เจ้าหญิงฮิลดาแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2440–2522)

เจ้าหญิงฮิลดาแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2440–2522) (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Hilda of Luxembourg (1897–1979)) ประสูติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2440 เป็นพระธิดาลำดับ 3 ของ แกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระขนิษฐาใน 2 แกรนด์ดัชเชสผู้ปกครองลักเซมเบิร์ก คือ แกรนด์ดัชเชสมารี-อาเดลาอีดแห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระมาตุลา(น้าหญิง) ใน แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก และยังเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้ามีแกลแห่งโปรตุเกส โดยพระนามของพระองค์ ถูกตั้งตาม เจ้าหญิงฮิลดาแห่งนัสเซา ซึ่งเป็นพระปิตุจฉา (อาหญิง) ของพระองค์ พระน้องนางเพียงพระองค์เดียวของพระราชบิดา

เจ้าหญิงฮิลดาแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2440–2522)
Princess Hilda of Luxemburg (1897 - 1979).jpg
พระนามฮิลดา โซฟี มารี แอดิเลด วิลเฮลมินา
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงพระชายาแห่งชวาร์ทเซินแบร์ค
ราชวงศ์ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ15 กุมภาพันธ์ 2440
สิ้นพระชนม์8 กันยายน พ.ศ. 2522 (82 ปี)
พระราชบิดาแกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก
พระราชมารดาแกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก
พระสวามีอดอล์ฟ ชวาร์ทเซินแบร์ค

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ อดอล์ฟ ชวาร์ทเซินแบร์ค เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2473 รับพระราชทานพระอิสริยยศ เจ้าหญิงรัชทายาท พระชายา และเป็น เจ้าหญิงพระชายา เมื่อปี 2481 โดยพระองค์และพระสวามี ไม่มีพระบุตร ต่อมาเมื่อพระสวามีสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 พระองค์จึงดำรงพระอิสริยยศ เจ้าหญิงหม้าย ตราบจนสิ้นพระชนม์

อ้างอิงแก้ไข

  • Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann Edit. Jean-Paul Giserot (1998)