ประเทศกำลังพัฒนา

(เปลี่ยนทางจาก ประเทศด้อยพัฒนา)

ประเทศกำลังพัฒนา หรือ ประเทศพัฒนาน้อยกว่า หรือ ประเทศด้อยพัฒนา เป็นคำที่ใช้เรียกประเทศที่มีมาตรฐานการดำรงชีวิตปานกลาง-ต่ำ พื้นฐานอุตสาหกรรมยังไม่พัฒนา และมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) อยู่ในระดับปานกลาง-ต่ำ คำนี้มีแนวโน้มที่จะถูกแทนใช้ที่คำอื่น ๆ ที่เคยใช้ก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงคำว่า "โลกที่สาม" ซึ่งเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น เนื่องจากไม่มีคำจำกัดความใด ๆ มากำหนด คำว่าประเทศพัฒนานาแล้ว อาจเป็นไปได้ว่า ระดับของคำว่า พัฒนาแล้ว จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดมากกว่า คำว่า กำลังพัฒนาด้วย สำหรับบางประเทศที่ถูกเรียกว่า เป็นประเทศกำลังพัฒนา ยังพบว่ามีค่าเฉลี่ยของมาตรฐานการดำรงชีวิตอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่วนประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในระดับก้าวหน้ามากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ยังไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ ประเทศพัฒนาแล้ว จะถูกจัดให้อยู่กลุ่มที่ใช้คำจำกัดความว่า ประเทศอุตสาหกรรมใหม่

แผนที่ลงสีแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลเมื่อปี 2017 เผยแพร่ในปี 2018)[1]
  1.000–0.800 (สูงมาก)
  0.700–0.799 (สูง)
  0.555–0.699 (ปานกลาง)
  0.350–0.554 (ต่ำ)
  ไม่มีข้อมูล

คำจำกัดความแก้ไข

โคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ให้คำจำกัดความกับประเทศพัฒนาแล้วว่า "ประเทศพัฒนาแล้ว คือ ประเทศที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนทุกคนให้มีอิสรเสรีและมีสุขอนามัยดี อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย"[ต้องการอ้างอิง] และยังมีองค์กรอื่น ๆ พยายามให้คำจัดความสำหรับความหมายของประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว ดังต่อไปนี้

การจัดกลุ่มหรือกำหนดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนานั้น เพื่อประโยชน์ในทางสถิติและไม่จำเป็นที่จะมาใช้ในการตัดสินใจสถานะของประเทศ หรือขอบเขตในกระบวนการพัฒนา[2]

สหประชาชาติ ให้ความเห็นดังนี้

ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มประเทศในเอเชียที่ถูกขนานนามว่า สี่เสือเอเชีย[5] (ฮ่องกง,[5][6] สิงคโปร์,[5][6] เกาหลีใต้,[5][6][7][8]และไต้หวัน[5][6]) รวมทั้งไซปรัส,[6] มอลตา,[6] สาธารณรัฐเช็ก,[6] เอสโตเนีย,[6] อิสราเอล,,[6] สโลวาเกีย [6] และสโลวีเนีย[6] เหล่านี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

อีกนัยหนึ่ง จากการจัดกลุ่มของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ก่อนเดือนเมษายน 2004 กลุ่มประเทศทั้งหมดในยุโรปตะวันออก (รวมทั้ง ยุโรปกลางที่เป็นของ "กลุ่มยุโรปตะวันออก" ในสหประชาชาติ) และรวมถึงสหภาพโซเวียตในอดีต กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียตอนกลาง (คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน) และมองโกเลีย ไม่รวมให้อยู่ในทั้งสองประเภท คือ พัฒนาและกำลังพัฒนา แต่จะถูกจัดให้อยู่ประเภทของ "ประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน" อย่างไรก็ตาม ในรายงานระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศเหล่านี้ คือ ประเทศ "กำลังพัฒนา" นั่นเอง

ส่วนธนาคารโลกจัดกลุ่มประเทศออกเป็นสี่กลุ่ม ที่จะมีการจัดใหม่ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 1. เศรษฐกิจถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ตามกลุ่มช่วง ของรายได้ตาม GNI ต่อประชากร ดังต่อไปนี้ [9]

 • กลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม รายได้ต่ำ ค่า GNI ต่อประชากร จะอยู่ที่ US$975 หรือ น้อยกว่า
 • กลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม รายได้ปานกลาง ค่า GNI ต่อประชากร จะอยู่ที่ระหว่าง US$976 ถึง US$3,855
 • กลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม รายได้เหนือกว่า ปานกลาง US$3,856 ถึง US$11,905.
 • กลุ่มประเทศที่จัดให้อยู่ในกลุ่ม ระดับรายได้สูง ค่า GNI จะต้องมีมากกว่า US$11,906.

รายชื่อของประเทศกำลังพัฒนาแก้ไข

รายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจตามข้อมูล World Economic Outlook Database ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมือเดือนเมษายน ค.ศ. 2018[10][11]

ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีชื่อในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

รายชื่อของ ประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "Human Development Report 2018 – "Human Development Indices and Indicators"" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 22–25. สืบค้นเมื่อ 14 September 2018.
 2. United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)
 3. "Standard Country and Area Codes Classifications (M49): Developed Regions". United Nations Statistics Division. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 11 July 2017. สืบค้นเมื่อ 13 May 2017. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 4. "United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)". Unstats.un.org. สืบค้นเมื่อ 2014-01-15.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 เสือเอเชีย ตะวันออก
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/groups.htm#ae IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, Database—WEO Groups and Aggregates Information, April 2009.]
 7. Korea, Republic of
 8. FT.com / Asia-Pacific - S Korea wins developed-country status
 9. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ WB
 10. "World Economic Outlook, October,2017, pp.224-225" (PDF). สืบค้นเมื่อ 2017-10-26.
 11. "World Economic Outlook, Database—WEO Groups and Aggregates Information, April 2018". สืบค้นเมื่อ 2018-05-23.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข