ราชวงศ์โรมานอฟ ตามสำเนียงอังกฤษ หรือ รามานาฟ ตามสำเนียงรัสเซีย[1] (Romanov) เป็นราชวงศ์ที่สองและราชวงศ์สุดท้ายของรัสเซีย โดยราชวงศ์นี้ปกครองจักรวรรดิรัสเซียตั้งแต่ ค.ศ. 1613 ถึง ค.ศ. 1917 กษัตริย์โรมานอฟพระองค์แรก คือพระเจ้าซาร์มีไฮล์ที่ 1 ได้รับแต่งตั้งใน ค.ศ. 1613

ราชวงศ์โรมานอฟ
พระราชอิสริยยศ
ปกครอง
สาขาสกุลย่อยบางส่วน
ประมุขพระองค์แรกมีไฮล์ที่ 1
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันเป็นที่โต้แย้งตั้งแต่ ค.ศ. 1992: เป็นที่โต้แย้งตั้งแต่ ค.ศ. 2008:
ประมุขพระองค์สุดท้ายนิโคลัสที่ 2
สถาปนา21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1613
ล่มสลายค.ศ. 1917 (การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์)
ธงพระจักรพรรดิ
ตราแผ่นดินของจักรวรรดิรัสเซีย

ภายหลังสมัยแห่งความวุ่นวาย (Time of Troubles) ราชวงศ์นี้ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เกือบตลอดเวลา โดยได้มีความพยายามร่างรัฐธรรมนูญ โดยพระจักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 2 แต่พระองค์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์เสียก่อน แม้ว่าจักรพรรดินีโคไลที่ 2 จะทรงตั้งสภาดูมาใน ค.ศ. 1905 ก็มิได้มีสิทธิในการออกกฎหมายอย่างเต็มที่ จนเกิดการปฏิวัติใหญ่ในรัสเซีย

จักรพรรดินิโคลัสที่ 2 ต้องทรงสละราชสมบัติในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1917 และถูกปลงพระชนม์โดยกำลังของฝ่ายบอลเชวิคในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1918 ซึ่งสาเหตุของการปลงพระชนม์เนื่องด้วย พระจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 เข้าร่วมสงครามและทุ่มงบประมาณไปกับสงครามมาก ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ประชาชนก่อการปฏิวัติ และทางราชวงศ์ได้พยายามหลบหนีแต่ไม่สำเร็จ ได้ถูกนำมากักตัวและถูกลอบปลงพระชนม์

ราชวงศ์ฮ็อลชไตน์-ก็อทตาร์ฟ-โรมานอฟ แก้

 
ตราอาร์มของราชวงศ์ฮ็อลชไตน์-ก็อทตาร์ฟ-โรมานอฟ

รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิ ราชวงศ์โรมานอฟ แก้

รายพระนามซาร์แห่งรัสเซีย แก้

รูป พระเจ้าซาร์ รัชกาล
  พระเจ้าซาร์มิฮาอิลที่ 1 21 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม
ค.ศ. 1613 - ค.ศ. 1645
  พระเจ้าซาร์อเล็กซีที่ 1 23 กรกฎาคม - 7 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1645 - ค.ศ. 1676
  พระเจ้าซาร์ฟิโอดอร์ที่ 3 7 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม
ค.ศ. 1676 - ค.ศ. 1682
  พระเจ้าซาร์ปีเตอร์ที่ 1 มหาราช 7 พฤษภาคม2 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1682ค.ศ. 1721
  พระเจ้าซาร์อีวานที่ 5 2 มิถุนายน - 8 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1682 - ค.ศ. 1696
(ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองร่วมกับพระเจ้าซาร์ปีเตอร์ที่ 1 มหาราช)

จักรพรรดิแห่งรัสเซีย แก้

รูป จักรพรรดิ รัชกาล
  จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1 มหาราช 2 พฤศจิกายน8 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1721ค.ศ. 1725
  จักรพรรดินีนาถแคธอรีนที่ 1 (ผู้ปราณี) 8 กุมภาพันธ์17 พฤษภาคม
ค.ศ. 1725ค.ศ. 1727
  จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 2 18 พฤษภาคม30 มกราคม
ค.ศ. 1727ค.ศ. 1730
  จักรพรรดินีนาถแอนนา 13 กุมภาพันธ์28 ตุลาคม
ค.ศ. 1730ค.ศ. 1740
  จักรพรรดิอีวานที่ 6 28 ตุลาคม6 ธันวาคม
ค.ศ. 1740ค.ศ. 1741
  จักรพรรดินีนาถเอลิซาเบธ 6 ธันวาคม5 มกราคม
ค.ศ. 1741ค.ศ. 1762
  จักรพรรดิปีเตอร์ที่ 3 5 มกราคม9 กรกฎาคม
ค.ศ. 1761
(ถูกปลงพระชนม์)
  จักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 มหาราช (ผู้ทรงธรรม) 9 กรกฎาคม17 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1762ค.ศ. 1796
  จักรพรรดิพอลล์ที่ 1 17 พฤศจิกายน24 มีนาคม
ค.ศ. 1796ค.ศ. 1801
(ถูกปลงพระชนม์)
  จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1 (ผู้เมตตา) 24 มีนาคม1 ธันวาคม
ค.ศ. 1801ค.ศ. 1825
  จักรพรรดิคอนสแตนติน 1 ธันวาคม26 ธันวาคม
ค.ศ. 1825ค.ศ. 1825
(สละราชสมบัติ)
  จักรพรรดินิโคลัสที่ 1 26 ธันวาคม2 มีนาคม
ค.ศ. 1825ค.ศ. 1855
  จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 (ผู้ปลดปล่อย) 2 มีนาคม13 มีนาคม
ค.ศ. 1855ค.ศ. 1881
(ถูกปลงพระชนม์)
  จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (ผู้สร้างสันติสุข) 13 มีนาคม1 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1881ค.ศ. 1894
  จักรพรรดินิโคลัสที่ 2 (ผู้เสียสละ) 1 พฤศจิกายน15 มีนาคม
ค.ศ. 1894ค.ศ. 1917
(สละราชสมบัติ)
  มกุฎราชกุมารมิฮาอิล อเล็กซานโดรวิช 15 มีนาคม16 มีนาคม
ค.ศ. 1917
(ดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารและมิได้เป็นพระจักรพรรดิเนื่องจากการปฏิวัติ)

อ้างอิง แก้

  1. "Romanov". Dictionary.com. 30 May 2012.