ราชวงศ์ค็อนราท

(เปลี่ยนทางจาก ราชวงศ์คอนราด)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ราชวงศ์ค็อนราท (อังกฤษ: Conradines หรือ Conradiner) เป็นราชวงศ์ของเคานท์และดยุกแห่งฟรังโคเนียของเยอรมนีที่รุ่งเรืองระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 8 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 11 ที่ตั้งตามชื่อค็อนราท ดยุกแห่งทูริงเกีย และบุตรชายค็อนราทที่ 1 ดยุกแห่งฟรังโคเนียและพระมหากษัตริย์เยอรมัน

อนุสาวรีย์ของค็อนราทที่ 1

อ้างอิงแก้ไข

  • Reuter, Timothy (trans.) The Annals of Fulda. (Manchester Medieval series, Ninth-Century Histories, Volume II.) Manchester: Manchester University Press, 1992.