ตุลาคม พ.ศ. 2549

เดือนของ พ.ศ. 2549

ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นเดือนที่ 10 ของปี พ.ศ. 2549 วันแรกของเดือนเป็นวันอาทิตย์ เหตุการณ์สำคัญในประเทศได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 และทรงแต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตรียมห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสื่อตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นการถ่ายทอดสดกีฬา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสมาชิกได้มีมติเลือกนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีการรื้อฟื้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในความพยายามแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

ด้านสถานการณ์โลก การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นข่าวเด่นในรอบเดือน ทำให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องออกมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ด้านนายปัน กี มุน ชาวเกาหลีใต้ ได้รับเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติต่อจากนายโคฟี อันนัน ซึ่งจะสิ้นสุดวาระสิ้นปีนี้

เบลเยียม อินโดนีเซีย อิตาลี และแอฟริกาใต้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง มีระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ยังมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่าง ๆ และประเทศเลโซโทก็ได้ประกาศใช้ธงชาติแบบใหม่

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2549 มีดังนี้

<< ตุลาคม 2549 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
เหตุการณ์

เหตุการณ์เดือนนี้

แก้
ภัยธรรมชาติ
แก้

แก้

ผู้เสียชีวิตในเดือนนี้

แก้

วันสำคัญ

แก้