. 1740 - พ.ศ. 1790) แก้

ไม่มี เนื่องจากเคานท์เตสเออร์เมนซีนแห่งลักเซมเบิร์กพระประมุขทรงให้พระสวามีทั้งสองพระองค์ครองราชบัลลังก์ร่วมกับพระนาง คือ เคานท์เธโอบาล์ดที่ 1 แห่งบาร์และดยุกวาเลรานที่ 3 แห่งลิมเบิร์ก

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-ลิมเบิร์ก (พ.ศ. 1790 - พ.ศ. 1897) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เคานท์เตสมาร์กาเร็ตแห่งบาร์
Margaret of Bar
เฮนรีที่ 2 เคานท์แห่งบาร์
(ราชวงศ์บาร์)
พ.ศ. 1763 4 มิถุนายน พ.ศ. 1783 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1790
พระสวามีครองราชย์
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 1818 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 1818 เคานท์เฮนรีที่ 5 แห่งลักเซมเบิร์ก
  เคานท์เตสเบียทริซแห่งเอเวสเนส
Beatrice of Avesnes
บาล์ดวิน ลอร์ดแห่งโบมอนต์
(ราชวงศ์เอเวสเนส)
พ.ศ. 1785 22 พฤษภาคม พ.ศ. 1808 24 ธันวาคม พ.ศ. 1824
พระสวามีครองราชย์
5 มิถุนายน พ.ศ. 1831
พระสวามีสวรรคต
1 มีนาคม พ.ศ. 1864 เคานท์เฮนรีที่ 6 แห่งลักเซมเบิร์ก
  เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตแห่ง
บราบันด์

Margaret of Brabant
จอห์นที่ 1 ดยุคแห่งบราบันด์
(ราชวงศ์เรจินาร์)
4 ตุลาคม พ.ศ. 1819 9 กรกฎาคม พ.ศ. 1835 9 กรกฎาคม พ.ศ. 1835 14 ธันวาคม พ.ศ. 1854 14 ธันวาคม พ.ศ. 1854 สมเด็จพระจักรพรรดิไฮนริคที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย
Elizabeth, Queen consort of Bohemia
สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 2 แห่งโบฮีเมีย
(ราชวงศ์เปรมีสลิด)
20 มกราคม พ.ศ. 1835 1 กันยายน พ.ศ. 1853 24 สิงหาคม พ.ศ. 1856
พระสวามีครองราชย์
28 กันยายน พ.ศ. 1873 14 ธันวาคม พ.ศ. 1854 พระเจ้าจอห์นแห่งโบฮีเมีย
  เจ้าหญิงเบียทริซแห่งบูร์บง
Beatrice of Bourbon
หลุยส์ที่ 1 ดยุคแห่งบูร์บง
(ราชวงศ์บูร์บง)
พ.ศ. 1863 18 มีนาคม พ.ศ. 1892 18 มีนาคม พ.ศ. 1892 26 สิงหาคม พ.ศ. 1889
พระสวามีสวรรคต
27 ธันวาคม พ.ศ. 1926 พระเจ้าจอห์นแห่งโบฮีเมีย
  เจ้าหญิงบรานซ์แห่งวาลัวส์
Blanche of Valois
ชาร์ลส์ เคานท์แห่งวาลัวส์
(ราชวงศ์วาลัวส์)
พ.ศ. 1859 23 พฤษภาคม พ.ศ. 1866 26 สิงหาคม พ.ศ. 1889
พระสวามีครองราชย์
1 สิงหาคม พ.ศ. 1891 1 สิงหาคม พ.ศ. 1891 จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  เจ้าหญิงแอนนาแห่งบาวาเรีย
Anna of Bavaria
รูดอล์ฟที่ 2 เคานท์พาลาทีนแห่งไรน์
(ราชวงศ์วาลัวส์)
26 กันยายน พ.ศ. 1872 11 มีนาคม พ.ศ. 1892 11 มีนาคม พ.ศ. 1892 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1896 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1896 จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  เจ้าหญิงแอนนาแห่งชวิดนิกา
Anna of Świdnica
เฮนรีที่ 2 ดยุคแห่งชวิดนิกา
(ราชวงศ์เพียต)
พ.ศ. 1882 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1896 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1896 พ.ศ. 1896
ประเทศถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่พระเทวัน(น้องเขย)
11 กรกฎาคม พ.ศ. 1905 จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  เจ้าหญิงโจแอนนา ดัสเชสแห่งบราบันด์
Joanna, Duchess of Brabant
จอห์นที่ 3 ดยุคแห่งบราบันด์
(ราชวงศ์เรจินาร์)
24 มิถุนายน พ.ศ. 1865 มีนาคม พ.ศ. 1895 พ.ศ. 1896
พระสวามีครองราชย์
13 มีนาคม พ.ศ. 1897
ได้รับการสถาปนาจากเคานท์เตสเป็นดัสเชส
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 1949 เคานท์แวนเซลอสที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก

ดัสเชสแห่งลักเซมเบิร์ก แก้

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 1897 - พ.ศ. 1986) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงโจแอนนา ดัสเชสแห่งบราบันด์
Joanna, Duchess of Brabant
จอห์นที่ 3 ดยุคแห่งบราบันด์
(ราชวงศ์เรจินาร์)
24 มิถุนายน พ.ศ. 1865 มีนาคม พ.ศ. 1895 13 มีนาคม พ.ศ. 1897
เลื่อนพระอิศริยยศจากเคานท์เตสเป็นดัสเชส
7 ธันวาคม พ.ศ. 1926
พระสวามีสวรรคต
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 1949 ดยุคแวนเซลอสที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
  เจ้าหญิงโจแอนนาแห่งบาวาเรีย
Joanna of Bavaria
อัลเบิร์ตที่ 1 ดยุคแห่งบาวาเรีย
(ราชวงศ์วิตเตลส์บาค)
พ.ศ. 1905 29 กันยายน พ.ศ. 1913 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1921
พระสวามีครองราชย์
31 ธันวาคม พ.ศ. 1929 31 ธันวาคม พ.ศ. 1929 พระเจ้าเวนเซลแห่งชาวโรมัน
  ดัสเชสแอ็กเนสแห่งโอโปล
Agnes of Opole
บอลโกที่ 2 ดยุคแห่งโอโปล
(ราชวงศ์เพียส)
ไม่ปรากฏหลักฐาน พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
พระสวามีครองราชย์
18 มกราคม พ.ศ. 1954
พระสวามีสวรรคต
1 เมษายน พ.ศ. 1956 มาร์เกรฟจ็อสท์แห่งโมราเวีย

ราชวงศ์วาลัวส์-เบอร์กันดี (พ.ศ. 1986 - พ.ศ. 2025) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งโปรตุเกส
Isabella of Portugal
พระเจ้าโจเอาที่ 1 แห่งโปรตุเกส
(ราชวงศ์อาวิซ)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1940 7 มกราคม พ.ศ. 1973 พ.ศ. 1986
พระสวามีทรงแย่งชิงราชบัลลังก์จากราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก
15 มิถุนายน พ.ศ. 2010
พระสวามีสวรรคต
17 ธันวาคม พ.ศ. 2014 ดยุคฟิลลิปที่ 3 แห่งเบอร์กันดี
  เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตแห่งยอร์ก
Margaret of York
ริชาร์ด แพลนแทเจเนต ดยุกที่ 3 แห่งยอร์ก
(ราชวงศ์ยอร์ก)
3 พฤษภาคม พ.ศ. 1989 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2011 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2011 5 มกราคม พ.ศ. 2020
พระสวามีสวรรคต
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2046 ดยุคชาร์ลส์แห่งเบอร์กันดี

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (พ.ศ. 2025 - พ.ศ. 2243) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สมเด็จพระราชินีนาถโจแอนนาแห่งคาสตีล
Queen Joanna of Castile and León
พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 2 แห่งอารากอน
(ราชวงศ์ตรัสตามารา)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2020 20 ตุลาคม พ.ศ. 2039 20 ตุลาคม พ.ศ. 2039 25 กันยายน พ.ศ. 2049
พระสวามีสวรรคต
12 เมษายน พ.ศ. 2098 พระเจ้าเฟลิเปที่ 1 แห่งคาสตีล
  เจ้าหญิงอิซาเบลลาแห่งโปรตุเกส
Isabella of Portugal
พระเจ้ามานูเอลที่ 1 แห่งโปรตุเกส
(ราชวงศ์อาวิซ-เบยา)
24 ตุลาคม พ.ศ. 2046 11 มีนาคม พ.ศ. 2069 11 มีนาคม พ.ศ. 2069 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2082 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2082 จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ
Queen Mary I of England
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์ทิวดอร์)
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2059 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2097 16 มกราคม พ.ศ. 2099
พระสวามีครองราชย์
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2101 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2101 พระเจ้าเฟลีเปที่ 2 แห่งสเปน
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งวาลัวส์
Elisabeth of Valois
พระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
(ราชวงศ์วาลัวส์)
2 เมษายน พ.ศ. 2088 22 มิถุนายน พ.ศ. 2102 22 มิถุนายน พ.ศ. 2102 3 ตุลาคม พ.ศ. 2111 3 ตุลาคม พ.ศ. 2111 พระเจ้าเฟลีเปที่ 2 แห่งสเปน
  อาร์คดัสเชสอันนาแห่งออสเตรีย
Anna of Austria
จักรพรรดิมักซีมีเลียนที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2092 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2113 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2113 26 ตุลาคม พ.ศ. 2123 26 ตุลาคม พ.ศ. 2123 พระเจ้าเฟลีเปที่ 2 แห่งสเปน
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศส
Elisabeth of France
พระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
(ราชวงศ์บูร์บง)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2145 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2158 31 มีนาคม พ.ศ. 2164
พระสวามีครองราชย์
6 ตุลาคม พ.ศ. 2187 6 ตุลาคม พ.ศ. 2187 พระเจ้าเฟลีเปที่ 4 แห่งสเปน
  อาร์คดัสเชสมาเรียนาแห่งออสเตรีย
Mariana of Austria
จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2177 7 ตุลาคม พ.ศ. 2192 7 ตุลาคม พ.ศ. 2192 17 กันยายน พ.ศ. 2208
พระสวามีสวรรคต
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2239 พระเจ้าเฟลีเปที่ 4 แห่งสเปน
  เจ้าหญิงมาเรีย หลุยส์แห่งออร์เลอองส์
Marie Louise of Orléans
ฟิลิปป์ที่ 1 ดยุกแห่งออร์เลอองส์
(ราชวงศ์บูร์บง-ออร์เลอองส์)
26 มีนาคม พ.ศ. 2205 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2222 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2222 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2232 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2232 พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน
  เคานท์เตสพาลาทีนมาเรีย อันนาแห่งน็อยแบร์ก
Maria Anna of Neuburg
ฟิลิป วิลเลียม อิเล็กเตอร์พาลาทีน
(ราชวงศ์วิตเตลส์บาค)
28 ตุลาคม พ.ศ. 2210 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2233 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2233 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
พระสวามีสวรรคต
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2283 พระเจ้าการ์โลสที่ 2 แห่งสเปน

ราชวงศ์บูร์บง (พ.ศ. 2243 - พ.ศ. 2255) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงมาเรีย ลุยซาแห่งซาวอย
Maria Luisa of Savoy
พระเจ้าวิคเตอร์ อมาเดอุสที่ 2 แห่งซาร์ดิเนีย
(ราชวงศ์ซาวอย)
17 กันยายน พ.ศ. 2231 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2244 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2244 พ.ศ. 2255
ลักเซมเบิร์กถูกผนวกเข้ากับบาวาเรีย
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2257 พระเจ้าเฟลีเปที่ 5 แห่งสเปน

ราชวงศ์วิตเตลส์บาค (พ.ศ. 2255 - พ.ศ. 2256) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงเทเรซา คูนีกุนดา โซบีสกาแห่งโปแลนด์
Theresa Kunegunda Sobieska of Poland
พระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกีแห่งโปแลนด์
(ราชวงศ์โซบีสกี)
4 มีนาคม พ.ศ. 2219 2 มกราคม พ.ศ. 2238 พ.ศ. 2255
พระสวามีผนวกลักเซมเบิร์ก
11 เมษายน พ.ศ. 2256
ลักเซมเบิร์กถูกผนวกเข้ากับออสเตรีย
10 มีนาคม พ.ศ. 2273 แม็กซีมีเลียนที่ 2 เอ็มมานูเอล อิเล็กเตอร์แห่งบาวาเรีย

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (พ.ศ. 2256 - พ.ศ. 2323) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธ คริสทินแห่งบรุนสวิก-วอลเฟนบุทเทิล
Elisabeth Christine of Brunswick-Wolfenbüttel
หลุยส์ รูดอล์ฟ ดยุคแห่งบรุนสวิก-ลุนด์เบิร์ก
(ราชวงศ์เวลฟ)
28 สิงหาคม พ.ศ. 2234 1 สิงหาคม พ.ศ. 2251 11 เมษายน พ.ศ. 2256
พระสวามีผนวกลักเซมเบิร์ก
20 ตุลาคม พ.ศ. 2283
พระสวามีสวรรคต
21 ธันวาคม พ.ศ. 2293 จักรพรรดิคาร์ลที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอร์แรน (พ.ศ. 2323 - พ.ศ. 2337) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงมาเรีย ลุยซาแห่งสเปน
Maria Louisa of Spain
พระเจ้าการ์โลสที่ 3 แห่งสเปน
(ราชวงศ์บูร์บง)
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2288 5 สิงหาคม พ.ศ. 2308 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2333
พระสวามีครองราชย์
1 มีนาคม พ.ศ. 2335
พระสวามีสวรรคต
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2335 จักรพรรดิลีโอโพลด์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
  เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซา แห่งเนเปิลส์และซิซิลีส์
Maria Theresa of Naples and Sicily
พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งซิซิลีทั้งสอง
(ราชวงศ์บูร์บง-ซิชิลีส์)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2315 15 กันยายน พ.ศ. 2333 1 มีนาคม พ.ศ. 2335
พระสวามีครองราชย์
พ.ศ. 2337
ลักเซมเบิร์กได้ถูกยึดครองโดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1
13 เมษายน พ.ศ. 2350 จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

พระคู่ครองแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก แก้

ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา (พ.ศ. 2358 - พ.ศ. 2433) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระราชบิดา พระราชสมภพ อภิเษกสมรส ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงวิลเฮลมิเนแห่งปรัสเซีย
Wilhelmine of Prussia
พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 2 แห่งปรัสเซีย
(ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น)
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2317 1 ตุลาคม พ.ศ. 2334 15 มีนาคม พ.ศ. 2358
พระสวามีครองราชย์
12 ตุลาคม พ.ศ. 2380 12 ตุลาคม พ.ศ. 2380 สมเด็จพระเจ้าวิลเลมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์
  แกรนด์ดัสเชสแอนนา ปาฟลอฟนาแห่งรัสเซีย
Anna Pavlovna of Russia
ซาร์พอลล์ที่ 1 แห่งรัสเซีย
(ราชวงศ์โรมานอฟ)
18 มกราคม พ.ศ. 2338 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2359 7 ตุลาคม พ.ศ. 2383
พระสวามีครองราชย์
7 มีนาคม พ.ศ. 2392
พระสวามีสวรรคต
1 มีนาคม พ.ศ. 2408 สมเด็จพระเจ้าวิลเลมที่ 2 แห่งเนเธอร์แลนด์
  เจ้าหญิงโซฟีแห่งเวือร์เทมเบิร์ก
Sophie of Württemberg
พระเจ้าวิลเฮล์มที่ 1 แห่งเวือร์เทมเบิร์ก
(ราชวงศ์เวือร์เทมเบิร์ก)
17 มิถุนายน พ.ศ. 2361 18 มิถุนายน พ.ศ. 2382 7 มีนาคม พ.ศ. 2392
พระสวามีครองราชย์
3 มิถุนายน พ.ศ. 2420 3 มิถุนายน พ.ศ. 2420 สมเด็จพระเจ้าวิลเลมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์
  เจ้าหญิงเอ็มมาแห่งวัลเด็คและไพร์มอนต์
Emma of Waldeck and Pyrmont
จอร์จ วิกเตอร์ เจ้าชายแห่งวัลเด็คและไพร์มอนต์
(ราชวงศ์วัลเด็ค)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2401 7 มกราคม พ.ศ. 2422 7 มกราคม พ.ศ. 2422 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
พระสวามีสวรรคต
20 มีนาคม พ.ศ. 2477 สมเด็จพระเจ้าวิลเลมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์

ราชวงศ์นัสเซา-ไวล์บวร์ก (พ.ศ. 2433 - ปัจจุบัน) แก้

พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระราชบิดา พระราชสมภพ อภิเษกสมรส ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง สวรรคต คู่สมรส
  เจ้าหญิงอเดลเฮด-มารีแห่งอันฮัลท์-เดสเซา
Adelheid-Marie of Anhalt-Dessau
เจ้าชายเฟรเดอริค ออกุสตุสแห่งอันฮัลท์-เดสเซา
(ราชวงศ์อัสคาเนีย)
25 ธันวาคม พ.ศ. 2376 23 เมษายน พ.ศ. 2394 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433
พระสวามีครองราชย์
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448
พระสวามีสวรรคต
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 แกรนด์ดยุกอดอลฟ์แห่งลักเซมเบิร์ก
  เจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส
Marie Anne of Portugal
พระเจ้ามิเกลแห่งโปรตุเกส
(ราชวงศ์บราแกนซา)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2404 21 มิถุนายน พ.ศ. 2436 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448
พระสวามีครองราชย์
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455
พระสวามีสวรรคต
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก
  เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา
Felix of Bourbon-Parma
โรเบิร์ตที่ 1 ดยุคแห่งปาร์มา
(ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา)
28 ตุลาคม พ.ศ. 246 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
พระมเหสีสละราชบัลลังก์
8 เมษายน พ.ศ. 2513 แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
  เจ้าหญิงโจเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งเบลเยียม
Joséphine-Charlotte of Belgium
พระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม
(ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2470 9 เมษายน พ.ศ. 2496 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
พระสวามีครองราชย์
7 ตุลาคม พ.ศ. 2543
พระสวามีสละราชบัลลังก์
10 มกราคม พ.ศ. 2548 แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
  มาเรีย เทเรซา เมสตร์ ยี บราทิสตา-เฟลลา
María Teresa Mestre y Batista-Falla
โจเซ แอนโตนีโอ เมสตร์ ยี บราทิสตา-เฟลลา 22 มีนาคม พ.ศ. 2499 4/14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 7 ตุลาคม พ.ศ. 2543
พระสวามีครองราชย์
ยังอยู่ในตำแหน่ง ยังทรงมีพระชนม์ แกรนด์ดยุกอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก

ดูเพิ่ม แก้