เจ้าหญิงมารี กาบรีแยลแห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าหญิงมารี กาเบรียล เจ้าหญิงพระมารดาและเคาน์เตสแห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Marie Gabriele of Luxembourg, Dowager , Countess of Holstein-Ledreborg) เป็นพระธิดาพระองค์ที่ 4 ใน แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก กับ เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา เป็นพระขนิษฐาใน แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระปิตุจฉา (อาหญิง)ใน แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก พระองค์สมรสกับ คนุดที่ 7 เคานท์แห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก พระองค์จึงดำรงพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงพระชายา และเคาน์เตสแห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก มีพระบุตร 8 พระองค์ ต่อมาพระสวามีสิ้นพระชนม์ พระธิดาพระองค์ใหญ่สืบพระอิสริยยศเป็น โมนิคที่ 8 เคาน์เตสแห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก พระองค์จึงดำรงพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงพระมารดาและเคาน์เตสแห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก

เจ้าหญิงมารี กาบรีแยลแห่งลักเซมเบิร์ก
พระนามมาเรีย กาเบรียล อะแลแกน วิลเฮล หลุยส์
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงพระมารดาและเคาน์เตสแห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก
ราชวงศ์ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ2 สิงหาคม พ.ศ. 2468 (95 ปี)
ประเทศลักเซมเบิร์ก
พระบิดาเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
พระสวามีคนุดที่ 7 เคานท์แห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก
พระบุตร8 พระองค์

ภายหลังการเสด็จสวรรคตลงของ แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก พระเชษฐา เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา พระองค์ทรงเป็นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวใน แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก กับ เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา ที่ยังทรงพระชนม์ถึงปัจจุบัน

พระอิสริยยศแก้ไข

  • 2468-2494: เจ้าฟ้าหญิงมารี กาเบรียล แห่งลักเซมเบิร์กเจ้าหญิงแห่งนัสเซาเจ้าหญิงแห่งบูร์บง - ปาร์มา
  • 2494-2544: เจ้าฟ้าหญิงมารี กาเบรียล แห่งลักเซมเบิร์กและเคาน์เตสแห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก
  • 2544- ปัจจุบัน: เจ้าฟ้าหญิงมารี กาเบรียลแห่งลักเซมเบิร์ก เจ้าหญิงพระมารดาและเคาน์เตสแห่งโอลเทน-เลนเดอร์เบิร์ก

อ้างอิงแก้ไข