เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน

กษัตริย์แห่งสเปน

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน (สเปน: Alfonso XIII de España) ประสูติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปนและพระนางมาเรีย คริสตีนา

พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน
Alfonso XIII of Spain.jpg

ราชวงศ์ ราชวงศ์บูร์บง
ครองราชย์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 - 14 เมษายน พ.ศ. 2474
รัชกาล 45 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12
รัชกาลถัดไป เปลี่ยนระบอบการปกครอง
นีเซโต อัลกาลา-ซาโมรา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2429
(ค.ศ. 1886)
สวรรคต 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
(55 พรรษา)
พระราชบิดา พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน
พระราชมารดา พระนางมาเรีย คริสตีนา
พระมเหสี สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย ยูจีนี
ลายพระอภิไธย

อ้างอิงแก้ไข

  • Pilapil, Vicente R. Alfonso XIII. Twayne's rulers and statesmen of the world series 12. New York: Twayne, 1969.
  • Sencourt, Robert. King Alfonso: A Biography. London: Faber, 1942.