แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาแห่งรัสเซีย

แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาแห่งรัสเซีย (อังกฤษ: Her Imperial Highness Grand Duchess Maria Vladimirovna, Grand Duchess of Russia)

แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาแห่งรัสเซีย

พระนาม มาเรีย วลาดีมีรอฟนา
พระอิสริยยศ แกรนด์ดัชเชสแห่งรัสเซีย
อดีตเจ้าหญิงแห่งปรัสเซีย พระชายา
ราชวงศ์ ราชวงศ์โรมานอฟ
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (66 ปี)
มาดริด สเปน
พระบิดา แกรนด์ดยุกวลาดิเมียร์ คิริลโลวิชแห่งรัสเซีย
พระมารดา เจ้าหญิงโลนิดา บรากาติออน
พระสวามี เจ้าชายฟรันซ์ วิลเฮล์มแห่งปรัสเซีย
พระบุตร แกรนด์ดยุกจอร์จ มิไคโลวิชแห่งรัสเซีย

พระประวัติแก้ไข

แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาแห่งรัสเซีย ประสูติ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2496มาดริด สเปน ทรงเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวใน แกรนด์ดยุกวลาดิมีร์ คิเรียลโรวิชแห่งรัสเซีย กับ เจ้าหญิงโลนิดา บรากาติออน โดยพระองค์เป็นนพระธิดาของพระราชปนัดดาใน จักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาทรงเป็นผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์รัสเซียสืบต่อจากพระบิดาตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยแกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาทรงมีพระบิดาและพระมารดาทูบหัว 2 พระองค์ดังนี้

  1. เจ้าชายนีโคลัสแห่งโรมาเนีย
  2. โจวันนาแห่งอิตาลี สมเด็จพระราชินีแห่งบัลแกเรีย

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเสกสมรส กับ เจ้าชายฟรันซ์ วิลเฮล์มแห่งปรัสเซีย โดยทีงมีศักดิ์เป็นพระญาติชั้นที่ 3 ในพระองค์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2519 โดยทรงรับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งปรัสเซีย พระชายา โดยทรงมีพระโอรสร่วมกันเพียงพระองค์เดียวคือ

  1. แกรนด์ดยุกจอร์จ มิไคโลวิชแห่งรัสเซีย

ในปี พ.ศ. 2525 พระองค์ทั้ง 2 ทรงแยกกันอยู่ โดยพระองค์และพระบุตรจะเสด็จไปประทับ ณ ฝรั่งเศส และ สเปน อยู่บ่อยครั้ง พระองค์สามารถรับสั่งภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี และ ภาษาอาหรับ ได้ดี

พระกรณียากิจในฐานะแกรนด์ดัชเชสแห่งรัสเซียแก้ไข

แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาทรงปฏิบัติพระกรณียากิจในฐานะตัวแทนพระราชวงศ์ทั้งยังปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนเป็นจำนวนบ่อยครั้ง นักสิชาการของหลายๆประเทศต่างออกมาให่ความเห็นว่า ในอนาคต รัสเซียอาจจะได้รับการฟื้นฟูระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์กลับคืนมาอีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรราชวงศ์แห่ง โรมาเนีย ก็มีโอกาสหลับมาได้มากกว่าเนื่องจากประชาชนส่วนมากยังคงมีความจงรักภักดีต่อระบอบกษัตริย์

แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดีมีรอฟนาเคยออกมาประทานสัมภาณ์ว่า

ข้าพเจ้าเองก็มีอายุมากแล้ว ปัญหาสุขภาพนั้นสำคัญอาจจะทำให้เราทำงานให้กับประเทศได้น้อยลง แต่ไม่ต้องกังวลประชาชนรัสเซียที่รัก ข้าพเจ้าขอส่ง แกรนด์ดยุกจอร์จ มิไคโลวิช โอรสเพียงคนเดียวของข้าพเจ้าทำงานเพื่อพวกท่าต่อไป ข้าพเจ้าหวังว่าซักวันราชวงศ์โรมานอฟของข้าพเจ้าอาจจะกลับมาคืนสู่ราชบัลลังก์ในซักวัน— แกรนด์ดัชเชสมาเรีย วลาดิเมียรอฟน่าแห่งรัสเซีย
ผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์รัสเซีย