พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ในหลวง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาจหมายถึง

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการใช้คำว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยที่ยังไม่ได้รับการบรมราชาภิเษก