พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน

กษัตริย์แห่งสเปน

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน (สเปน: Alfonso XIII de España) ประสูติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปนและสมเด็จพระราชินีมาเรีย คริสตีนาแห่งสเปน

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน
Alfonso XIII of Spain.jpg

ราชวงศ์ ราชวงศ์บูร์บง
ครองราชย์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 - 14 เมษายน พ.ศ. 2474
รัชกาล 45 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน
รัชกาลถัดไป เปลี่ยนระบอบการปกครอง
นีเซโต อัลกาลา-ซาโมรา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429
(ค.ศ. 1886)
สวรรคต 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
(55 พรรษา)
พระราชบิดา พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน
พระราชมารดา มาเรีย คริสตินาแห่งออสเตรีย สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
พระมเหสี วิกตอเรีย ยูจีนีแห่งบัทเทนแบร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
ลายพระอภิไธย

อ้างอิงแก้ไข

  • Pilapil, Vicente R. Alfonso XIII. Twayne's rulers and statesmen of the world series 12. New York: Twayne, 1969.
  • Sencourt, Robert. King Alfonso: A Biography. London: Faber, 1942.