แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก

แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก พระนามเดิม เจ้าฟ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส (อังกฤษ: Her Royal Highness Infanta Marie Anne of Portugal) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2404 พระราชธิดาใน พระเจ้ามีแกลแห่งโปรตุเกส และ เจ้าหญิงอเดเลดแห่งโลเวนสไตน์-เวิร์ทเฮล์ม-โรเซนเบิร์ก ช่วงที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั้น พระราชบิดาถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ทำให้ครอบครัวของพระองค์ประทับแบบธรรมดาใน ฮังการี

แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก

แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก
แกรนด์ดัชเชสแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าฟ้าหญิงแห่งโปรตุเกส
รัชกาลก่อนหน้าเจ้าหญิงอเดลเฮด-มารีแห่งอันฮัลท์-เดสซู
รัชกาลถัดไปเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา
ประสูติ13 กรกฎาคม 2404
สวรรคต31 กรกฎาคม พ.ศ. 2385 (81 พรรษา)
พระราชสวามีแกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก
พระราชบุตรแกรนด์ดัชเชสมารี-อเดเลดแห่งลักเซมเบิร์ก
แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงฮิลดาแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงแอนโทเนียแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงโซฟีแห่งลักเซมเบิร์ก
พระนามเดิม
เจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส
ราชวงศ์ราชวงศ์บรากันซา
พระราชบิดาพระเจ้ามีแกลแห่งโปรตุเกส
พระราชมารดาเจ้าหญิงอเดเลดแห่งโลเวนสไตน์-เวิร์ทเฮล์ม-โรเซนเบิร์ก

อภิเษกสมรส แก้

เจ้าฟ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ แกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก ซึ่งก่อนหน้านั้น เจ้าฟ้าหญิงมารี แอนน์ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จาก จักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 1 แห่งออสเตรีย ให้เป็นว่าที่พระวรชายาใน อาร์ชดยุกรูดอล์ฟ มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย-ฮังการี พระราชโอรส แต่อาร์ชดยุกรูดอล์ฟ มิได้ทรงชอบพอด้วย โดยงานอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าหญิงมารี แอนน์ และ แกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 นั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2436 ได้รับการสถาปนาที่ แกรนด์ดัชเชสรัชทายาท พระชายา มีพระราชธิดาดังนี้

  พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส และพระโอรส-ธิดา
  แกรนด์ดัชเชสมารี-อเดเลดแห่งลักเซมเบิร์ก 189414 มิถุนายน
พ.ศ. 2437
192424 มกราคม
พ.ศ. 2467
ไม่ทรงอภิเษกสมรส
  แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก 189623 มกราคม
พ.ศ. 2439
19859 กรกฎาคม
พ.ศ. 2528
อภิเษกสมรส วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 กับ
เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา
มีพระโอรสธิดา 6 พระองค์ ได้แก่
แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงเอลิซาเบธ ดัชเชสแห่งโฮเฮนเบิร์ก
เจ้าหญิงมารี แอดิเลดแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงมารี กาบรีแยลแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าชายชาร์ลแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงอาลิกซ์ เจ้าหญิงแห่งลีญ
  เจ้าหญิงฮิลดาแห่งลักเซมเบิร์ก 189715 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2440
19798 กันยายน
พ.ศ. 2522
อภิเษกสมรส วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2473 กับ
อดอล์ฟ ชวาร์ทเซินแบร์ค
ไม่มีพระโอรสธิดา
|เจ้าหญิงแอนโทเนียแห่งลักเซมเบิร์ก 18997 ตุลาคม
พ.ศ. 2442
195431 กรกฎาคม
พ.ศ. 2497
อภิเษกสมรส วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2464 กับ
เจ้าชายรูพเพ็ชลท์ มกุฎราชกุมารแห่งบาวาเรีย
มีพระโอรสธิดา 6 พระองค์ ได้แก่
เจ้าชายไฮน์ริชแห่งบาวาเรีย
เจ้าหญิงอาร์มีการ์ดแห่งบาวาเรีย
เจ้าหญิงอีดิธาแห่งบาวาเรีย
เจ้าหญิงฮิลดาแห่งบาวาเรีย
เจ้าหญิงกาเบรียลแห่งบาวาเรีย
เจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย
  เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก 19017 มีนาคม
พ.ศ. 2444
19502 สิงหาคม
พ.ศ. 2493
อภิเษกสมรส วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 กับ
เจ้าชายลุดวิก ฟิลิปแห่งทวร์นและทักซิส
มีพระโอรสธิดา 2 พระองค์ ได้แก่
เจ้าชายอันเซล์มแห่งทวร์นและทักซิส
เจ้าหญิงไอนิกาแห่งทวร์นและทักซิส
  เจ้าหญิงโซฟีแห่งลักเซมเบิร์ก 190214 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2445
194124 พฤษภาคม
พ.ศ. 2484
อภิเษกสมรส วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2464 กับ
เจ้าชายแอนสท์ ไฮน์ริชแห่งแซ็กโซนี
มีพระโอรส 3 พระองค์ ได้แก่
เจ้าชายอัลเบิร์ต ดีโมแห่งแซ็กโซนี
เจ้าชายจอร์จ ทีโมแห่งแซ็กโซนี
เจ้าชายรูเพิร์ต เจโรแห่งแซ็กโซนี

จนกระทั่งวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 แกรนด์ดยุกอดอล์ฟแห่งลักเซมเบิร์ก พระราชบิดาในพระราชสวามี สวรรคต ทำให้เจ้าชายวิลเลม รัชทายาท ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก ทำให้ เจ้าหญิงมารี แอนน์ เจ้าหญิงรัชทายาท ได้รับการสถาปนาเป็น แกรนด์ดัชเชสแห่งลักเซมเบิร์ก พระวรชายา

ก่อนหน้า แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก ถัดไป
เจ้าหญิงอเดลเฮด-มารีแห่งอันฮัลท์-เดสซู   แกรนด์ดัสเชสแห่งลักเซมเบิร์ก
(บูร์บง-ปาร์มา)
(ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก)

(17 พฤศจิกายน 2448 - 31 กรกฎาคม 2385)
  เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา
เจ้าหญิงอเดลเฮด-มารีแห่งอันฮัลท์-เดสซู    
ดัสเชสแห่งนัสเซา
(ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก)
ภายใต้กฎหมาย

(17 พฤศจิกายน 2448 - 31 กรกฎาคม 2385)
  เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา

อ้างอิง แก้

  • Descendants of Miguel I of Portugal