จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 7 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 7 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Henry VII, Holy Roman Emperor[1]) (ราว ค.ศ. 1275 หรือ ค.ศ. 1279 - 24 สิงหาคม ค.ศ. 1313) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งราชวงศ์ลักเซมเบิร์กผู้ทรงครองราชบัลลังก์ระหว่างปี ค.ศ. 1312 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1313

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 7 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ครองราชย์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1312 - 24 สิงหาคม ค.ศ. 1313
เยอรมนี:
ค.ศ. 1308 - 24 สิงหาคม ค.ศ. 1313
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิลุดวิกที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
พระอัครมเหสีมาร์กาเร็ตแห่งบราบองต์
พระราชบุตรหลายพระองค์
ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก
พระราชบิดาไฮนริคที่ 4 เคานท์แห่งลักเซมเบิร์ก
พระราชมารดาเบียทริซ
ประสูติราว ค.ศ. 1275
สวรรคต24 สิงหาคม ค.ศ. 1313

พระอิสริยยศ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. Britannica online encyclopedia article on Henry VII (Holy Roman emperor)[1]

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข